Forhåndsgodkendelse

Forhåndsgodkendelsen er din sikkerhed for, at du kan få meritoverført kurserne til din uddannelse, når du har bestået dem.

Indhent kursusbeskrivelser

For at studienævnet kan vurdere om et kursus kan forhåndsgodkendes, skal du vedlægge fyldestgørende kursusbeskrivelser, når du indsender din ansøgning om forhåndsgodkendelse

Hvis kursusbeskrivelserne ikke lever op til de indholdsmæssige og formelle krav, vil du blive bedt om at indhente uddybende information, og det vil forlænge sagsbehandlingstiden.

En kursusbeskrivelse skal indeholde:

 • Kursuskode
 • Kursustitel
 • Beskrivelse af kursets indhold 
 • Eksamensform 
 • Kursets vægtning (ECTS/credits)
 • Kursets niveau (fx bachelor/kandidat)
 • Litteraturliste/pensumangivelser
 • Evt. kursusplan/undervisningsplan

De formelle krav:

 • Kursusbeskrivelsen skal være officiel eller kunne verificeres. Hvis informationen er kopieret fra en hjemmeside over i et dokument, skal du indsætte link til den/de sider, som informationen er hentet fra.
 • Kursusbeskrivelsen skal så vidt muligt være aktuel og gældende for det semester, hvor du ønsker at tage faget. Hvis du ikke kan fremskaffe det, kan du medsende en fra året før, dvs. ikke ældre end et år.
 • Kursusbeskrivelsen skal være på dansk eller engelsk. I nogle tilfælde kan der laves en vurdering på baggrund af en kursusbeskrivelse på tysk.
 • Hvis der ikke foreligger en officiel kursusbeskrivelse på dansk, engelsk eller tysk, skal du medsende en verificeret oversættelse.

OBS

På mange universiteter er kursusbeskrivelserne tilgængelige via universitetets hjemmeside.

Hvis det ikke er muligt at fremskaffe alle relevante oplysninger vedrørende fagene, skal der medsendes en bekræftelse fra underviser eller administrativt personale på universitetet, der indeholder de manglende oplysninger.

Det er som udgangspunkt et krav, at der skal foreligge en kursusbeskrivelse, for at studienævnet kan foretage en vurdering.

Det gælder dog ikke, hvis et kursus er godkendt for din studieretning inden for de seneste tre år, og at kursets kode, titel og vægtning er uændret. I det tilfælde behøver du ikke at vedhæfte en kursusbeskrivelse.

Tidligere vurderede kurser

Inspirationsliste over tidligere vurderede kurser

Herunder finder du en liste over tidligere vurderede kurser, som du kan lade dig inspirere af, når du søger om forhåndsgodkendelse. På listen vil du både kunne finde tidligere godkendte og afviste kurser.

OBS

 • Husk, at undersøge om kurserne udbydes i det semester, hvor du skal af sted, inden du ansøger om forhåndsgodkendelse af kurser fra listen.
 • Listen er kun til inspiration. Den er ikke en garanti for, at din ansøgning om forhåndsgodkendelse imødekommes. Der tages forbehold for fejl.
 • Det tages ligeledes forbehold for ændringer i credit konverteringen. Det vil altid være den aktuelle konvertering, som du finder under Credit Translation i MoveOn databasen, der skal anvendes.

Guide til at søge i listen

1. Åben listen via linket herunder.

2. Find dit studie i den grønne kolonne under ”AU Programme”. Benyt pilen til højre for kolonnen og ”Filtrer”.

3. Du kan filtrere på de øvrige kriterier i kolonnerne i arket på samme måde:

 • Blå kolonne: Detaljer om tidligere vurderede kurser
 • Gul kolonne: Resultat af tidligere vurderede kurser

  Listen bliver jævnligt opdateret.   

Gode råd til valg af kurser

Orientér dig i din studieordning

Inden du vælger kurser, bør du orientere dig i din studieordning. 

Der kan være særlige faglige krav til valgfagssammensætningen på din uddannelse. Disse krav skal opfyldes, uanset om du tilmelder dig valgfag på AU eller på en anden uddannelsesinstitution.

