Tilmelding til undervisning

Sådan bliver du tilmeldt undervisning

Når du starter på kandidaten, bliver du automatisk tilmeldt undervisningen på dit 1. semester. 

På alle andre semestre skal du selv sørge for at blive tilmeldt. Det gælder både obligatorisk undervisning og valgfag. 
 

Tilmeld dig via Stads

Du tilmelder dig undervisningen via studieselvbetjeningen (STADS), i perioden:

 • 1.-5. maj (efterårets undervisning)
 • 1. -5. november (forårets undervisning) 


Sådan gør du 
 

 • Log på STADS 

 • Under menuen undervisning vælger du “tilmeld” 

 • Vælg de kurser, du ønsker at tilmelde dig 

 • Vælg “Bekræft tilmelding” 

 • Du er først tilmeldt, når du får et billede med overskriften “Registrering af tilmeldinger”

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig undervisningen i et fag.


Tjek din tilmelding 

Det er en god idé, du lige dobbelttjekker, at du er korrekt tilmeldt.  

Sådan gør du:  

 • Log på STADS 

 • Vælg menuen “Undervisning” 

 • Klik på “Vis til- og afmeldinger” 

 • Tjek at du er tilmeldt de kurser, du ønsker. 


Din tilmelding er bindende

Din tilmelding binder, når tilmeldingsperioden er slut.

Ønsker du at blive frameldt et kursus efter tilmeldingsperioden, skal du søge en dispensation. 

Automatisk tilmelding til specialet

Du bliver automatisk tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding, når du kommer til dit 4. semester (7. semester for erhvervskandidater). 

Du bliver tilmeldt kandidatspecialet, selvom du mangler at bestå andre kurser på kandidatuddannelsen. 

Det er Aarhus Universitets prøveregler, der siger, at du skal tilmeldes specialet på det semester, hvor specialet ligger (ifølge den normerede tid).  

Tilmelding til kurser efter tilmeldingsfristen

Det er muligt at komme på venteliste, hvis du ønsker at blive eftertilmeldt undervisning efter tilmeldingsfristen 5. maj/5. november. 

Du skal være opmærksom på, at du er noget dårligere stillet i den situation:  

 • Alle studerende, der tilmelder sig inden for fristen, bliver fordelt på hold først   
 • Vi kan ikke garantere dig en plads, hvis du tilmelder dig efter fristen
 • Vi tager ikke højde for evt. læsegrupper, hvis du tilmelder dig efter fristen
 • Du har ikke mulighed for at ønske et bestemt hold.

 

Sidste frist for at søge om at blive eftertilmeldt undervisning

 • Du kan søge om at blive eftertilmeldt frem til semesterstart
 • Semesteret starter mandag i uge 5 og mandag i uge 35
   

Sådan søger du om at blive eftertilmeldt undervisning

 1. Udfyld eftertilmeldingsformularen med de kurser, du ønsker at blive eftertilmeldt (link er aktivt efter 5. maj/5. november)
 2. Når du har sendt formularen, kommer du på venteliste på de kurser, du ønsker at blive eftertilmeldt. 
   

Vi behandler ventelisten 2 gange pr. semester 

Vi behandler ventelisten første gang midt i december (ved tilmelding til forårets undervisning) og midt i juni (ved tilmelding til efterårets undervisning). 

Vi forventer at behandle ventelisten anden gang midt i januar (ved tilmelding til forårets undervisning) og midt i august (ved tilmelding til efterårets undervisning).  

Du får svar på mail om du har fået plads, så snart vi har behandlet ventelisten. 
 

Sådan fordeler vi jer på kurser/hold med ledige pladser 

Er der plads på et kursus fylder vi op med studerende fra ventelisten efter “først-til-mølle-princippet”. 

Er der plads på flere hold på et kursus med ledige pladser, kommer du på det hold, hvor der er færrest tilmeldte.   
 

Din eftertilmelding binder, hvis du får plads 

Får du plads på et kursus, du har søgt om at blive eftertilmeldt, binder denne tilmelding. Det samme gør undervisning, du evt. har tilmeldt dig inden for tilmeldingsfristen. 

Vil du gerne framelde et kursus, du har fået plads på ved eftertilmelding, skal du søge en dispensation. 

Har vi ikke behandlet din ansøgning endnu, kan du dog godt komme af ventelisten igen. Du sender blot en mail til health.studieservice@au.dk

For erhvervskandidater: kontrol af beskæftigelse

To gange årligt – i forbindelse med kursustilmelding i november og i maj - vil universitetet kontrollere, at du som erhverskandidat fortsat opfylder kravet om, at du arbejder mindst 25 timer ugentligt i gennemsnit.

Det betyder, at du i forbindelse med kursustilmeldingen skal oplyse, om der er sket ændringer i dine arbejdsopgaver eller ansættelsesforhold.
 

Du oplyser om din ansættelse når du tilmelder dig undervisning

I forbindelse med kursustilmeldingen i henholdsvis 1.-5. november og 1.-5 maj skal du sætte kryds ved én af to muligheder:


Hvis dit ansættelsesforhold er uændret, vælger du ”Mit ansættelsesforhold er uændret”, og behøver ikke foretage dig yderligere efter at kursustilmeldingen er gennemført.

Hvis du derimod har et ændret ansættelsesforhold, skal du vælge ”Nej, jeg uploader ny ansættelsesaftale”, og derudover skal du udfylde og underskrive blanketten vedrørende ansættelsesaftale igen med den opdaterede information om din ansættelse. Den skal du sende fra din au-mail til kandidat@au.dk.


Frist for indsendelse af ændringer

Blanketten skal sendes senest den 15. november / den 15. maj.

Tilmeldingsfrister

Tilmelding til undervisning:

 • 1.- 5. november for tilmelding til forårssemesteret

 • 1.- 5. maj for tilmelding til efterårssemestere

Når du er tilmeldt undervisningen i et kursus, er du automatisk også tilmeldt eksamen.