Krav til projektorienteret forløb

Overordnede krav

Varighed

Det projektorienterede forløb (praktikken) skal svare til ca. fire måneders arbejde på fuld tid, f.eks. sat sammen således, at du er på arbejdsstedet fire dage om ugen i 4½ måned og har mulighed for at følge et valgfrit kursusfag på universitetet én dag om ugen eller som et forløb på ca. fire måneder à fem dage om ugen.

Det projektorienterede forløb skal være ulønnet, men praktikstedet kan betale dokumenterede ekstraudgifter til husleje og transport i forbindelse med opholdet.

Hvis du planlægger et projektorienteret forløb opfordres du til at tilmelde dig dette i forbindelse med
1. tilmeldingsrunde. Hvis det dog ikke lykkedes at få arrangeret et projektorienteret forløb, kan du rette henvendelse til studieadministrationen med henblik på at blive tilmeldt fag.

Sletning af kursusfag i forbindelse med projektorienterede forløb

Hvis din aftale om et projektorienterede forløb først falder på plads efter den almindelige tilmeldingsfrist til valgfrie kursusfag, vil du kunne opnå dispensation fra dine kursustilmeldinger. Du kan dog kun få slettet nye kursusfag svarende til 20 ECTS.

Du skal straks efter godkendelse af det projektorienterede forløb sende en e-mail til Tina Aronro (kandidat.bss@au.dk), hvor du angiver hvilke kursusfag du ønsker at få slettet fra dit studieprogram. Du skal huske at vedhæfte dokumentation.

Mulig opnåelse af 30 ECTS-point

Selvom du tilmelder dig et projektorienteret forløb, kan du stadig være tilmeldt 30 ECTS det pågældende semester. Du kan enten vælge at følge et kursusfag ved siden af forløbet, tage et augustfag, et fag på Summer University eller skrive en valgfri skriftlig afhandling.

Når du planlægger et semester med et projektorienteret forløb skal du altid være opmærksom på reglerne om din maksimale studietid.

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Vejledning om arbejdsskadesikring (praktik i enkeltmandsvirksomheder)

Styrelsen for Institutioner og og Uddannelsesstøtte har lavet en vejledning om arbejdsskadesikring. Denne kan være relevant for dig hvis du skal i praktik i en enkeltmandsvirksomhed.