Valgfag

Valgfag på de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Vi udbyder en fælles valgfagspulje til dig, der går på enten: 

 • Kandidatuddannelsen i sygepleje
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
 • Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab.
   

Fire forskellige muligheder for valgfag

Du kan:

 1. vælge et valgfag fra den fælles valgfagspulje
 2. vælge et projektseminar 
 3. vælge et Summer University-kursus
 4. søge om at tage et kursus på en anden uddannelse på AU eller et andet universitet

Det er en god idé at komme i gang med planlægningen i god tid, hvis du ønsker et fag på en anden uddannelse. 

På andre uddannelser/universiteter kan der også være andre ansøgningsfrister.


Undgå undervisning og eksamener der overlapper

Undervisning

Du skal være opmærksom på ikke at blive tilmeldt kurser, hvor undervisningen ligger på samme tid. 
Det er særligt vigtigt, hvis du tager kurser på forskellige uddannelser eller semestre.

Du kan se, hvornår undervisningen ligger på https://timetable.au.dk/
 

Eksamener

Tager du kurser på forskellige uddannelser på Health, skal du være opmærksom på, at der kan opstå eksamens-overlap, som du først kender, når vi offentliggør eksamensplanerne (15.september/15. februar). 

Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå eksamensoverlap, men skulle det ske, har du mulighed for: 

 • At søge en dispensation med henblik på at afvikle én af dine eksamener i re-eksamensperioden i stedet for den ordinære eksamensperiode 
 • At søge en dispensation med henblik på at skifte til et andet valgfag

Ved dispensationsansøgninger om at skifte til et andet valgfag, ser vi bl.a. på om der er plads på det nye valgfag, og om du kan nå at deltage i tilstrækkeligt af undervisningen på det nye valgfag. 

Du har også mulighed for at udeblive fra en eksamen og herefter tilmelde dig re-eksamen. Vælger du den mulighed bruger du 1 eksamensforsøg.

Hvornår ligger valgfagene på kandidatuddannelsen i sygepleje?

Du har valgfag på 3. semester.

Hvis du læser på Nursing Science-linjen, skal du desuden på dit 2. semester vælge mellem to videregående metodefag. 

Du skal vælge mellem enten Videregående kvalitative metoder (10 ECTS) eller Statistik (10 ECTS).

Sådan tilmelder du dig valgfag fra valgfagspuljen

1. Hvor meget skal du tilmelde dig?

Start med at undersøge, hvor mange ECTS-point du skal have valgfag for på det semester, du er nået til. 

Se din uddannelse semester for semester her

 

2. Tilmelding og prioritéring af valgfag

Du tilmelder dig valgfag via studieselvbetjeningen (STADS)

Du skal prioritere blandt valgfagene i tilfælde af, at der ikke er plads til alle på et af kurserne. 

Sådan gør du

 1. Først skal du finde frem til den kombination af valgfag, du allerhelst vil have.
 2. De valgfag, du allerhelst vil have, giver du den samme prioritet - nemlig "1". 
 3. De valgfag, du giver prioriteten "1", skal passe med det antal ECTS-point, du har til rådighed på dit semester.
 4. De valgfag, du markerer som 1. prioritet, angiver altså også hvor mange ECTS-point, du ønsker at tage.
 5. Til sidst prioriterer du andre valgfag med 2, 3, 4 osv. ​i tilfælde af, at du ikke kan få din/dine førsteprioritet. 


Eksempel

 • Anne skal tilmeldes 15 ECTS valgfag i det kommende semester.
 • Annes første valg er ét valgfag på 5 ECTS og ét på 10 ECTS.
 • Anne markerer de to valgfag med et 1-tal. Så marker hun sit tredje valg med et to-tal osv. 


Annes tilmelding ser sådan her ud:

Fag og ECTS Prioritet
Videregående epidemiologi 5 ECTS 1
Praksisnær forskning, hvad, hvorfor, hvordan? 10 ECTS 1
Spørgeskema som redskab og metode 5 ECTS 2
Evalueringsteorier og -metoder 5 ECTS 3
osv. 4

Får Anne opfyldt sit første valg, får hun tildelt begge fag markeret med et 1-tal.

Hvis der derimod ikke er plads på det ene af de to valgfag, vil hun i stedet få tilbudt sit andet valg (5 ECTS) eller sit andet- og tredje valg (10 ECTS). 

Projektseminar - tilmelding og forhåndsgodkendelse

Et projektseminar er et intensivt og selvstændigt arbejde på 5 ECTS-point inden for et selvvalgt emne. Det foregår i grupper på mindst 3 studerende.

Projektseminaret foregår under vejledning af en fastansat underviser ved Institut for Folkesundhed eller en tilknyttet ekstern lektor.

Læs mere om de formelle krav til Projektseminar inkl. eksamen her. 

 

Forhåndsgodkendelse og tilmelding

For at lave et projektseminar skal I: 

 1. Tilmelde jer projektseminaret via STADS i tilmeldingsperioden 1.-5. maj/1.-5. november
 2. Søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af jeres projektseminar senest 1. juni/1. december
   

Guide til forhåndsgodkendelse 
 

 1. Få styr på jeres emne, litteratur og plan for arbejdet med projektseminaret - det skal fremgå af jeres ansøgning
 2. Lav en aftale med en vejleder
 3. Udfyld filen "Plan og baggrundsinfo for Projektseminar" og gem den 
 4. Log på mitstudie.au.dk og udfyld blanketten ”Søg forhåndsgodkendelsen for et kursus på en anden uddannelsesinstitution”
 5. I forbindelse med du søger forhåndsgodkendelse via mitstudie vedhæfter du "Plan og baggrundsinfo for Projektseminar" til din ansøgning 

Bemærk at blanketten på mitstudie er en standard-blanket, der ikke passer 100% på projektseminaret. Udfyld den så godt du kan. 
 

Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse

 • 1. juni – projektseminar om efteråret
 • 1. december – projektseminar om foråret

 

Valgfag på Summer University

Du kan tage fag på Summer University som valgfag. Vær opmærksom på, at der er særlige tilmeldingsfrister for Summer University-kurser. 
 

Oversigt over Summer University-kurser

Klik her for info om tilmelding og en oversigt over Summer University-kurser der godkendt til de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Valgfag på en anden uddannelse på AU

Du har mulighed for at tage dit valgfag på en anden af AU's uddannelser, hvis det passer til din profil og faglighed. 

Det kræver, at du får en tilladelse fra studienævnet via en forhåndsgodkendelse


Hvis du tager valgfag fra andre uddannelser

Hvis du tager et valgfag fra en anden uddannelse, skal du huske at tjekke undervisningsplanerne.

På den måde kan du sikre dig, at du ikke bliver tilmeldt to kurser, der har undervisning samtidig.

Kurser, der udbydes af AU, kan du finde i timetable.
 

Sådan gør du 

 1. Find det kursus, du gerne vil meldes til. Det skal være på minimum 5 ECTS.
 2. Undersøg om kurset er relevant for din uddannelse.
 3. Tjek hvornår undervisningen ligger, så du undgår overlap med evt. andre kurser. Alle AU-kurser finder du på https://timetable.au.dk/schedule
 4. Søg forhåndsgodkendelse hos dit studienævn. Læs mere om at søge forhåndsgodkendelse her
  • Hvis det er en uddannelse, der hører til Health, søger du automatisk plads på kurset, når du søger forhåndsgodkendelse.
 5. Hvis det er et kursus fra et andet fakultet på AU, skal du kontakte studieadministrationen dér, og høre hvordan du søger ind. Send din forhåndsgodkendelse med, når du søger. 


Kurset skal være relevant for din uddannelse

Kurset, du søger forhåndsgodkendelse til, skal være relevant for din uddannelse.

Se oversigt over, hvad der tidligere er blevet forhåndsgodkendt på din uddannelse

En god måde at undersøge det på er ved at sammenligne dit kursus med kompetenceprofilen for din uddannelse.

Se kompetenceprofilen i studieordningen for kandidatuddannelsen i sygepleje.

Udover at kurset skal være relevant for din uddannelse, skal det også adskille sig fra indholdet af de andre kurser, du tager på din uddannelse. Det er for at undgå, at du lærer det samme to gange.

Valgfag på et andet universitet

Du har mulighed for at tage dit valgfag på en andet universitet, hvis det passer til din profil og din faglighed.  

Det kræver, at du får en tilladelse fra studienævnet via en forhåndsgodkendelse


Hvis du tager valgfag fra et andet universitet

Hvis du tager et valgfag fra et andet universitet, skal du huske at tjekke undervisningsplanerne.

På den måde kan du sikre dig, at du ikke bliver tilmeldt et kursus, der har undervisning samtidig med dine kurser på AU. 

For at finde ud af, hvornår der er undervisning i det kursus, du gerne vil tage uden for AU, skal du kontakte det universitet, hvor kurset udbydes. 
 

Sådan gør du 

 1. Find det kursus, du gerne vil meldes til. Det skal være på minimum 5 ECTS.
 2. Undersøg om kurset er relevant for din uddannelse.
 3. Tjek hvornår undervisningen ligger, så du undgår overlap med evt. andre kurser.
 4. Undersøg hvordan du søger kurset. Det universitet, du søger ind på, vil sikkert gerne se en forhåndsgodkendelse fra AU, inden de kan optage dig.
 5. Søg forhåndsgodkendelse hos dit studienævn. Læs mere om at søge forhåndsgodkendelse her
 6. Søg optagelse hos det universitet, hvor kurset udbydes, og send forhåndsgodkendelsen med.
  I nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre at eftersende din forhåndsgodkendelse, hvis ikke den når at blive færdigbehandlet inden ansøgningsfristen på det andet universitet. Spørg studieadministrationen på det universitet, hvor du søger ind. 


Kurset skal være relevant for din uddannelse

Kurset, du søger forhåndsgodkendelse til, skal være relevant for din uddannelse.

Se oversigt over, hvad der tidligere er blevet forhåndsgodkendt på din uddannelse

En god måde at undersøge det på er ved at sammenligne dit kursus med kompetenceprofilen for din uddannelse.

Se kompetenceprofilen i studieordningen for kandidatuddannelsen i sygepleje.

Udover at kurset skal være relevant for din uddannelse, skal det også adskille sig fra indholdet af de andre kurser, du tager på din uddannelse. Det er for at undgå, at du lærer det samme to gange.

Tilmeldingsfrister

Tilmelding til undervisning:

 • 1.- 5. november for tilmelding til forårssemesteret

 • 1.- 5. maj for tilmelding til efterårssemesteret


Forhåndsgodkendelse af projektseminar

 • 1. juni for projektseminar til efteråret

 • 1. december for projektseminar til foråret