Afmelding af undervisning og eksamen

Afmelding af undervisning og eksamen

Undervisning

Frister for afmelding

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev er fristerne for afmelding, hvis du skal have deltagerbetalingen refunderet, senest:

  • 1. september ved undervisning i efterårssemestre
  • 1. februar ved undervisning i forårssemestre.

Senere refusion af deltagerbetaling forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Starter din undervisning tidligere end disse to datoer, vil afmeldingen skulle ske inden undervisningsstart. Ved afmelding efter undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.

Du skal desuden være opmærksom på, at afmelder du dig efter undervisningen er startet, kan du ikke få lov til at tage den resterende undervisning på et senere tidspunkt, medmindre der betales for modulet igen.

Ifølge Deltidsbekendtgørelsen nr. 1187 af 7. december 2009, kap. 3, § 8 har den studerende ret til at afslutte en påbegyndt aktivitet inden for det annoncerede tilrettelæggelsestidspunkt (begyndelses- og afslutningstidspunkt).

Såfremt du afmelder dig i løbet af uddannelsen, mister du den ret, og det vil afhænge af om uddannelsen har en ledig plads, før du kan optages igen. Du vil dog stadig have ret til tre eksamensforsøg, selvom du bliver afmeldt (dog ikke hvis du får refunderet din deltagerbetaling).

Eksamen

Du kan afmelde dig eksamen senest 7 dage inden afleveringsfristen.

Afmelder du dig herefter, bruges et prøveforsøg. Ved afmelding aftales individuelt ny tilmelding og ny afleveringsfrist.

2. prøveforsøg placeres så vidt muligt inden påbegyndelsen af næste modul. For Masterprojektet gives som udgangspunkt 3 måneder til hhv. 2. og 3. prøveforsøg 

For afmelding af eksamen skriv til evu.health@au.dk