Førsteårsprøve, progressionsregler og maksimal studietid

Regler for hvordan og hvornår du skal gennemføre din uddannelse

Der er nogle faste regler for, hvornår du skal bestå forskellige elementer i din uddannelse, i hvilken rækkefølge, og hvornår du skal færdiggøre din samlede uddannelse. 

De regler skal du holde øje med og overholde, når du lægger din studieplan, medmindre du har grund til at søge dispensation for dem. 

Det drejer sig om:

 • Førsteårsprøven
 • Progressionsregler
 • Maksimal studietid

Læs mere om de enkelte regler og deres betydning for dit studieforløb herunder. 

Førsteårsprøven

Alle bacheloruddannelser har en førsteårsprøve. Førsteårsprøven er ikke en selvstændig prøve du skal til, men betyder at du skal have bestået alle kurser på dit 1. semester (30 ECTS) inden udgangen af første studieår.

Hvis ikke du består alle 30 ECTS fra 1. semester senest ved reeksamen i slutningen af dit første studieår, vil du blive udmeldt af din uddannelse. 
 

Du kan søge dispensation

Hvis du bliver forsinket pga. sygdom eller andre usædvanlige forhold, kan du søge om dispensation til at få udsat fristen for førsteårsprøven.

Læs mere om at søge dispensation her
 

Vejledning om førsteårsprøven

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du bliver i tvivl om du kan nå at bestå førsteårsprøven, så kontakt studievejledningen.

Progressionsregler på din uddannelse

Progressionsregler er nogle regler i din studieordning, som bestemmer, om du skal bestå visse kurser eller forløb, inden du kan gå videre til de næste. 

Hvis du bliver forsinket i dit studie og skal lave en plan for færdiggørelsen af din uddannelse, er det vigtigt, at du holder øje med, om du kan tage kurserne i den rækkefølge, du planlægger. 

Der er lidt forskellige progressionsregler, alt efter om du er på 2023-studieordningen eller om du er startet før 2023 og derfor er på 2017-studieordningen. 

På 2023-studieordningen gælder følgende progressionsregler:

 • Du skal have bestået hele første studieår, før du kan fortsætte på andet år af uddannelsen.
 • Du skal have bestået alle andre eksamener på uddannelsen, før du kan gå til eksamen i dit bachelorprojekt


På 2017-studieordningen gælder følgende progressionsregler:

 • Du skal have bestået hele første studieår, før du kan fortsætte på andet år af uddannelsen
 • Du skal have bestået hele andet studieår, før du kan fortsætte på tredje år af uddannelsen
 • Du skal have bestået modul 5, "Udvidet klinisk virksomhed", før du kan påbegynde modul 7, "Profession og metoder"
 • Du skal have bestået modul 9, "Borgere med særlige behov" inden du kan gå til eksamen i dit bachelorprojekt/modul 11, "Profession, kundskabsgrundlag og metode".
 • Du skal have bestået modul 10, "Kvalitetssikring, klinisk ræsonnement og behandling" før du kan gå til eksamen i modul 12, "Selvstændig professionsudøvelse".


Vejledning om progressionsreglerne

Hvis du er i tvivl om din studieplan overholder progressionsreglerne, så kontakt studievejledningen

Maksimal studietid

Maksimal studietid er en bestemmelse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre dit studie.

Den maksimale studietid for Professionsbacheloren i Tandpleje er 

 • Den normerede studietid for uddannelsen + 2 semestre - dvs. du har de 3 år som uddannelsen varer + 1 år til at blive færdig

Du kan se din egen specifikke maksimale studietid i øverste venstre hjørne af dit studieoverblik, hvis du logger ind på mitstudie.au.dk.
 

Du bliver udmeldt, hvis du overskrider den maksimale studietid

Du bliver udmeldt, hvis du ikke er færdig med din uddannelse inden for den maksimale studietid.

Dog har du mulighed for at søge om en dispensation fra reglen om maksimal studietid, hvis du har nogle særlige grunde til, at du er forsinket.

Læs mere om hvordan du søger en dispensation her.
 

Vejledning om maksimal studietid

Kontakt studievejledningen, hvis du er tvivl om, hvordan den maksimale studietid påvirker din studieplan.

Husk din SU

Der gælder særlige regler for din studieaktivitet, hvis du skal modtage SU.

Husk derfor altid at tjekke, om din studieplan får konsekvenser for din SU. 

Find information om SU og kontaktoplysninger til SU-kontoret