Studieplanlægning

Det er besluttet, at den juridiske bacheloruddannelse på deltid udbydes for sidste gang med holdet, som starter i efteråret 2020.

  • Bagrunden for beslutningen er, at vi på Aarhus BSS ønsker at fastholde strategisk fokus og robusthed i porteføljen, så der er en skarp profil inden for udbuddet af efter- og videreuddannelserne.
  • Vi lægger stor vægt på at sikre faglig kvalitet og bæredygtighed i vores efteruddannelsestilbud, ligesom vi løbende orienterer os mod efterspørgslen fra det private og offentlige arbejdsmarked.
  • Det nævnte strategiske fokus indebærer bl.a., at fakultetet ønsker at anvende ressourcer på færre, men bredere og mere fleksible efter- og videreuddannelsestilbud og kun fortsætte med eksisterende mere specialiserede udbud så længe, der er en efterspørgsel, der både sikrer pædagogisk og økonomisk bæredygtighed.

For dig som studerende på jura bachelor deltid betyder det, at du skal vide, hvornår modulerne afvikles for sidste gang, og hvornår du har mulighed for at gå til eksamen sidste gang. 

  • Modul 1 udbydes for sidste gang i efteåret 2020
  • Modul 2 udbydes for sidste gang i efteråret 2022
  • Modul 3 udbydes for sidste gang i foråret 2024

Du skal orientere dig efter hvilken studieordning, du er indskrevet på. 

Studieordning 2018-2020

Sidste udbud af fag/moduler

Sidste gang fagene udbydes på jura-deltid:

Modul 1

Efterår 2020

Statsforfatningsret

Forår 2021

Familie- og arveret

Dele af formueret

Juridisk teori, metode og videnskab

Efterår 2021

Familie- og arveret

Dele af formueret

Forår 2022

Dele af formueret

Modul 2

Efterår 2022

Forvaltningsret

Folkeret og internationale menneskerettigheder

Forår 2023

Forvaltningsret

Strafferet og straffeproces

Efterår 2023

Strafferet og straffeproces

EU-ret

Modul 3

Forår 2024

Formueret 1+2

Retssociologi

Bachelorprojekt

Efterår 2024

Formueret 1+2

Obligationsretslige valgfag

Formuerettens alm. Principper

Forår 2025

Formueret 1+2

Sidste udbud af eksamen på modul 1,2,3

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Studieordning 2014-2017

Eksamen på Retslære afvikles sidste gang til sommereksamen 2021. 

Modul 3 på studieordning 2014-2017 afvikles sidste gang i foråret 2021 

Orlov/pause i studiet

Hvis du ikke tilmelder sig fagene, som indgår i det relevante modul, i takt med at disse udbydes, kan universitetet ikke garantere, at uddannelsen kan færdiggøres efter den studieordning, som du oprindeligt er indskrevet på.  

Optaget på modul 1 i efteråret 2020

I dit optagelsesbrev blev du gjort opmærksom på at universitetet efter ansøgningsfristen er udløbet, har besluttet at sætte uddannelsen i bero fremadrettet. Det betyder, at du bliver optaget på det sidste hold på Jura som deltidsuddannelse. Det har den konsekvens for dig, at du skal følge det ordinære studieforløb på modul 1, modul 2 og modul 3, hvis du ønsker at færdiggøre en bachelor i jura på deltid.  Du kan via dette link orientere dig om, hvornår modulerne udbydes i de kommende år. 

Optaget før efteråret 2020

Bliver du forsinket (holder orlov/pause) i dit studieforløb og er indskrevet på en studieordning, der ligger før 2018, vil du som udgangspunkt blive overflyttet til den nye studieordning.

Hvis du holder pause, og derved skal overflyttes til en ny studieordning for at færdiggøre uddannelsen, vil du skulle leve op til kravene på den nyeste studieordning. Dvs. at modul 1 på 2018 studieordningen skal være bestået for at kunne blive optaget på modul 3 på 2018 studieordningen.

Du kan via dette link orientere dig om, hvornår modulerne udbydes i de kommende år.   

Hvis du gerne vil holde en pause i løbet af dit studie, skal du sende en mail til os på evu.bss@au.dk. Herefter bliver du ikke tilmeldt i det kommende semester, ligesom du heller ikke modtager en faktura.

Hvis du holder pause, skal du selv holde øje med, hvornår fag og/eller moduler udbydes igen.