Valgfagssammensætningen på din uddannelse har også betydning for, hvor mange ECTS du kan indsætte i dit studieprogram. Læs om nedrunding af ECTS på siden vedrørende merit. 

Hvilke kurser kan studienævnet godkende?

Når du vælger kurser, bør du være opmærksom på, at kurserne skal kunne godkendes af dit studienævn. Det er studienævnet, der træffer afgørelse i forbindelse med en ansøgning om forhåndsgodkendelse.

Studienævnet vil vægte forskellige forhold afhængig af, om du søger om at erstatte et valgfag eller et obligatorisk fag i dit studieprogram.

Hvis du søger om at erstatte valgfag, vil studienævnet lægge vægt på, at:

 • Kursernes indhold skal være fagligt relevant for din uddannelse, og der må ikke være et for stort indholdsmæssigt overlap til obligatoriske fag på din uddannelse.
 • Kurserne skal have et fagligt niveau, som svarer til valgfagenes faglige niveau på din egen uddannelse. 

Hvis du søger om at erstatte et obligatorisk fag, vil studienævnet lægge vægt på:

 • Kurserne skal svare til det obligatoriske fag, hvad angår både fagligt indhold, niveau og ECTS.

I listen over tidligere vurderede fag kan du se, hvilke fag der tidligere er blevet godkendt og afvist for din studieretning.

Hvilke optagelseskriterier gælder ved værtsuniversiteter?

Inden du søger dit studienævn om forhåndsgodkendelse, bør du undersøge, hvilke kurser du kan blive indskrevet på som gæstefagsstuderende ved værtsuniversitetet.

På de fleste universiteter er det ikke alle kurser, som er åbne for gæstefagsstuderende udefra. Samtidig kan der f.eks. være særlige adgangskrav for kurser på hhv. bachelor- og kandidatniveau. Som bachelorstuderende vil du f.eks. typisk kun have adgang til kurser på bachelorniveau.

Hvilke regler gælder for dit udvekslingsophold

Hvis du skal af sted gennem en udvekslingsaftale, er der regler for, hvor mange ECTS/credits du skal tage ved værtsuniversitetet for at få tildelt en plads. Du kan kontakte BSS International via mail til bss.international@au.dk for nærmere information.

Antal og omfang af kurser

Inden du søger om forhåndsgodkendelse, skal du beslutte, hvor mange fag du vil søge om forhåndsgodkendelse af.

I den forbindelse skal du være opmærksom på nedenstående forhold.

 • Reglerne for nedrunding af ECTS har betydning for, hvor mange ECTS du kan overføre til dit studieprogram. Du kan læse om reglerne for nedrunding af ECTS på studieportalens side om merit under bjælken ’Efter du har søgt’. 
 • Studienævnet tilbyder at vurdere to ekstra kurser på forhånd. Dette i tilfælde af, at du ikke får plads på et eller flere kurser. Det betyder, at du på forhånd kan få vurderet kurser svarende til 30 ECTS + to ekstra kurser, hvis du skal tage et fuldt semester på et andet universitet eller en anden uddannelse.
 • Hvis du skal af sted gennem en udvekslingsaftale, er der regler for, hvor mange ECTS/credits du skal tage ved værtsuniversitetet for at få tildelt en plads. Du kan kontakte Aarhus BSS International via mail til bss.international@au.dk for nærmere information.
 • Hvis du søger om forhåndsgodkendelse af kurser ved universiteter uden for Europa, skal du orientere dig i nedenstående afsnit vedr. omregning fra lokale credits/units til ECTS.

Omregning til ECTS (kurser i udlandet).

Hvis du søger om forhåndsgodkendelse af kurser ved universiteter uden for Europa, vil der blive foretaget en omregning fra lokale credits/units til ECTS.

Konvertering af lokale credit points til ECTS foretages af studienævnet. Du kan se konverteringen i MoveOn databasen under de enkelte universiteter.

Bemærk, at der på nogle universiteter er forskel på konverteringen for hhv. bachelor- og kandidatkurser. Hvis du som kandidatstuderende tager 4. års bachelorkurser, vil det være bachelorkonverteringen som anvendes.

Hvis dit værtsuniversitet anvender ECTS-systemet, vil der ikke blive lavet en konvertering. 

