Afmelding af undervisning og eksamen

Afmelding af undervisning og eksamen

Undervisning
Læs mere her: http://health.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/generel-information/frister-for-afmelding/

Eksamen
Du kan afmelde dig eksamen senest 7 dage inden afleveringsfristen. Afmelder du dig herefter, bruges et prøveforsøg. Ved afmelding aftales individuelt ny tilmelding og ny afleveringsfrist.

2. prøveforsøg placeres så vidt muligt inden påbegyndelsen af næste modul. For Masterprojektet gives som udgangspunkt 3 måneder til hhv. 2. og 3. prøveforsøg 

For afmelding af eksamen skriv til evu.health@au.dk