Ansøgning og godkendelse

Inden du skal i et projektorienteret forløb, vil dele af processen med ansøgning, godkendelse og tilmelding ofte foregå sideløbende. Processen kan opdeles i de 4 følgende dele:

1. Find et praktiksted

2. Faglig godkendelse

Når du har udfyldt aftalen om projektorienteret forløb i samarbejde med praktikstedet, skal du sende aftalen til faglig godkendelse ved den interne praktikvejleder ved Juridisk Institut.

Dette gør du ved at sende den udfyldte praktikaftale til: praktikaftale@law.au.dk

Frist for indsendelse:

  • Projektorienteret forløb i forårssemesteret: 1. december
  • Projektorienteret forløb i efterårssemesteret: 1. august

Du vil inden for 4-6 uger modtage svar på mail, om det faglige indhold af din praktikaftale er godkendt (bekræftelsesmail).

Du skal være opmærksom på, at spørgsmål, der ikke vedrører det faglige indhold af din aftale om projektorienteret forløb, ikke besvares i mailen. Hvis du har spørgsmål til dit praktik ophold, kan du se hvem du kan kontakte i boksen 'Er du stadig i tvivl?'

3. Tilmelding i STADS

4. Administrativ godkendelse

Send praktikaftalen og bekræftelsesmailen, som du har modtaget fra den interne praktikvejleder ved Juridisk Institut, til din studieadministration.

Frist for indsendelse:

  • Projektorienteret forløb i forårssemesteret: 15. januar
  • Projektorienteret forløb i efterårssemesteret: 15. august

Du indsender sådan her:

  • Log ind på mitstudie.au.dk
  • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
  • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’
  • Vedhæft praktikaftalen
  • Vedhæft bekræftelsesmail med godkendelse af praktikkens faglige indhold.

Når du har indsendt praktikaftalen og bekræftelsesmailen til studieadministrationen inden fristen, og din tilmelding i STADS er ændret til status ”Plads og Godkendt” er du klar til at påbegynde dit projektorienterede forløb.  

Reeksamen

Skal du til reeksamen vil næste mulige afleveringsfrist for praktikrapporten være datoen for den ordinære eksamen i det følgende semester. Du vil have mulighed for at aflevere praktikrapporten løbende frem mod denne frist. Skal du til reeksamen, bedes du rette henvendelse til kandidat.bss@au.dk for at blive tilmeldt.

Erasmus

Hvis du tager et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit studie, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere forløbet. Legaterne bliver administreret at Aarhus Universitets Internationale Center.

Her kan du finde mere information om praktik i udlandet.