Gode råd til specialet

Studypedia og Scribo

Studypedia er et online-baserede værktøj, der kan hjælpe dig i gang med speciale-processen eller hjælpe dig videre, hvis du føler, du er gået i stå.

Hvem kan ellers hjælpe?

AU Library

Alle specialestuderende kan deltage i et målrettet litteratursøgningskursus, der varer 2 timer og afholdes 3-4 gange i løbet af semestret. På kurset får du mulighed for at arbejde med din konkrete problemstilling.

Kurserne annonceres på library.au.dk 

Du har adgang til og kan få support i Refworks eller Endnote (referencesoftware), der kan gøre arbejdet med citering og litteraturlister nemmere. Hold øje med kurser på library.au.dk

AU Library har oprettet en Blackboard-side målrettet specialestuderende, som du får adgang til, så snart du er indskrevet som specialestuderende. Der har vi samlet de ressourcer, du kan få brug for i forløbet, for eksempel databaser, vejledninger og andre nyttige redskaber.

Du er altid velkommen til at spørge i biblioteket,  hvor vi kan vejlede dig specifikt i forhold til dine søgninger, eller andre problematikker.

VIP studievejleder og specialekoordinator

Helle Spindler er VIP studievejleder, det vil sige, at hun blandt andet kan tilbyde en eller flere samtaler til specialestuderende, der er gået i stå i processen, uanset årsag. Der er ikke tale om faglig vejledning, men derimod hjælp til at identificere, hvad der blokerer for at komme videre med processen og mulige løsninger herpå. Det kan også blot være en snak om, hvad der er svært lige nu, og hvad der skal til for at komme videre. 

Efter at have snakket med enten din vejleder eller en studievejleder om dit problem, er du velkommen til selv at kontakte Helle. Din vejleder og studievejledningen kan også formidle kontakten til Helle.

Helle Spindler kan altså bruges, hvis du af en eller anden årsag er gået i stå i din skriveproces.

Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og behandling til studerende på landets universiteter og university colleges.

Studenterrådgivningens professionelle rådgivere er psykologer, psykiatere og socialrådgivere med psykoterapeutisk efteruddannelse. De har alle stor teoretisk viden og mange års erfaring med unge voksne på deres vej gennem studielivet. Alle studenterrådgivningens rådgivere har tavshedspligt.

Læs mere på studenterrådgivningens hjemmeside.

Studenterpræsten

Hvis du har brug for en fortrolig at tale med, så er studenterpræsten (måske) en mulighed.

Studenterpræsten er ansat af kirkeministeriet og har tavshedspligt. Al henvendelse er anonym og gratis.

Samtalerne behøver ikke handle om religion, men kan handle om alt mellem himmel og jord - det er, hvad du kommer med, der er afgørende og i centrum. Det kan være præstations- og eksamensangst, sorg og modløshed, lavt selvværd, ensomhed, kærestesorg, usikkerhed - alle de ting der kan gøre, at du ikke er rigtig glad.

Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside om studenterpræsten.

Økonomisk støtte til specialer

Der kan ikke ydes økonomisk støtte til skrivning af specialer.

Datamateriale og andet materiale, som den studerende har indsamlet for en forskningsenhed eller underviser, må gerne benyttes i specialet.

Hvis der har været tale om lønnet medvirken, eller hvis den studerende på anden måde har modtaget økonomisk støtte i forbindelse med materialeindsamlingen (f.eks. rejsetilskud) er der imidlertid nogle forudsætninger for at materialet må anvendes i specialet.

Forudsætningen er for det første (a) at materialet /primært/ skal bruges i forskningsenhedens/underviserens forskning og (b) at det tydeligt fremgår i specialets tekst under hvilke betingelser det benyttede materiale er fremskaffet. En forudsætning er for det andet, at datamaterialet hhv. brugen af det enten (a) har været publiceret af forskningsenheden/underviseres inden specialet indgives til bedømmelse, og dette skal med reference(r) fremgå af i specialets tekst, eller (b) hvis dette ikke er tilfældet, at specialet vedlægges en erklæring underskrevet af forskningsenhedens leder eller underviserens, hvoraf fremgår hvordan og hvornår det pågældende materiale tænkes anvendt hhv. tænkes at indgå i publikationer.

Dispensationsmuligheder

Læs mere om muligheden for at søge dispensation (f.eks. ved barsel eller sygdom) under dispensationer.