Sygdom ved eksamen

Sygdom ved eksamen

Kan du grundet sygdom eller andre usædvanlige forhold ikke aflevere eksamensopgaven, og er der mindre end 7 dage til afleveringsfristen, skal du søge en dispensation til at blive afmeldt. Søg gerne hurtigst muligt efter eksamensdagen/afleveringsfristen.

Du søger en dispensation via mitstudie.au.dk. Husk at vedlægge dokumentation for de anførte forhold. Ved sygdom vil det typisk dreje sig om en lægeerklæring

Læs nærmere om dispensationer og lægeerklæringer her.