Politik og økonomi

Kandidatuddannelsen i Økonomi har en linje, der er særligt henvendt til studerende med en bachelor i Politik og økonomi, nemlig 'Politik og økonomi' (på engelsk 'Public Policy').

På kandidatlinjen i Politik og økonomi (Public Policy), skal du have 4 obligatoriske fag udbudt af Studienævnet for Økonomi:

  • Politics and Economics of the EU
  • The Economics of the Welfare State
  • Economics of Competition and Regulation
  • Applied Public Policy

Herudover skal du tage fag som er udbudt af Studienævnet for Økonomi og fag som er udbudt af Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Fagene ved Økonomi skal tilhøre fagområderne ”Macroeconomics”, ”Microeconomics”, ”Econometrics”, og/eller ”Public Policy”. Mens fagene fra Statskundskab/Samfundsfag skal tilhøre de politologiske fagområder ”Politisk adfærd og holdningsdannelse”, ”Politiske institutioner og offentlig politik” eller ”Offentlig forvaltning”. I studieordningen for kandidatuddannelsen i økonomi kan du finde yderligere information om krav til fagsammensætning.

Ligesom andre studerende ved Aarhus BSS har du et mobilitetsvindue på 30 ECTS. Disse ECTS point kan bruges på praktik, udveksling eller andet. De point du tager i f.eks. udlandet kan enten meritoverføres til Studienævnet for Statskundskab og/eller Studienævnet for Økonomi. Man kan derfor både få point fra udveksling med statskundskabs- eller økonomifag, og hvis muligt, begge.

Du kan få mere viden om dine muligheder på kandidatuddannelsen via beskrivelserne i Kandidat.au.dk og ved at læse studieordningerne. Du er også altid velkommen til at få vejledning om dine muligheder ved  studenterstudievejlederne.