Efter det projektorienterede forløb

Formelle krav

Ved det projektorienterede forløbs afslutning skal der udarbejdes en skriftlig redegørelse på 10-20 normalsider (à 2400 anslag inkl. mellemrum - dvs. minimum 24.000 anslag og maksimalt 48.000 anslag) vedrørende opholdets studiemæssige relevans.

Antal anslag skal fremgå af praktikrapporten i form af et screenshot af ordoptælling som indsættes på sidste side.


Følgende information skal tydeligt fremgå af rapporten:

  • Navn og studienummer
  • Nøjagtig angivelse af start- og sluttidspunkt for forløbet (dette skal bekræftes i din skriftlige redegørelse om opholdet).

  • Sidenummerering

For ophold i Danmark skrives rapporten skrives på dansk. Ved ophold i udlandet kan rapporten skrives på dansk eller på engelsk. Foregår det projektorienterede forløb i udlandet, og skrives rapporten på engelsk, kan dette opfylde kravet om, at mindst ét af de valgfrie kursusfag skal være på et ikke-skandinavisk sprog.

Aflevering og endelig godkendelse

Skriftlig bekræftelse fra praktiksted

Når du har afsluttet dit praktikophold, skal du sørge for at få skriftlig dokumentation fra dit praktiksted/praktikstedets vejleder, der bekræfter, at du har afviklet praktikken i henhold til det aftalte indhold og timetal,  der står i din praktikaftale. Her skal du bruge dokumentet ’Praktikaftale og godkendelsesattest’. Godkendelsesattesten skal du vedhæfte, når du skal aflevere din praktikrapport.

Aflevering af praktikrapporten

Praktikrapporten afleveres i WISEflow inkl. godkendelsesattesten, der vedhæftes som bilag. Bemærk, godkendelsesattesten skal indeholde alle underskrifter, når den sendes ind. Mangler selve godkendelsesattesten eller mangler der underskrifter på godkendelsesattesten kan din opgave ikke blive bedømt og du bruger et eksamensforsøg.

Frister for aflevering

  • For projektorienterede forløb/praktik i efterårssemesteret: senest den 15. februar
  • For projektorienterede forløb/praktik i forårssemesteret: senest den 15. august