De bedste specialer

De bedste specialer på Psykologisk Institut

På Psykologisk Institut er vi så heldige at have mange dygtige studerende. I kombination med et interessant fagområde betyder det, at der hvert år indleveres en række alment interessante specialeopgaver af en høj faglig kvalitet. På denne side oplistes en række af de bedste specialer fra Psykologisk Institut fra 2017 og frem.

Formålet er at anerkende den særlige indsats hver af disse studerende har ydet i forbindelse med deres speciale, samtidig med at deres arbejde gøres tilgængeligt for andre: Psykologer, andre faggrupper - og måske især kommende specialestuderende, der søger eksemplariske opgaver, kan få inspiration til formgivning af eget speciale. Her vil vi gerne gøre opmærksom på, at reglerne for plagiat er de samme som for resten af Aarhus Universitet. 

Det er en forudsætning for optagelse af et speciale i denne oversigt, at det er bedømt til den højeste karakter. Den pågældende faglige vejleder skal desuden indhente tilladelse fra den studerende, før offentliggørelse på denne side er mulig. Specialer, der indeholder fortrolige oplysninger, kan ikke offentliggøres. Indhentning af tilladelse til offentliggørelse af specialer på denne side foretages i forbindelse med bedømmelse af specialet og på vejleders initiativ.

Der må forventes nogle ugers behandlingstid før et speciale er tilgængeligt via biblioteket. Information, vi offentliggør på siden, er tilgængelig i cirka 5 år.

Oversigt over de bedste specialer (forfatter og titel)

2024

 • Carina Frich Riber: Forældreindflydelse på børns angst. En undersøgelse af forældreadfærds betydning i udviklingen af angst hos børn.
 • Petruska P. Jervidal: Den subjektive krop. En teoretisk undersøgelse af kropsfornemmelsens rolle i fornemmelsen af selvet.
 • Rebecca Birner Hansen: "Det er lidt ligesom at dyrke ekstremsport hver dag". En fænomenologisk undersøgelse af socialfobi på arbejdet.
 • Johanne Holk Lund & Mathilde Nygaard Poulsen: Ventesorg. En kvalitativ undersøgelse og teoretisk udforskning af sorgen før døden.

2023

 • Mie Gade Gerber & Laura Wobeser Sparre: Mere tryg, mindre udbrændt? En undersøgelse af hvordan psykologisk tryghed kan mindske udbrændthed, og hvad der kan gøres i praksis.
 • Marco Fortuna: Porno, præstation og potens. En kvalitativ undersøgelse af rejsningsbesvær.
 • Cecilie Birkelund: Et indblik i det uundgåelige i parforhold.
 • Markus Møller Grønfeldt & Silas Boisen Bonde: Borderline personlighedsforstyrrelse - et relationelt fænomen belyst gennem skam, ensomhed og sorg.
 • Frederikke Brix Jensen & Anne Christine Qvortrup Fibiger: “Hvorfor må jeg ikke bare være mig?” En kvalitativ undersøgelse af transpersoners kønsidentitetsprocesser.
 • Josefine Engdal Nørgaard: "Alt det, jeg havde planlagt, vi skulle, når vi blev pensionister, det er slut. Det bliver på en anden måde." En kvalitativ undersøgelse af hvordan det opleves at være ægtefælle til en partner med Alzheimers. Fortrolig, ikke tilgængelig.
 • Mathilde Søndergaard Nielsen & Louise Hejlskov Thomsen: Forældreinvolvering i gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi til unge med obsessive-compulsive disorder - et kvalitativt studie. Fortrolig, ikke tilgængelig.
 • Ida Marie Lindemark Lervad: Kvinders sexliv efter seksuelle overgreb. En psykologisk undersøgelse af kvinders seksualitet efter seksuelle overgreb i barndommen.
 • Amanda Pind: ”Hvad hvis jeg er pædofil? Eller hvad hvis jeg er morder?” En kvalitativ udforskning af tabuiserede tvangstanker hos personer med OCD.
 • Lotte Bjerg Fuusager & Desirée Julie Rosenkvist Lauridsen: “Altså, jeg er nummer to, og det er sådan, det er”. En kvalitativ undersøgelse af fædres modstand mod øremærket barsel.
 • Clara Rindom Nielsen & Elisabeth Fryd: "Vil du hjælpe mig ud af min antidepressive medicin?" En fænomenologisk undersøgelse af psykologers oplevelse af at arbejde med klienter, som ønsker at komme ud af antidepressiv medicin.
 • Linette Smidt: Bagom symptomerne. En undersøgelse af overlap og forskelle i emotionelle kompetencer og sammenhængen med udadreagerende adfærd hos børn med ADHD og udviklingstraumer.

