Speciale

Specialet

Specialet er en større selvstændig opgave, som du kan skrive alene eller sammen med en af dine medstuderende.


Du bliver automatisk tilmeldt specialet

Allerede når du starter på kandidatuddannelsen, bliver du tilmeldt specialet på dit 4. semester (7. semester for erhvervskandidater). 

Det er altså ikke muligt at skubbe specialet til efter 4. semester og dermed lægge det i det ekstra ½ år, du har til at gennemføre din uddannelse. 

Ønsker du at skrive speciale på andre tidspunkter end 4. semester fx pga. barsel eller andre særlige omstændigheder, skal du søge en dispensation. 


Trin-for-trin-guide

Herunder kan du læse en trin-for-tringuide til specialeforløbet.

I kursuskataloget kan du læse en uddybende beskrivelse af læringsmål og eksamensformen for specialet.

1. Specialekickoff

På semesteret før dit speciale holder studievejledningen og specialekoordinatoren på din uddannelse specialekickoff. 


Info om hele specialeprocessen

Til specialekickoff bliver du grundigt informeret om specialeprocessen, formalia og overvejelser omkring emnevalg. 

Du finder tid og sted for specialekickoff på arrangementssiden, og vi sender også en invitation til dig på din au-mail. 


Overvej mulige specialeemner inden kickoff

Op til specialekickoff er det en god idé at overveje, hvad du vil skrive speciale om, hvis du ikke allerede ved det.
 

2. Valg af specialeemne

1. Find selv et emne/projekt 

Måske er der et særligt emne, du har været optaget af gennem længere tid? Så har du muligheden for at gå i dybden med det nu!

Det kan også være, at du lige er blevet opmærksom på en problemstilling eller har opdaget et spændende felt eller en spændende metode i løbet af din uddannelse.

Eller måske kan specialet være en mulighed for, at du øver nogle udvalgte kompetencer ift. til et bestemt job, du har i tankerne?

Det er en god idé at tale dit emne igennem med en medstuderende eller andre for at komme lidt nærmere hvilket fokus eller hvilken vinkel, der kunne være god at arbejde med i specialet. 


2. Vælg et emne fra idebanken

Underviserne på din uddannelse lægger løbende emner ind i idébanken som inspiration til specialeskrivere.

Hvis du finder et emne i idébanken, som du vil arbejde med, kan du kontakte den vejleder, der står under emnet for at høre mere og måske indgå aftale om vejledning.

Du finder idébanken på Brightspace. 
 

3. Lad dig inspirere af tidligere specialer

Du kan finde et katalog med tidligere specialer fra din uddannelse på bibliotekets hjemmeside. 

Søg efter specialer fra Sygepleje i projektkataloget på bibliotekets hjemmeside


4. Har du overvejet erhvervsspeciale?

Et erhvervsspeciale er et speciale, du skriver i samarbejde med en arbejdsplads, hvor du undersøger en reel problemstilling, der er relevant for dem. 
Læs mere om erhvervsspeciale

3. Sådan får du en vejleder

For at kunne finde en god vejleder til dig, har vi brug for, at du sender os en opgaveformulering. Du har også mulighed for at ønske en bestemt vejleder. 

 1. Du indsender din opgaveformulering og vejlederønsker via en formular i Brightspace.
 2. Herefter tildeler den kursusansvarlige for specialet dig en vejleder. 

Du får information via Brightspace om: 

 • Deadline for at sende dine vejlederønsker ind
 • Hvem du har fået som vejleder til dit speciale. 
   

Antal af vejledningstimer

Når du skriver speciale, har du mulighed for at få op til 8 vejledningsmøder á 45 minutter. Det gælder også, hvis I er to der skriver speciale sammen. 

4. Specialekontrakten - sådan gør du

Du udfylder specialekontrakten i samarbejde med din vejleder

Når du har udfyldt og sendt kontrakten, bliver den sendt i kopi til: 

 • Health Studieservice
 • Din vejleder
 • Dig selv


Frister

Fristen for specialekontrakten er:

 • 15. august (specialestart til efteråret)
 • 15. januar (specialestart til foråret)
   

Start i god tid

Selvom specialekontrakten først skal være indsendt efter sommerferien/efter jul, er det en rigtig god ide at have en aftale med en vejleder og have snakket om projektet inden.

Vi ser af og til studerende komme i tidsnød, hvis de starter senere. 

Hvis I er flere, der skriver sammen, skal I begge udfylde og indsende formularen hver for sig. 

5. Skriv specialet!

Specialet er på mange måder ligesom andre opgaver, du har skrevet i løbet af dit studie. Men specialet er større, og der er højere krav til selvstændighed, når du vælger emne og problemformulering og i din gennemførsel af projektet.


Hjælp og sparring på dit projekt

Din vejleder er din primære sparringspartner gennem specialeforløbet. 

Men der er også andre steder, hvor du kan få hjælp og sparring på dit specialeforløb.

