Specialetilmelding

Hvordan tilmelder man sig?

Som kandidatstuderende er du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid. 

Det er også muligt at skrive specialet på 3. semester af kandidatuddannelsen, hvis du ved udgangen af dit 2. semester af kandidaten står til at have bestået 60 ECTS svarende til 1. studieår.

Du skal selv være opmærksom på at ansøge om vejleder til specialeperioden. Ansøgningen sker i semestret forud for, at du tilmeldes specialet. Du kan læse mere om, hvordan og hvornår du skal ansøge om vejleder på siden "Specialevejleder"

Vejlederfordelingen ligger klar hhv. 1. maj og 1. november semestret forud for specialeperioden og offentliggøres via Blackboard. 

Pga. den automatiske tilmelding har du ikke mulighed for at ændre den officielle startdato, der vil være fastlagt til henholdsvis 1. september og 1. februar.

Dette betyder også, at specialet ikke nødvendigvis afslutter din uddannelse. 

Godkendelse af foreløbig titel og opgaveformulering

Din vejleder skal formelt godkende din foreløbige titel og opgaveformulering. Du bliver derfor umiddelbart inden din specialeskrivning går i gang bedt om at uploade dette i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af vejleder. Se fristen i skemaet 'Oversigt over specialeforløb'.

Den foreløbige titel og opgaveformuleringen kan sagtens være den, som du indsendte på webformularen i forbindelse med ønske om/valg af vejleder og kan således også ændres løbende i specialeskrivningsprocessen i samarbejde med din vejleder.