Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet består af 4 repræsentanter for det videnskabelige personale og 4 repræsentanter for de studerende.

VIP-medlemmer:

 • Kim Moesgaard Iburg  (Institut for Folkesundhed) (formand)
 • Ulrika Enemark (Institut for Folkesundhed)    
 • Dorte Rytter (Institut for Folkesundhed) 
 • Asbjørn Skjæveland (Institut for Statskundskab)

Studenterrepræsentanter

 • Sofie Bidstrup Jakobsen (næstformand)
 • Karoline Andersen
 • Asra Hasselager

Mødereferater og dagsordener 2023

25. Januar 

23. Februar 

30. marts 

27. april

25. maj

29. juni

31. august 2023

28. september 2023

25. oktober 2023 

30. november 

 • Dagsorden 
 • Referat

21. december 

 • Dagsorden 
 • Referat