Guides til eksamen

WISEflow - AU's fælles digitale eksamenssystem

OBS: AU skifter eksamenssystem til WISEflow til sommereksamen 2024.

Du kan læse mere om WISEflow og få hjælp og vejledninger her

Fire forskellige eksamensformer

På din uddannelse har vi fire forskellige eksamensformer: 

  • Skriftlig eksamen som hjemmeopgave
  • Skriftlig eksamen på universitetet (stedprøve)
  • Mundtlig/praktisk eksamen på universitetet
  • Aktiv deltagelse i kurset


Nogle gange er flere eksamensformer koblet sammen til én samlet eksamen i et kursus. I kursuskataloget kan du se, hvilken eksamensform dit kursus har.  

Find dit kursus og den gældende eksamensform i kursuskataloget.
 

Anonyme eksamener

Disse eksamensformer er altid anonyme på Health: 

  • Alle skriftlige eksamener på universitetet (stedprøver)
  • Skriftlig eksamen som hjemmeopgave uden mundtligt forsvar
  • Skriftlig eksamen som hjemmeopgave uden praktiske øvelser 
  • Skriftlige eksamen som hjemmeopgave uden vejledning

Når din eksamen er anonym, skal du ikke skrive navn, studienummer eller andet på din opgave, der kan identificere dig. 

Om hjælpemidler til eksamen

Du kan se hvilke hjælpemidler, der er tilladt til din eksamen på kursets side i kursuskataloget. 

Der findes i studieordningen to kategorier af hjælpemidler:  

Alle Alt, herunder adgang til internet osv. Men naturligvis må du ikke kommunikere med andre under din eksamen.
Anviste Du må kun bruge de hjælpemidler, som er listet på kursets side i kursuskataloget.

Du skal selv medbringe de af de tilladte hjælpemidler, som du vil bruge til eksamen. Du må ikke låne hjælpemidler af andre under din eksamen.

Det er hovedsagligt ved de skriftlige stedprøver på universitetet, at der er begrænsning på, hvad du må bruge af hjælpemidler. 

Du kan læse detaljerede regler for hjælpemidler til skriftlige prøver på universitetet ("stedprøver") her