2022

 • Karoline Sandberg Sibast: "Jeg havde ikke noget tilbage at give af". En kvalitativ udforskning af oplevelsen af stress i forbindelse med studielivet.
 • Maja Gøl Seligmann: "Du er alligevel bare en ligegyldig lille plet". En kvalitativ undersøgelse af hvordan det opleves at leve med anoreksi.
 • Tenna Westphal & Maria Maack Gregaard: Fra gamer til gerningsmand? En undersøgelse af sammenhængen mellem voldelige videospil og aggression.
 • Kirstine Tind Helms: ADHD og komorbide adfærdsforstyrrelser hos børn. En undersøgelse af klinisk fremtræden og effekten af forældretræning.
 • Nikita Marie Sørensen: Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst hos børn og unge - et systematisk review.
 • Frida Ramsing: Når døden bliver kompliceret. En teoretisk udforskning og kvalitativ undersøgelse af sorg i en grønlandsk kontekst.
 • Louise Trier Andersen: Kompliceret sorg efter et forældertab. En undersøgelse af hvorfor nogle børn udvikler kompliceret sorg efter et forældertab og hvordan man intervenerer mod denne reaktion.
 • Oline Gauteplass Rygg: Kvalitativ studie av psykologer og deres erfaringer med negative påvirkninger i yrket, beskyttende tiltak og hindringer mot tilstrekkelig beskyttelse.

2021

 • Rasmus Vienhues: Treating the negative by improving the positive: A critical exploration of positive psychology interventions and their efficacy at improving well-being and alleviating depressive symptoms.
 • Haris Cizmic: En undersøgelse af open-label placebos effekt og virkemidler.
 • Sindre Grønnestad Heldrup: Overgenerell hukommelse, en mulig sårbarhetsfaktor for depresjon.
 • Natasha Dahl Christensen: Stress og udviklingen af psykopatologi - med bidrag fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og stress generering.
 • Thomas Tandrup Lamm: Big-five personality traits as risk factors for health anxiety. Unraveling the association using systematic review and representative population survey. Fortrolig, ikke tilgængelig.
 • Laura F.M. Chayder: Den sammenbragte familie. I et tilknytningsteoretisk perspektiv.
 • Stine Buch Møberg: Dissociation som en adaptiv eller maladaptiv reaktion ved seksuelle overgreb i barndommen.
 • Grethe Øbing-Thomsen & Anna Frost Jørgensen: Alle, der gemmer sig, skammer sig. En undersøgelse af skammens rolle i depression.
 • Tuva Bræin & Freja N.R. Monney: The barrier of social identity. Understanding disengagement from pro-environmental behaviour.