Ansøg om forhåndsgodkendelse

Ansøg om forhåndsgodkendelse af kurser på AU

Du indsender din ansøgning om forhåndsgodkendelse via mitstudie.au.dk.

 • Gå til "Genveje til selvbetjening"
 • Tryk på "Ansøg hos dit studienævn"
 • Gå til ” Merit for kurser på Aarhus Universitet”
 • Tryk på "Søg om forhåndsgodkendelse for et kursus på Aarhus Universitet”
 • Udfyld ansøgningsskemaet:
 • Indsæt link til kursusbeskrivelsen.
 • Under ’Evt. supplerende oplysninger’ bedes du anføre, hvor mange ECTS du samlet set ønsker at erstatte i dit studieprogram.

I tilfælde af, at du ikke får plads på et eller flere kurser, tilbyder studienævnet at vurdere to ekstra kurser på forhånd. Det betyder, at du på forhånd kan få vurderet kurser svarende til 30 ECTS + to ekstra kurser, hvis du skal tage et fuldt semester på et andet universitet eller en anden uddannelse.

Du kan læse om, hvornår du kan forvente svar på din ansøgning nedenfor.

Ansøg om forhåndsgodkendelse af kurser uden for AU

Du indsender din ansøgning om forhåndsgodkendelse via mitstudie.au.dk.

 • Gå til "Genveje til selvbetjening"
 • Gå til ”Merit for kursus på en anden uddannelsesinstitution”
 • Tryk på ”Søg om forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution”
 • Udfyld ansøgningsskemaet
 • Under ’Evt. supplerende oplysninger’ bedes du anføre, hvor mange ECTS du samlet set ønsker at erstatte i dit studieprogram.

Vedhæft kursusbeskrivelser

 • Du skal vedhæfte én fil for hvert kursus. Filen skal være navngivet med kursustitel.
 • Hvis kurset er godkendt tidligere, behøver du ikke medsende en kursusbeskrivelse. Notér gerne i ansøgningen, hvis der er tale om et tidligere godkendt fag.

I tilfælde af, at du ikke får plads på et eller flere kurser, tilbyder studienævnet at vurdere to ekstra kurser på forhånd. Hvis du skal tage et fuldt semester, svarende til 30 ECTS, på et andet universitet eller en anden uddannelse, betyder det f.eks., at du kan få vurderet kurser svarende til 30 ECTS + to ekstra kurser.

Du kan læse om, hvornår du kan forvente svar på din ansøgning nedenfor.

Freemover

 • Hvis du rejser ud på egen hånd på udveksling i udlandet, dvs. som freemover, skal du medsende dokumentation for, at du er optaget på værtsuniversitetet.

Genansøgning

Hvis du mod forventning ikke får plads på et tilstrækkeligt antal kurser, selvom du har fået vurderet ekstra kurser på forhånd, kan du genansøge. Du skal følge samme procedurer, som ved en almindelig ansøgning om forhåndsgodkendelse.

I din ansøgning skal du oplyse, hvorfor du genansøger. Samtidig opfordres du til at gøre opmærksom på, hvis du har en snarlig frist.

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om forhåndsgodkendelse er i udgangspunktet 6-8 uger.

Hvis de vedhæftede fagbeskrivelser er mangelfulde, vil det forlænge sagsbehandlingstiden.

Sommerperioden

I sommerperioden må der forventes længere sagsbehandlingstid, da de undervisere og studerende, som laver de faglige vurderinger, i udgangspunktet holder ferie i juli måned.

Hvad kan du selv gøre?

 • Indsend din ansøgning i god tid inden eventuelle frister.
 • Orientér dig her på studieportalen om krav til fagbeskrivelser og dokumentation.
 • Tjek din AU-mail jævnligt, da studieadministrationen vil kontakte dig via mail, hvis der er behov for uddybende dokumentation/oplysninger.
 • Tjek din e-Boks. Studienævnets afgørelse vil blive sendt hertil.

Er du sent ude?

Hvis du ikke får svar inden din frist, kan du være nødt til at vælge fag hos værtsuniversitetet, inden du har modtaget din forhåndsgodkendelse.

