Valgfag

Nedenfor kan du læse om hvordan du tilmelder dig og prioriterer valgfag. Du kan desuden se en tabel over de valgfag, vi udbyder hhv. forår og efterår

Antal valgfrie ECTS for 1-faglige studerende:

 • 4. semester: 15 ECTS
 • 5. semester: 30 ECTS
 • 6. semester: 15 ECTS
   

Antal valgfrie ECTS for 2-faglige studerende:

 • 4. semester: 15 ECTS

Undgå undervisning og eksamener der overlapper

Undervisning

Du skal være opmærksom på ikke at blive tilmeldt kurser, hvor undervisningen ligger på samme tid. 
Det er særligt vigtigt, hvis du tager kurser på forskellige uddannelser eller semestre.

Du kan se, hvornår undervisningen ligger på https://timetable.au.dk/
 

Eksamener

Tager du kurser på forskellige uddannelser på Health, skal du være opmærksom på, at der kan opstå eksamens-overlap, som du først kender, når vi offentliggør eksamensplanerne (15.september/15. februar). 

Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå eksamensoverlap, men skulle det ske, har du mulighed for: 

 • At søge en dispensation med henblik på at afvikle én af dine eksamener i re-eksamensperioden i stedet for den ordinære eksamensperiode 
 • At søge en dispensation med henblik på at skifte til et andet valgfag

Ved dispensationsansøgninger om at skifte til et andet valgfag, ser vi bl.a. på om der er plads på det nye valgfag, og om du kan nå at deltage i tilstrækkeligt af undervisningen på det nye valgfag. 

Du har også mulighed for at udeblive fra en eksamen og herefter tilmelde dig re-eksamen. Vælger du den mulighed bruger du 1 eksamensforsøg.
 

Tilmelding til valgfag

Hvis dit kommende semester byder på valgfag, så skal du ind og tilmelde dig dine ønskede valgfag på Studieselvbetjeningen (STADS).

Du skal tilmelde dig:

 • 1.-5. maj hvis du skal have valgfag i efteråret
 • 1.-5. november hvis du skal have valgfag i foråret. 

Hvordan vælger jeg valgfag?

 • Du skal vælge valgfag, så du får det antal ECTS-point, der er på dit semester. 

 • Når du prioriterer, sætter du et 1-tal ud for de fag, du gerne vil følge. Husk, du stadig skal prioritere de andre fag, bare ikke som din 1. prioritet

Eksempel: Du går på 4. semester og skal have valgfag, der svarer til 15 ECTS-point. Du vil gerne have valgfagene: Kost, helbred og præsentation (10 ECTS) og Idrætsskader (5 ECTS). Når du prioriterer, sætter du et 1-tal ud for netop de to fag og ikke andre.

 • Du skal prioritere andre valgfag i tilfælde af, at der ikke er plads på de valgfag, du ønsker
 • Dine andre prioriteringer markerer du med 2, 3, 4, 5 osv.

Eksempel: 

Valgfagsudbud forår 2021

Idrætsskader (5 ECTS)

1

Kost, helbred og præstation (10 ECTS)

1

Sport and exercise psychology (10 ECTS)

2

Undervisning og formidling (10 ECTS)

3

Entreprenørskab i idræt (5 ECTS)

4

Fysisk træning og træningsplanlægning (10 ECTS)

5