Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet består af 4 repræsentanter for det videnskabelige personale og 4 repræsentanter for de studerende.

VIP-medlemmer:

  • Ulrika Enemark (Institut for Folkesundhed) (formand)    
  • Kim Moesgaard Iburg (Studieleder, Institut for Folkesundhed)
  • Søren Flinch Midtgaard (Institut for Statskundskab)
  • Henrik Støvring (Institut for Folkesundhed)

Studenterrepræsentanter:

  • Karoline Andersen (næstformand)
  • Annemette Thøstesen
  • Asra Hasselager

Mødereferater og dagsordener 2021

29. oktober

1. oktober

24. august

25. juni

23. maj

23. april

26. marts

26. februar 

5. februar

5. februar (konstituerende møde)