Studienævnet på sundhedsvidenskab

Om studienævnet

Studienævnets opgave er at kvalitetssikre og -udvikle uddannelserne. Nævnet består af lige mange repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende – så det er her, du kan få indflydelse på din uddannelse.


Studienævnets opgaver

Det er studienævnet, der laver forslag til studieordninger og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer.

Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Det er også studienævnet, der behandler ansøgninger om

  • dispensation
  • merit
  • forhåndsgodkendelse
  • undtagelser fra din studieordningen.

Desuden tilrettelægger studienævnet sammen med studieleder og studieadministration en plan for undervisning og eksamen på din uddannelse.

Pladserne i studienævnet

Der er 10 pladser i studienævnet for Sundhedsvidenskab. 

Fordelingen ser normalt sådan her ud: 

Videnskabeligt personale

  • Fra Institut for Folkesundhed (4) 
  • Fra Institut for Klinisk Medicin (1)
     

Studerende

  • Fra kandidatuddannelsen i sygepleje/masteruddannelsen i klinisk sygepleje (2)
  • Fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelsen (2)
  • Fra kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab (1). 

Studienævnets medlemmer

VIP-repræsentanter

Christina C. Dahm (formand) 

Jesper Østergaard Hjortdal 

Thomas Maribo

Cecilie Nørby Lyhne

Morten Overgaard


Studenterrepræsentanter

Julie Pajaniaye (formand, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - erhvervskandidat)

Tatiana Jensen (den sundhedsfaglige kandidatuddannelse)

Ellen Thing (kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab)

Thea Dystrup Bjerregaard (kandidatuddannelsen i sygepleje)

Julie Marie Borris Stagsted (kandidatuddannelsen i sygepleje)

 

Studienævnet sekretariatsbetjenes af

Lise Ask Andersen (Health Studier)

Planlagte møder foråret 2024

Datoer for studienævnsmøder 2024:

  • 22. februar
  • 21. marts
  • 24. april
  • 15. maj
  • 26. juni
  • 24. septemper 
  • 22. oktober
  • 26. november 
  • 17. december 
  • 21. januar 2025

Dagsordener og referater 2024

16. januar 2024 - konstituerende møde

Dagsorden og referat 


16. januar - ordinært møde

Dagsorden og referat


22. Februar 2024 

Dagsorden og referat
 

21. marts 2024

Dagsorden og referat


24. april 2024

Dagsorden og referart  


15. maj 2024 

Dagsorden og referat

Frister

  • Ansøgninger til studienævnet skal sendes senest fire uger før et planlagt studienævnsmøde.