Studienævnet på sundhedsvidenskab

Om studienævnet

Studienævnets opgave er at kvalitetssikre og -udvikle uddannelserne. Nævnet består af lige mange repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende – så det er her, du kan få indflydelse på din uddannelse.


Studienævnets opgaver

Det er studienævnet, der laver forslag til studieordninger og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer.

Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Det er også studienævnet, der behandler ansøgninger om

 • dispensation
 • merit
 • forhåndsgodkendelse
 • undtagelser fra din studieordningen.

Desuden tilrettelægger studienævnet sammen med studieleder og studieadministration en plan for undervisning og eksamen på din uddannelse.

Pladserne i studienævnet

Der er 10 pladser i studienævnet for Sundhedsvidenskab. 

Fordelingen ser normalt sådan her ud: 

Videnskabeligt personale

 • Fra Institut for Folkesundhed (4) 
 • Fra Institut for Klinisk Medicin (1)
   

Studerende

 • Fra kandidatuddannelsen i sygepleje/masteruddannelsen i klinisk sygepleje (2)
 • Fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelsen (2)
 • Fra kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab (1). 

Studienævnets medlemmer

VIP-repræsentanter

Niels Trolle Andersen (formand)

Christina Catherine Dahm (stedfortræder for formand) 

Annelise Norlyk 

Jesper Østergaard Hjortdal 


Studenterrepræsentanter

Julie Pajaniaye (formand, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - erhvervskandidat)

Thea Dystrup Bjerregaard (observatør, kandidatuddannelsen i sygepleje)
 

Studienævnet sekretariatsbetjenes af

Lise Ask Andersen (Health Studier)

Planlagte møder foråret 2023

Datoer for studienævnsmøder foråret 2023:

 • 21. februar
 • 22. marts
 • 25. april
 • 22. maj
 • 28. juni

Planlagte møder efteråret 2023

Datoer for studienævnsmøder efteråret 2023:

 • 21. august
 • 21. september
 • 25. oktober
 • 22. november
 • 18. december

Dagsordener og referater 2023

24. januar - ordinært møde


24. januar - konstituerende møde


21. februar 


22. marts


25. april


22. maj


28. juni


21. august


21. september 

 

Frister

 • Ansøgninger til studienævnet skal sendes senest fire uger før et planlagt studienævnsmøde.