Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Odontologi

Vip-repræsentanter


Studenterrepræsentanter:

  • Næstformand: Karina Herholdt Petersen
  • Anna Østergaard Kirkfelt
  • Amalie Skovgaard Rasmussen
  • Birgitta Gudnadóttir
  • Caroline Dorthea Nygaard Iversen


Observatører:

  • 1 fastansat Studievejleder i Health Studier

Studienævnet sekretariatsbetjenes af Uddannelsesrådgiver Eline Skjøttgaard Lorentzen Health Studier.

Studienævnsreferater 2023

ordinært møde torsdag den 27. januar

konstituerende møde torsdag den 27. januar 

torsdag den 23. februar

torsdag den 30. marts

tirsdag den 25. april

torsdag den 25. maj

torsdag d. 29. juni

torsdag d. 31. august

torsdag d. 5. oktober

tirsdag d. 24. oktober

tirsdag d. 28. november

tirsdag d. 19. december