Hvis du skal vælge fag ved værtsuniversitetet, inden du har modtaget svar på din forhåndsgodkendelse, opfordrer BSS Studier dig til:

 • Læs afsnittet på denne side om gode råd til valg af kurser.
 • Orientér dig i listen  over tidligere vurderede kurser. Her kan du se, hvilke fag som tidligere er godkendt og afvist.

Ansøg om optagelse ved værtsuniversitetet

Når du har modtaget din forhåndsgodkendelse, skal du huske at søge om optagelse på kurserne ved den uddannelse eller det universitet, som udbyder kurserne.

Du skal ansøge inden for gældende frister hos værtsuniversitetet.

Hvis du skal tage kurser på en anden uddannelse ved Aarhus Universitetet, kan du læse om, hvordan du søger om gæstefagsindskrivning her

Hvis du aflyser dit ophold eller ikke får plads på dine kurser

Hvis du kommer i en situation, hvor du bliver nødt til at aflyse dit udvekslingsophold, skal du tage kontakt til Aarhus BSS Studier hurtigst muligt via mail til bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk.

 • Hvis du aflyser dit ophold inden fristen for undervisningstilmelding, skal du tage kontakt til Aarhus BSS Studier for at få annullere din forhåndsmerit i STADS, da den ellers vil forhindre dig i at tilmelde dig fag.
 • Hvis du aflyser dit ophold efter fristen for undervisningstilmelding, skal du tage kontakt til Aarhus BSS studier, for at du kan blive eftertilmeldt fag på dit stamstudie, så du ikke bliver forsinket i din uddannelse.

Aflysning af udvekslingsophold

Hvis du aflyser et ophold, som du skal af sted på gennem en udvekslingsaftale, skal du som det første kontakte  BSS International via mail til bss.international@au.dk.

BSS International vil give besked om aflysningen af dit ophold til BSS Studier. Du skal dog selv tage kontakt til BSS Studier for at blive eftertilmeldt fag, hvis du aflyser dit ophold efter fristen for undervisningstilmelding, som anført ovenfor.

Forsinkelse og udvekslingsophold

Bemærk, at forsinkelse, som skyldes ophold ved et andet universitet, betragtes ikke som et usædvanligt forhold, som kan begrunde udsættelse af den maksimale studietid.

Hvis du tager færre end 30 ECTS under dit ophold ved et andet universitet, bør du derfor også planlægge i god tid, hvordan du kan tage de resterende ECTS, så du ikke bliver forsinket i din uddannelse. 

FAQ

Hvornår skal jeg senest søge om forhåndsgodkendelse?

Der er som udgangspunkt ikke nogen frist for, hvornår du skal søge om forhåndsgodkendelse.

Det er dog en god ide, at du søger om forhåndsgodkendelse, så du kan nå at få svar inden semesterstart på værtsuniversitetet.

Du bør dog først ansøge, når du har alle relevante oplysninger om fagene, da din ansøgning ikke kan behandles, før de relevante oplysninger foreligger.  

Hvor mange fag kan jeg få godkendt?

Du kan få forhåndsgodkendt fag svarene til det antal ECTS, som du planlægger at følge ved værtsuniversitet + 2 fag ekstra. Det kan f.eks. være 30 ECTS + 2 ekstra fag.

Hvis du ved semesterstart ikke kan få plads på et tilstrækkeligt antal fag, selvom du har fået godkendt ekstra fag, kan du genansøge, jf. vejledningen for dette. 

Hvornår får jeg svar?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om forhåndsgodkendelse og merit er som udgangspunkt 6-8 uger.

Behandlingstiden afhænger dog af, om ansøgningen og de vedhæftede fagbeskrivelser indeholder de nødvendige oplysninger.

Generelt vil ansøgninger, hvor den nødvendige information er medsendt fra start, kunne behandles hurtigere, mens det vil medføre længere sagsbehandlingstid, hvis der er brug for at indhente flere oplysninger til ansøgningen.

Skal jeg oprette en ny ansøgning, når jeg har flere oplysninger?

Hvis du har nye oplysninger til en allerede eksisterende ansøgning, skal du ikke oprette en ny ansøgning.

