Jeg skal til reeksamen

Tilmelding til reeksamen

For at kunne tilmelde dig reeksamen, skal du have brugt dit ordinære prøveforsøg.

Kontakt studieadministrationen på evu.health@au.dk med henblik på aftale om dato for reeksamen.

2. prøveforsøg placeres så vidt muligt inden påbegyndelsen af næste modul. For Masterprojektet gives som udgangspunkt 3 måneder til hhv. 2. og 3. prøveforsøg