 • Studypedia: her kan du finde gode teknikker til akademisk opgaveskrivning - alt lige fra problemformulering til motivation og skriveøvelser
   
 • Biblioteket: biblioteket er verdensmestre i litteratursøgning. Hver uddannelse har sin egen fagside på library.au.dk
   
 • Studievejledningen: Studievejledningen holder en workshop om planlægning, proces og motivation lige i starten af specialeforløbet. Desuden kan du booke tid hos en trivselsvejleder, hvis du har brug for sparring på dit forløb.
   
 • Studenterrådgivningens råd og værktøjer: en samling af gode råd til studielivet og eksamen.
   
 • Studiekammerater: vi kan ikke linke til dine studiekammerater - men det kan du selv gøre. Især hvis du skriver alene, kan det være værdifuldt at holde kontakten med dine studiekammerater, mens du skriver speciale. Både ift. faglig sparring og moralsk opbakning!

6. Aflevering og mundtligt forsvar

Afleveringsfristen for dit speciale er den:

 • første hverdag i juni (forårssemester)
 • første hverdag i januar (efterårssemester).
   

Sådan afleverer du dit speciale

Du skal aflevere dit speciale ved at uploade den i WISEflow. Det skal du gøre på afleveringsdagen senest kl. 12:00.

Når du har afleveret dit speciale, har du ikke længere mulighed for at ændre i den.

Afleveringen åbner medio maj, og herefter kan du aflevere, når det passer dig. Specialet bliver først bedømt efter afleveringsfristen.


Mundtligt forsvar

Sommer: Som udgangspunkt afholder vi de mundtlige forsvar i uge 25. 

Vi offentliggør en foreløbig plan for de mundtlige forsvar med specifik dato i WISEflow senest d. 1. maj.

Den endelige plan med dato, tid og sted offentliggøres via WISEflow snarest muligt efter d. 1. juni.


Vinter: Det mundtlige forsvar finder typisk sted i uge 4.


Det er desværre ikke muligt at ønske forsvarsdato.


Sådan foregår 2. og 3. eksamensforsøg for specialet

Du bruger et eksamensforsøg, hvis du:

 • ikke afleverer dit speciale til tiden
 • ikke består specialet.

Du bliver automatisk tilmeldt 2. eller 3. eksamensforsøg, og du har ikke mulighed for at afmelde dig specialet.
 

Hvornår starter dit 2. eller 3. eksamensforsøg?

 • Hvis du ikke afleverer specialet til tiden, starter dit nye forsøg 14 dage efter afleveringsfristen for dit forrige forsøg.
 • Hvis du ikke består specialet, starter dit nye forsøg 14 dage efter fristen for bedømmelse af din eksamen.  

Du får fastsat en ny afleveringsfrist på 3 måneder.


Du skal have godkendt en ændret opgaveformulering

Ved både 2. og 3. eksamensforsøg skal du have godkendt en ændret opgaveformulering:

 • Den ændrede opgaveformulering skal ligge inden for samme emneområde.
 • Der skal være et nyt element i opgaveformuleringen, så der er tale om en reel ændring.
 • Din specialevejleder og studieleder/uddannelsesleder skal godkende den ændrede opgaveformulering.
 • Du skal udfylde og sende en ny specialkontrakt. 

Vi sender information til dig på din au-mail, hvis du skal i gang med 2. eller 3. eksamensforsøg. 
 

Hvis du bliver syg under dit specialeforløb

Sådan gør du, hvis du bliver syg i forbindelse med specialeskrivningen

Ansøg om en specialeplads på campus

Du har mulighed for at søge om en specialeplads på Institut på Folkesundhed i Aarhus.

Instituttet har 30 specialepladser på Dalgas Avenue (fordelt på 24 til idræt og 6 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser) og 6 specialepladser i Bygning 1267 til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Pladserne udloddes hvert semester ved lodtrækning, og ansøgningsfristerne er:

 • Foråret: 15. januar kl. 12
 • Efteråret: 15. august kl. 12

Du søger din specialeplads individuelt, og der bliver ikke taget højde for grupper.

Ansøg via specialepladsformularen her.

Du får besked via din post.au.dk mail, om du har fået en specialeplads senest 1. februar eller 1. september.

Publicering af specialet

Hvis du skriver dit speciale med henblik på senere publicering, er der to punkter, du skal være opmærksom på:

 1. Du skal selv lave en publiceringsaftale med din vejleder, så I er enige om, hvad der skal ske.
 2. Det er vigtigt, at du først publicerer, efter dit speciale er blevet vurderet af Aarhus Universitet. Det gælder både dele af eller hele specialet.

Frister

Aflevering af specialekontrakt

 • 15. august (specialestart i efteråret)
 • 15. januar (specialestart i foråret)

Aflevering af speciale

 • Første hverdag i juni (forårssemester)
 • Første hverdag i januar (efterårssemester)

Kontakt