Tilvalg

Tilvalg

Når du læser Idrætsvidenskab på Aarhus Universitet, har du muligheden for at tage et tilvalg. Med et tilvalg kan du opnå undervisningskompetencer til gymnasieskolen, eller du kan bruge det til at ”tone” din uddannelse i en bestemt retning.

Hvis du vælger et tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække (fx dansk, samfundsfag, matematik eller engelsk), har du muligheden for at blive gymnasielærer. Men et tilvalg betyder ikke nødvendigvis, at du bliver gymnasielærer. Det kan også bruges til at give dig nogle unikke kompetencer inden for blandt andet journalistik, antropologi, sprog, filosofi, økonomi mm., som du kan kombinere og bruge sammen med din idrætsprofil i forbindelse med fremtidigt arbejde. 

Du kan læse meget mere om dine tilvalgsmuligheder, opbygning, ansøgningsfrister og generelle regler på  tilvalg.au.dk

OBS: Studievejledningen afholder hvert år et tilvalgsoplæg for studerende på 4. semester. Her kan du blive klogere på dine tilvalgsmuligheder, kombinationer, regler, ansøgningsprocedure mm. Se mere på studieportalen.