Forhåndsgodkendelser og merit

Hvornår har du brug for en forhåndsgodkendelse?

Du har brug for en forhåndsgodkendelse, hvis du planlægger at tage et eller flere kurser, der ikke er en del af din studieordning. 

Det kan fx være:

 • hvis du skal på udveksling
 • hvis du vil tage et valgfag på en anden uddannelse

Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for:

 • at studienævnet har godkendt de kurser, du planlægger at tage, som en del af din uddannelse
 • at du får merit for kurserne, når du har bestået dem.


Processen for forhåndsgodkendelse og merit

Processen består af tre dele:

 1. Du søger om forhåndsgodkendelse
 2. Du tager det eller de kurser, du har fået forhåndsgodkendt
 3. Du søger merit, når du har bestået

Kommer du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, skal du endelig kontakte Studieservice. 

Sådan søger du om forhåndsgodkendelse

Du skal sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse.

Det søger via ansøgningsskemaet på mitstudie.au.dk senest:

 • 1. april (til efterårsfag)
 • 1. oktober (til forårsfag). 

Du kan regne med at få svar på din ansøgning inden undervisningstilmeldingen 1. maj/1. november.
 

Standardskema

Ansøgningsskemaet på mitstudie.au.dk er et standardskema for hele AU. Det passer derfor ikke nødvendigvis 100% på præcis det, du søger forhåndsgodkendelse til. 

Du skal bruge skemaet alligevel og udfylde det efter bedste evne.

Ved hjælp af skemaet skal studienævnet kunne forstå:

 • hvad du gerne vil have forhåndsgodkendt
 • hvad det er for fag, der skal erstattes i dit nuværende studieprogram på AU.
   

Forhåndsgodkendelse af flere kurser

Du har mulighed for søge om forhåndsgodkendelse af flere kurser, end du reelt skal bruge.

Det kan være en god idé, hvis du er usikker på om din forhåndsgodkendelse går igennem. 
 

Sådan gør du

 • Du prioriterer dine ønsker i én ansøgning, og vi behandler dem i prioriteret rækkefølge.
 • Kan vi ikke imødekomme din 1. prioritet, behandler vi din 2. prioritet, derefter 3. prioritet osv.

Du kan kun få én forhåndsgodkendelse til ét kursus på din stamuddannelse.

En forhåndsgodkendelse er bindende og betragtes på lige fod som en undervisningstilmelding.
 

Dokumentation

Se hvilken dokumentation du sender med afhængigt af, hvad du søger forhåndsgodkendelse til:

KURSER KLINIK-, FORSKNINGS- ELLER PRAKTIKOPHOLD
 • Kursusbeskrivelse

 • Dokumentation for kursets ECTS (hvis de bruger en anden måleenhed end ECTS, sender du en omregningstabel med)

 • Dokumentation for kursets niveau (bachelor eller kandidatniveau)

 • Beskrivelse af opholdet inkl. varighed.
 • Beskrivelsen skal være underskrevet af klinik-/praktiksted og stå på afdelingens brevpapir eller indeholde afdelingens stempel.

 • Dit fulde navn skal fremgå af beskrivelsen.

 

Ansøgning efter deadline

Du kan godt søge om forhåndsgodkendelse efter fristen den 1. april/1. oktober.

Vi kan dog ikke garantere, at du får en afgørelse inden perioden for tilmelding til undervisning slutter (5. maj/5. november).

Får du ikke en afgørelse inden undervisningstilmeldingen slutter, har du disse muligheder:

 1. Få annulleret din ansøgning om forhåndsgodkendelse og tilmeld dig fag på AU. 
 2. Afvent afgørelse på din ansøgning om forhåndsgodkendelse. Hvis vi ikke godkender den, kan du kontakte til Health Studieservice for at bliver eftertilmeldt kurser på AU. Hvad du kan blive tilmeldt, afhænger af, hvilke kurser, der stadig har ledige pladser.

Annullering af forhåndsgodkendelse

En forhåndsgodkendelse er bindende efter perioden for tilmelding til undervisning er slut. 

Det vil sig efter d. 5. maj (forhåndsgodkendelse til efterårssemestret) og efter d 5. november (forhåndsgodkendelse til forårssemestret) binder din forhåndsgodkendelse. 
 