Du skal i stedet sende oplysningerne via mail til preapprovalexchange.BSS@au.dk

Jeg kan ikke skaffe kursusbeskrivelserne før semesterstart. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan fremskaffe kursusbeskrivelserne før semesterstart, opfordres du til:

• At kontakte værtsuniversitetet for at høre om der er mulighed for at få tilsendt tidligere kursusbeskrivelser for fagene. Kursusbeskrivelserne må som udgangspunkt ikke være mere end 1 år gamle. Hvis du ikke kan fremskaffe en kursusbeskrivelse der er mindre end 1 år gammel, skal du have en bekræftelse fra værtsuniversitetet på, at kursusbeskrivelsen er gældende for den periode, hvor du skal følge fagene.

•  At orientere dig i listen over tidligere forhåndsgodkendte fag. Hvis du søger om fag, som er godkendt for studerende på samme studieretning tidligere, skal du ikke medsende en kursusbeskrivelse.

Du kan også vente med at søge om forhåndsgodkendelse til semesterstart. Hvis du gør det, opfordres du til at vælge fag, som ligger inden for dit fagområde og på dit uddannelsesniveau (bachelor/kandidat) samt til at orientere dig i listen over tidligere godkendte/afviste fag og udbudte valgfag på din egen uddannelse for at få et indtryk af indhold og niveau.

Hvad gør jeg, når kursusbeskrivelserne ikke indeholder de nødvendige informationer?

På nogle universiteter fremgår forhold som f.eks. fagets vægtning og niveau ikke af kursusbeskrivelserne. Sædvanligvis vil du dog kunne finde informationen på universitets hjemmeside.

Hvis du ikke selv kan finde frem til de relevante oplysninger, bør du kontakte værtsuniversitet. Du kan eksempelvis tage kontakt til den internationale koordinator på værtsuniversitetet eller underviser på fag. Underviser vil typisk være relevant at kontakte, hvis du mangler oplysninger om litteratur.

Som kursusbeskrivelse, må jeg blot fremsende et dokument med information om fagene og links?

Hvis du ikke har adgang til en officiel kursusbeskrivelse, kan du benytte en af følgende muligheder:

 • Kopiere informationen fra hjemmesiden over i et Word-dokument og indsætte links til siden/siderne, hvor du har hentet informationen.
 • Udskrive kursusbeskrivelserne som PDF (Ctrl + P) fra værtsuniversitetets hjemmeside og medsende dem i din ansøgning.
 • Tage skærmprint af oplysninger om fagene og indsætte dem i et Word-dokument. Det skal være  tydeligt, at informationerne stammer fra værtsuniversitet. Sørg derfor for, at universitetets logo og kilden til hjemmesiden, hvor informationerne er fundet, fremgår. Hvis du har flere skærmprint til et enkelt fag, skal de samles i et dokument, der navngives med fagtitlen. 
 • Fremsende kursusbeskrivelse/informationer modtaget via mail fra underviser eller international koordinator. Vær opmærksom på at du også skal medsende mailen, så det er tydeligt, hvor kursusbeskrivelsen/informationen stammer fra.

Hvordan fungerer det, hvis ECTS-vægtningen er skæv, f.eks. hvis et fag vægter 9 ECTS?

Hvis du tager til udlandet og følger fag, hvor ECTS-vægtningen er skæv i forhold til vægtningen af fag på din egen uddannelse, skal du være opmærksom på nedenstående:

 • Hvis du har fået forhåndsgodkendt ét fag svarende til 9 ECTS, og valgfagene på din uddannelse har en vægtning på 5 ECTS, vil der alene kunne indsættes 5 ECTS i dit studieprogram. Du vil herefter have 4 ECTS i overskud, som kan indsættes på et senere tidspunkt i kombination med øvrige ECTS.
 • Hvis du har fået forhåndsgodkendt flere fag som erstatning for en valgfagsgruppe, er det ikke det enkelte fag men det samlede antal af ECTS, der rundes ned. Hvis valgfagene på din uddannelse har en vægtning på 5/10/15 ECTS, og du har taget fire fag svarende til 9 ECTS hver, vil du få overført 30 ECTS til dit studieprogram.

Kontakt

 • Har du brug for hjælp i forbindelse med dit udvekslingsophold, kontakt BSS International 
 • Har du brug for hjælp til din studieplanlægning, kontakt studievejledningen 
 • Har du brug for hjælp efter du har indsendt din ansøgning, kontakt BSS Studier