Undervisning

Undervisningen foregår på et højt niveau. Der er ikke mødepligt på faget, krav om opgaveafleveringer eller krav om forberedelse til undervisningstimerne.

Det forventes, at hver enkelt studerende selv tilegner sig den viden, der er nødvendig for at gennemføre studiet. Dette sker selvsagt mest udbytterigt, hvis man deltager forberedt i undervisningen.

Da øvelsesopgaver og andet supplerende undervisningsmateriale vil være tilgængeligt via AUs elektroniske læringsplatform, vil selvstudium til en vis grad være mulig (om end udfordrende).

Undervisningstilmelding og ansøgning

  • Modul 1: Du er automatisk tilmeldt alle fag i modulet.
  • Modul 2: Du er automatisk tilmeldt alle fag i modulet.
  • Modul 3: Du er automatisk tilmeldt alle fag i modulet.

Fra modul til modul

Når du skal fra modul til modul, skal du selv aktivt søge ind på det næste modul. Eks. hvis du skal videre fra Modul 1 og til Modul 2, skal du søge ind på Modul 2. Du søger ind via vores online ansøgningssystem

Enkeltfag

Hvis du er indskrevet på enkeltfag, har du ret til at gøre det/de fag færdige. Hvis du ønsker at søge ind på endnu et enkeltfag, skal du søge via vores online ansøgningssystem.  

Frister

Fristen for ansøgning finder du på hjemmesiden, hvor du også skal søge. Søg om optagelse.

Bachelorprojekt

På modul 3 skal du skrive dit bachelorprojekt.

Bachelorprojektet kan enten skrives i slutningen af 8. semester (aflevering juni måned) eller i begyndelsen af 9. semester (aflevering oktober måned). I begge tilfælde foregår tilmelding ved henvendelse til bachelor.bss@au.dk senest d. 1. maj.

Opbygning af den juridiske bacheloruddannelse på deltid

  • Modul 1: 1.-4. semester
  • Modul 2: 5.-7. semester
  • Modul 3: 8.-10. semester

Tid og sted for undervisningen

Modul 1: 

Undervisningen vil finde sted på Aarhus Universitet hver torsdag kl. 18.15 - 21.45.

Der vil desuden blive afholdt en række lørdagsseminarer af 5-9 timers varighed, dog max. fem pr. semester. 

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Modul 2: 

Undervisningen vil finde sted på Aarhus Universitet hver tirsdag kl. 18.15 - 21.45.

Der vil desuden blive afholdt en række lørdagsseminarer af 5-9 timers varighed – dog max. fem pr. semester 

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Modul 3:

Undervisningen vil finde sted på Aarhus Universitet hver torsdag kl. 18.15 - 21.45.

Der vil desuden blive afholdt en række lørdagsseminarer af 5-9 timers varighed – dog max. fem pr. semester. 

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.