Ansøgning og godkendelse

Inden du skal i et projektorienteret forløb, vil dele af processen med ansøgning, godkendelse og tilmelding ofte foregå sideløbende. Processen kan opdeles i de 4 følgende dele:

1. Find et praktiksted

2. Faglig godkendelse

Det er dit eget ansvar at finde en intern praktikvejleder, som skal være en intern underviser ved Juridisk Institut. Den interne vejleder skal:

 • godkende praktikforløb
 • underskrive praktikkontrakt
 • godkende praktikrapport
 • godkende problemformulering, indholdsfortegnelse og litteraturliste mv. for praktikseminaret samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme praktikseminaret

Har du spørgsmål til dit projektorienterede forløb, som ikke vedrører det faglige indhold, kan du se hvem du kan kontakte i boksen 'Er du stadig i tvivl?'.

3. Tilmelding i STADS

4. Administrativ godkendelse

Send praktikkontrakten, som den interne praktikvejleder ved Juridisk Institut har underskrevet, til din studieadministration.

Frist for indsendelse:

 • Projektorienteret forløb i forårssemesteret: 15. januar
 • Projektorienteret forløb i efterårssemesteret: 15. august

Du indsender sådan her:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
 • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’
 • Vedhæft praktikkontrakten

Når du har indsendt praktikkontrakten til studieadministrationen inden fristen, og din tilmelding i STADS er ændret til status ”Plads og Godkendt” er du klar til at påbegynde dit projektorienterede forløb. Du modtager ikke tilbagemelding pr. mail, og du er selv ansvarlig for at tjekke din tilmelding i STADS.

Reeksamen

Skal du til reeksamen vil næste mulige afleveringsfrist for praktikrapporten og praktikseminar være ved reeksamen med aflevering 15. februar eller 15. august. Skal du til reeksamen er dit eget ansvar at tilmelde dig.

Erasmus

Hvis du tager et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit studie, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere forløbet. Legaterne bliver administreret at Aarhus Universitets Internationale Center.

Læs om Erasmus+ praktikstipendie.