Case competition 2018

STAY RELEVANT / Case Competition

Omsæt dine akademiske kompetencer til strategisk forretningsudvikling og hjælp virksomheder med
at forblive relevante for kunder og samarbejdspartnere.

 • Et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet

Materialer

Slides her

Sæt din faglighed i spil

Du er en 200 studerende fra Arts, der mødes mandag og tirsdag den 1. og 2.  oktober, hvor du sammen med dine medstuderende skal sætte din faglighed i spil og finde løsninger på problemstillinger, som en række virksomheder fra Silkeborg Kommune tumler med.

Du og de andre deltagere bliver delt op i hold på op til fem deltagere. I vil mandag 1. oktober bliver præsenteret for arbejdsmetoden design thinking af Lasse Chor fra firmaet Happy 42 - http://happy42.dk/. Derefter bliver I kørt til Silkeborg med bus, hvor I i 7 timer får mulighed for at arbejde på en konkret problemstilling. Derefter skal hver gruppe pitche deres løsning for et dommerpanel.

Du skal være med fordi:

 • Du får udviklet dine kompetencer ift. at arbejde med designprocesser
 • Du får mulighed for ”pitche” gode idéer og vise dine kompetencer til fremtidige arbejdsgivere
 • Det er en god platform for at sætte din teoretiske viden i spil ift. til rigtige problemstillinger
 • Du udvikler din forretningsforståelse og får indsigt i strategisk designtænkning
 • Deltagelsen er et godt input til dit CV

Læringsmål

Den studerende vil gennem sin deltagelse i Case Competition, Stay Relevant 2018 blive i stand til at:

Viden

 1. vise forståelse for hvordan fagligheden fra den studerendes egen uddannelse kan formidles og anvendes i forhold til et relevant arbejdsmarked

 Færdigheder

 1. afholde præsentationer inden for præsentationsformen ”pitching”
 2. selvstændigt formidle relevansen af faglige teorier og metoder ift. et arbejdsmarked
 3. anvende egen faglighed til at løse arbejdsmarkedsrelevante problemstillinger

 Kompetencer

 1. selvstændigt omsætte sine faglige færdigheder i forhold til det omgivende samfund
 2. indgå konstruktivt i et udviklingssamarbejde

Program for den 1.-2. oktober 2018

Program for 1. oktober 2018

Kl 14.00-17.00                    Introduktion til designthinking, arbejde med cases og pitch
                                           v/ Lasse Chor, Happy 42

                                            Nobelparken 1482/105

Program for 2. oktober 2018
Arrangementet den 2. oktober afholdes på: Hostrupsgade 41A, 8600 Silkeborg
Mere om bibliotek https://silkeborgbib.dk/bibliotek/silkeborgbibliotek


Kl 8.00                                Afgang med bus fra Aarhus Universitet

                                           Langelandsgade 139, parkeringsplads (case-competition afholdes på Silkeborg bibliotek, Hostrupsgade 41 A)

Kl. 9.00                               Velkomst, motivationstalk og præsentation af problem
                                           v/ Lasse Chor, Happy 42

Kl. 9.30-12.30                    Case-arbejde

Kl. 12.30-13.00                  Frokost

Kl. 13.00-16.00                  Case-arbejde

Kl. 16.00                            Aflevering af slides
                                          v/ Nina Thiele Zeiss og Terkel Rørkær Sigh

Kl 16.00-16.30                   Kaffe med kage

Kl. 16.30-17.30                  Pitch for virksomheder – runde 1

Kl 17.30-18.30                   Pitch for virksomheder – runde 2

Kl 18.30-19.30                   Pitch for virksomheder – runde 3

Kl. 19.30-20.00                  Sødt og bobler - Præmierne overrækkes af borgmesteren i Silkeborg
                                          Kommune, Steen Vindum

Kl. 20.30-21.15                  Bussen kører retur til Aarhus.

Forplejning

Der er forplejning samt drikkevarer hele dagen (du behøver ikke medbringe noget).

Vi slutter af med bobler i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Præmier

Information følger

Regler

De deltagende virksomheder har ejendomsretten til alle rettigheder, opfindelser, produktionsmetoder og andre tekniske fremskridt, der fremkommer som led i den afholdte case competition. Overdragelsen af rettigheder til de deltagende virksomheder sker automatisk og løbende i takt med, at rettighederne opstår.

De studerende er berettiget til at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i sammenhænge der vedrører eksamen og undervisning på Aarhus Universitet. Den studerende har ret til at præsentere sine resultater fra case-competition, herunder i jobsøgnings øjemed, i det omfang dette ikke medfører efterfølgende anvendelse som bryder med rettigheder der er overgået til virksomheden. Ønsker de studerende at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i andre sammenhænge, kan det kun ske, hvis der indgås særskilt skriftlig aftale med virksomheden herom.

Designmentor: Lasse Chor

Lasse Chor is a Danish entrepreneur who his first company at the age of 13-years-old, and has since then been heavily involved in the Danish and global entrepreneurship ecosystem. Through his current company Happy42 Lasse is currently mentor for a number of startups around the world, and advisor to a handful of large corporations including some Fortune 500 companies. Lately Lasse also turned his attention to investments and he’s currently active as a private angel investor. Bonus info is that Lasse’s mom thinks that he’s is the best son in the world.

Dommerpanel

 • Lasse Høghfeldt, Jyske Bank
 • Ane Hejlskov Larsen, lektor på kunsthistorie
 • Gregers Pilgaard, Udviklingschef
 • Anita Dalsgaard, Strategisk digital rådgiver
Se hvordan det gik