2020

 • Ida K. R. Jevanord: Behandling av utviklingstraumer.
 • Anna Westh Stenbro: Psykoterapi for computerspilsafhængighed. Et systematisk review.
 • Mille Torp Knudsen: Selvskadning som symptom eller diagnose.
 • Nora Svensen: Fra frelse til helse: Psykologikulturens mørkeside. En psykologisk fundert kulturkritikk av samtidens forståelse av psykopatologi og den påvirkning dette kan ha for selvforståelse og identitet hos voksne etterlatte.
 • Lennart Kiel: Personlighedspatologi og funktionalitet. En kritisk diskussion af DSM-5's Alternative Model for Personlighedsforstyrrelse i relation til funktionalitet.
 • Sophie Voss: En netværkstilgang til PTSD. En undersøgelse af psykometriske netværkers bidrag til forståelsen af PTSD.
 • Anna Westh Stenbro: Psykoterapi for computerspilsafhængighed: Et systematisk review.
 • Lisa Bromose & Anne Birk Jørgensen: ECT: Autobiografisk hukommelsestab og psykologiske og sociale konsekvenser.
 • Sabrina Rathje: Et empirisk speciale om smerte, sociale relationer og livskvalitet - baseret på et dansk populationsstudie.
 • Carmen Amanda Wangberg Rodriguez: Aleksitymi og avhengighet. En diskusjon av aleksitymis sammenheng med rusavhengighet og rusbehandling.

2019

 • Emilie Bille Wester: Motivation og barrierer for fysisk aktivitet hos personer med socialfobiske symptomer.
 • Louise Nelby: "De usynlige børn" - når fødslen bliver et møde med døden. En teoretisk undersøgelse af køn og tilknytningsstils implikation for sorg hos forældre, der mister et barn perinatalt.
 • Frida Erlandsen: An investigation of fear conditioning processes in diabetics - A proposed model.
 • Laura Bundgaard Rosenqvist: Cultural influence on the implicit association test and the reduction of implicit bias.
 • Jenny Sofie Kordal: En sammenligning av kognitiv atferdsterapi og aksept og forpliktelsesterapi i behandlingen av voksne med sosial angstlidelse.
 • Eira Ranheim Aksnes: Verbal fluency in Parkinson's disease. A literature review and an empirical investigation.
 • Pia Risør Bjerre: Unges kamp for klimaet og fremtiden. Sociale dynamikker og magt i klimabevægelsen og FN.
 • Sarah Jakobsen & Sisse Victoria Thode: At skabe sammenhæng når sindet splittes: En teoretisk undersøgelse af kohærens i den narrative identitet hos personer med bipolar lidelse og implikationer for praksis.
 • Katrine Vitting Ellermann Madsen: Hvad nu hvis? En kritisk undersøgelse af kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af generaliseret angst, med fokus på betydningen af patologisk bekymring
 • Mathilde Rheder: Et spørgsmål om ære: Globale tendenser og unges fænomenologiske oplevelse af æresrelaterede konflikter i Danmark. Fortrolig. Ikke tilgængelig.
 • Sabine Skov Christensen: Behandlingsudbyttet og potentielle forandringsmekanismer af individuel kognitiv adfærdsterapi til unge med depressionsrelateretskolefravær
 • Heba Hamid: Hvordan skal vi forstå PTSD? En diskussion af to forskellige forståelser af lidelsen samt implikationer for behandling
 • Imann Zrir: Et embedded casestudie af et Cool Kids forløb til fire børn
 • Anne Sofie Bruun Kristensen & Sille Judithe Binderup Olesen: Et embedded casestudie af et pilotprojekt: Cool Little Kids - et angstforebyggende program til forældre med ængstelige førskolebørn

