Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet består af 4 repræsentanter for det videnskabelige personale og 4 repræsentanter for de studerende.

VIP-medlemmer:

  • Mette Vinther Skriver (Institut for Folkesundhed) (formand)
  • Ulrika Enemark (Institut for Folkesundhed)    
  • Dorte Rytter (Institut for Folkesundhed) 
  • Søren Flinch Midtgaard (Institut for Statskundskab)

Studenterrepræsentanter

  • Laura Sørensen (næstformand)
  • Karoline Andersen
  • Asra Hasselager
  • Sofie Bidstrup Jakobsen

Mødereferater og dagsordener 2022

31. januar - konstituerende møde

31. januar

21. februar

21. marts