SU-kontoret på AU

AKTUELLE MEDDELELSER

Nyt ansøgningssystem
SU-kontoret har fået nyt ansøgningssystem. De første ansøgningsblanketter er allerede klar. Du kan sende følgende ansøgninger:

  • Fødselsklip/-rater
  • Kilometerpenge
  • Udenlandsk statsborger/equal status
  • Tillæg af klip/slutlånsrater
  • Fravælg forsørgertillæg
  • Fravælg handicaptillæg

Find ansøgningsblanketterne i menuen til venstre.

Skriv til SU-kontoret fra din AU-mail
Vær opmærksom på, at du fra 1. august 2018 skal skrive til SU-kontoret fra din AU-mail, som du finder på post.au.dk. SU-kontoret vil besvare alle henvendelser til din AU-mail. Afgørelser vil du fortsat få sendt til din e-boks.

SU til turbokurser på Navitas/Ingeniørhøjskolen 
Er du optaget på et turbokursus på Navitas/Ingeniørhøjskolen, vil udbetalingen af din SU ske cirka 14 dage efter studiestart. Det skyldes, at studiesystemet STADS og SU-systemet desværre ikke kan sammenkøres, og ansøgninger om SU derfor skal behandles manuelt. Vi beklager de gener, som dette kan medføre.

SU-meddelelser på e-Boks
SU-kontoret sender breve med personfølsomme oplysninger til din e-Boks.

SÅDAN SØGER DU OM EKSTRA SU-KLIP

FULDMAGT

Har du brug for at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).

KONTAKTINFORMATION

Bemærk:
SU-kontoret holder lukket i uge 42.

Søger du generel vejledning om SU? Kontakt studievejledningen på din uddannelse.

Har du spørgsmål til dine personlige SU-forhold, skal du kontakte SU-kontoret på AU:  

Adresse: SU-kontoret
Fredrik Nielsens Vej 5, bygn 1448
8000 Århus C.  

Tlf.:

8715 0730
E-mail: su@au.dk


SU-kontoret har åbent

  • Mandag 9-12 (personlig henvendelse)
  • Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12 (personlig og telefonisk henvendelse)
  • Onsdag lukket

Ved personlig henvendelse kan du træffe en SU-medarbejder i Vejledningscenter AU (se på kort)

Husk fuldt navn og studienr. ved skriftlig henvendelse.

LEGATER

SU-kontoret administrerer en række legater. Hvis ikke andet er anført, skal der ansøges på et almindeligt legatansøgningsskema (PDF).

Følgende legater kan pt. søges:

Aarhus Universitets almene studenterfond

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Erna og Peter Houtveds Studielegat

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Politimester J.P.N. Colind og hustru Asmine Colinds Mindelegat

Legatet kan søges i perioden 1. august til og med 15. september.

Ansøgninger modtaget udenfor denne periode vil ikke blive behandlet.

Haderslev Katedralskoles Studenterlegater

Legatet kan søges i perioden 1. april til med 1. maj.

Ansøgninger, som fremsendes uden for denne periode vil ikke komme i betragtning.
Ansøgningsskema rekvireres ved at kontakte adm@haderslev-gym.dk
Ansøgningsskema sendes elektronisk til adm@haderslev-gym.dk
Legatet kan søges af studerende, der er udgået fra Haderslev Katedralskole.

Ella og Holger Andersens Studielegat

Legatet kan søges i perioden 1. april til med 1. maj.

Ansøgninger, som fremsendes uden for denne periode vil ikke komme i betragtning.
Ansøgningsskema rekvireres ved at kontakte adm@haderslev-gym.dk
Ansøgningsskema sendes elektronisk til adm@haderslev-gym.dk
Legatet kan søges af sønderjyske og sydslesvigske studerende, der studerer græsk/latin, teologi, historie eller oldtidskundskab.
Dimittender fra Haderslev Katedralskole vil blive foretrukket.

Frederik og Marie Beyers legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v

Efter en periode uden bevillinger er legatet nu genåbnet for ansøgninger. 
Legatet støtter fortrinsvis ansøgere, der agter at uddanne sig til en livsstilling ved handel, håndværk, industri eller videnskab. 
Der gives især støtte til studerende, som agter at supplere deres uddannelse med et ophold i udlandet. 
Flere oplysninger og ansøgningsskema på www.beyerslegat.dk

1424294 / i40