Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet på idrætsvidenskab

VIP-medlemmer:

Studenter-medlemmer

  • Malene Thisgaard Knudsen (næstformand)
  • Francesca Emilia Alesci
  • Jeppe Skov Madsen
  • Marie Elisabeth Andersen

Studenter-suppleanter:

  • Sofie Nielsen
  • Sara Binderup Christensen 

Dagsorden og referater 2020

30. juni

Referat 

Dagsorden 

26. maj

Referat 

Dagsorden 

19. maj (ekstraordinært)

Referat 

Dagsorden 

21. april

Referat 

Dagsorden 

31. marts

Referat 

Dagsorden 

27. februar 

Referat 

Dagsorden 

30. januar 

Referat - ordinært møde

Referat - konstituerende møde

Dagsorden - ordinært møde

Dagsorden - konstituerende møde