2018

 • Emilie Sloth Thomsen: Komplekse traumer. Fra interaktionelle mekanismer til transaktionelle processer
 • Asger B. Matthiesen: Forældretræning som psykologisk intervention til førskolebørn med ADHD - et udviklingspsykopatologisk perspektiv
 • Gustav Dragsbæk: Er den traditionelle tilgang til PTSD forældet? En undersøgelse af det empiriske belæg for to modsatrettede tilgange til PTSD, samt diskussion af implikationerne for diagnosticeringen
 • Cecilie Moesgaard & Heidi Kamp Lærke Madsen: Er tilpasning et særligt kendetegn for forældre til børn med angst? - Et empirisk studie af sammenhængen mellem forældres tilpasning og angst hos børn
 • Line Nørgaard Rasbak: Livshistorien i skizofreni: Forskelle mellem patienter og raske kontroldeltagere og associationer med psykopatologi og neurokognition - et systematisk review og et empirisk studie
 • Kathrine K. Andersen: Hvad med børnene? Et kvalitativt studie af hvordan det opleves at være barn til en forælder med en erhvervet hjerneskade. Fortrolig. Ikke tilgængelig.
 • Asta Boel Villadsen & Iben Jørgensen: Radikalisering blandt unge muslimer i Danmark. En social-økologisk undersøgelse af procesforståelsen i radikalisering
 • Marianne Bang Sørensen: Hjælp til efterladte i sorg. Et speciale om hvornår psykologisk intervention for efterladte i sorg er gavnligt eller skadeligt
 • Pernille Sund Hingebjerg: Naturens psykologiske effekt og relevans i behandling af depression
 • Marie Korfits & Sara Baungaard Bjerg: Mentalisering & Mindfulness. En almenpsykologisk undersøgelse af begreberne, deres kompatibilitet og integrationspotentiale
 • Line Bruun Jørgensen & Lisbeth Vestergaard Jessen: Kronisk syges psykiske trivsel i et narrativt perspektiv
 • Elisabeth Liv Krogsgaard Wistisen: En undersøgelse af specifikke og nonspecifikke forandringsmekanismer i den forebyggende kortidsintervention 'Par-tjek'
 • Sara Priscilla Damgaard-Møller: 12-tals piger: En teoretisk undersøgelse af hvorvidt disse elevers mentale karakteristika kan forklares ud fra Entity Theory of Intelligence begrebet.

2017

 • Helene Vejrup Dohrmann:Den pædofile lidelse. En undersøgelse af diagnosekriterierne i DSM-5 og forslag til ændringer
 • Sidsel Nia Bech Andersen: Et casestudie: Behandlingsudbytte og potentielle forandringsmekanismer i individuel kognitiv adfærdsterapi til unge med angstrelateret skolevægring
 • Katrine Skak Jørgensen: De angste børns forældre. Et empirisk speciale om hvordan angst hos børn påvirker forældre
 • Sara Westergaard Kjeldsen: En teoretisk undersøgelse af kønsdiversitet i dansk topledelse
 • Laura M.V. Jakobsen: Compassionfokuseret terapi ved socialfobi. En teoretisk diskussion af CFT's bidrag til forståelsen og behandlingen af socialfobi
 • Anja Neil Svendsen: Egenhåndtering af diabetes 1 hos unge
 • Tine Blom Osterland: Prækollisions helbred i relation til kroniske nakkesmerter efter akut whiplash-traume. Et registerbaseret studie. Fortrolig, ikke tilgængelig.
 • Rachida Derai: Traumatiserede flygtninge - Et systematisk review af evidensen for narrativ eksponeringsterapi til behandling af traumatiserede flygtninge med ophold i vestlige lande
 • Malene Vincents Broughton: Antisocial personlighedsforstyrrelse - ætiologi og et udviklingsmæssigt, relationelt, procesorienteret, systemisk metateoretisk perspektiv
 • Louise Guldberg Rasmussen: Mentaliseringsbaseret gruppeterapi - De centrale virkningsfaktorer i behandling af patienter med anoreksi
 • Ditte Lolk: En integrativ analyse af fænomenet depression: Forslag til praksisudvikling
 • Malene Wulff Nielsen: Risikofaktorer for problematisk skolefravær. Et systematisk review og en kvantitativ undersøgelse af risikofaktorer for problematisk skolefravær. Fortrolig, ikke tilgængelig.
 • Thorbjørn Larsen: Manglen på organdonorer i Danmark. En socialpsykologisk PATH-analyse af årsager og forslag til interventioner