Annulering af forhåndsgodkendelse inden 5. maj/5. november

Skriv en mail til dit studienævn, hvis du ønsker at annullere en forhåndsgodkendelse inden tilmeldingsperiodens udløb: 

Folkesundhedsvidenskab studadm.studienaevn.folkesundhed@au.dk
Idræt studienaevn.sport@au.dk
Medicin studienaevn.medicin@au.dk
Odontologi studadm.studienaevn.odontologi@au.dk
Optometri
Sundhedsfaglig Kandidat
Sygepleje
studadm.studienaevn.sundhedsvidenskab@au.dk
Tandplejer og Klinisk tandtekniker sn.tandplejere.klinisktandteknikere@au.dkAnnullering af forhåndsgodkendelse efter 5. maj/5. november 

Ønsker du at blive løst fra din forhåndsgodkendelse efter 5. maj/5. november skal du søge en dispensation via mitstudie.au.dk.

Det kan fx være relevant, hvis du har fået forhåndsgodkendt et kursus, som enten ikke bliver oprettet, eller hvor du ikke får plads. 


Sådan søger du om merit

Når du har bestået dit forhåndsgodkendte fag, skal du søge om endelig merit hos studienævnet

Det skal du også gøre via ansøgningsskema på mitstudie.au.dk.


Frist for ansøgning om merit

 • 1. marts, hvis du har været ude i efteråret
 • 1. september, hvis du har været ude i foråret

Fordi du allerede har en forhåndsgodkendelse af faget/fagene/opholdet, er sagsbehandlingstiden hurtig.

Undtagelse: Forhåndsgodkendte kurser taget på Aarhus Universitet vil, når de er gennemført og bestået, automatisk blive meritoverført til din uddannelse.


Dokumentation

Du skal sende dokumentation med, når du søger merit med forhåndsgodkendelse. Her kan du se, hvad der skal med din ansøgning. 

HVIS DU HAR BESTÅET ET KURSUS KLINIK-, FORSKNINGS- ELLER PRAKTIKOPHOLD
 • Dokumentation for, at du har bestået kurset
 • Dokumentation for anvendt karakterskala (kun ved ophold i udlandet)
 • Dokumentation for at opholdet er gennemført som aftalt jf. forhåndsgodkendelsen.
 • Dokumentationen skal stå på praktikstedets/afdelingens brevpapir eller indeholde deres stempel.
 • Dit eget fulde navn skal ligeledes fremgå af dokumentationen.

Sådan søger du merit uden forhåndsgodkendelse

Du har mulighed for at søge merit for kurser/ophold, du har gennemført uden en forhåndsgodkendelse. 

Det er studienævnet, der tager stilling til, om du kan få merit.

Du skal søge via mitstudie.au.dk


Ansøgningsfrister

 • 1. maj (merit registreres til efterårssemesteret)
 • 1. november (merit registreres til forårssemesteret)


Dokumentation

Du skal sende følgende dokumentation med, når du søger merit uden forhåndsgodkendelse:

KURSER KLINIK-, FORSKNINGS- ELLER PRAKTIKOPHOLD
 • Kursusbeskrivelse

 • Dokumentation for kursets ECTS-point (hvis de bruger en anden måleenhed end ECTS, sender du en omregningstabel med)

 • Dokumentation for kursets niveau (bachelor eller kandidatniveau)

 • Dokumentation for, at du har bestået kurset
 • Beskrivelse af opholdet inkl. varighed.
 • Beskrivelsen skal være underskrevet af klinik-/praktiksted og stå på afdelingens brevpapir eller indeholde afdelingens stempel.
 • Dit eget fulde navn skal fremgå af beskrivelsen.
 • Dokumentation for at du har bestået opholdet
 • Dokumentationen skal være på praktikstedets/afdelingens brevpapir,  indeholde deres stempel samt være underskrevet af den ansvarlige.
 • Dit eget fulde navn skal fremgå af dokumentationen.

Frister

Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal indsendes senest:

 • 1. april (til efterårsfag)
 • 1. oktober (til forårsfag)


Ansøgning om merit skal indsendes senest:

 • 1. marts, hvis du har været ude i efteråret
 • 1. september, hvis du har været ude i foråret