Erhvervsspeciale

PRIVATE VIRKSOMHEDER // OFFENTLIGE ORGANISATIONER // KULTURELLE INSTITUTIONER // NGO'ER

HVAD ER ET ERHVERVSSPECIALE?

Definition

Et erhvervsspeciale defineres ved, at den studerende skal kontakte en organisation eller en virksomhed og præsentere eller aftale en problemstilling for specialet. Herefter skal der indgås en aftale* om, at specialet udarbejdes i et samarbejde.

* Der er ikke krav fra universitetet om, at denne aftale skal være skriftliggjort. Det kan dog være hensigtsmæssigt for dig som studerende at få en aftale på skrift, men Aarhus Universitet skal ikke godkende aftalen.

Hvem kan det skrives sammen med?

Et erhvervsspeciale kan skrives i samarbejde med både private virksomheder, offentlige institutioner og NGO'er, og man kan skrive erhvervsspeciale indenfor alle typer erhverv.

Et akademisk speciale

Et erhvervsspeciale er et akademisk speciale, der skrives på nøjagtig samme vilkår som andre specialer på Arts, og bedømmes efter de faglige mål i din studieordning*. Det betyder, at du som studerende skal følge studieordningen og de specialeregler, der gælder på det institut, hvor du er indskrevet. Et erhvervsspeciale er ikke en specialetype i sig selv, men skal udformes som en af de specialetyper, der er beskrevet i studieordningen. Eksempelvis kan det udarbejdes som et monografispeciale eller et produktspeciale.

Du har som studerende selv ansvaret for at angive, at specialet er udarbejdet som et erhvervsspeciale.

Læs om specialeregler, valg af vejleder, tidsfrister mv

SÅDAN KOMMER DU I GANG ...

Overvej om et erhvervsspeciale er noget for dig?

 • Hvad er din motivation for at skrive erhvervsspeciale?
 • Hvad vil du gerne have ud af at skrive erhvervsspeciale?
 • Tal med dine medstuderende og andre i dit netværk om dine overvejelser.

Undersøg dine muligheder

 • Overvej hvad du gerne vil arbejde med i en virksomhed eller organisation
 • Hvilke virksomheder eller organisationer beskæftiger sig med det område, du gerne vil skrive speciale inden for? Find mere end én, så du har en liste over mulige. Brug fx LinkedInORBIS, fagmagasiner og dit eget netværk til at afdække potentielle samarbejdspartnere.  
 • Overvej hvad du kan tilbyde virksomheden eller organisationen.

Snak med din specialevejleder

 • Drøft emnet og rammen for dit speciale med din vejleder.
 • Afstem dine forventninger med din vejleder.
 • Snak med din vejleder om, hvordan du skal tage den første kontakt til virksomheden eller organisationen. 

Kontakt

Ta' kontakt i god tid før specialeperioden begynder.  

Når du kontakter en virksomhed for at foreslå et samarbejde, så tænk på, at du skal sælge ideen næsten, som var det til en praktik eller et job. Vær derfor konkret og hav fokus på, hvad virksomheden får ud af det. Men husk også, at specialet skal give værdi for både dig og virksomheden.

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvilket emneområde interesserer dig i virksomheden?
 • Hvorfor er netop dette emne relevant for virksomheden?
 • Hvorfor skulle virksomheden samarbejde med dig? – hvad er dine tre hovedargumenter?
 • Hvorfor og hvordan kan samarbejdet gavne virksomheden, og hvad er de formelle krav til dem?

UNDERVEJS

Samarbejde

Når du har kontakt til en interesseret virksomhed eller organisation, så sæt et møde op, hvor I diskuterer rammerne for jeres samarbejde. Sørg for at lave en forventningsafstemning. Det kan være en god idé at nedskrive en samarbejdsaftale, der fx beskriver:

 • Hvad du vil levere til dem.
 • Hvad de skal levere, fx tid til kvalitative interviews, deling af interne dokumenter, adgang til kontorfaciliteter eller arbejdsplads, varighed af samarbejdet og feedback på det færdige speciale.
 • Evt. tavshedspligt og anonymisering af data.
 • Hvem der er din kontaktperson i virksomheden og mødeaktivitet.
 • Aftal hvordan du vil præsentere dine resultater og handlingsforslag for virksomheden eller organisationen.
 • Her på siden i menuen i højre side finder du et forslag til en samarbejdsaftale* med inspiration til punkter, det er en god ide at lave en aftale om. Det er frivilligt, om du ønsker at benytte aftalen, men den kan fungere som et godt udgangspunkt.

*Der er ikke krav fra universitetet om, at denne aftale skal være skriftliggjort, men det kan være hensigtsmæssigt for dig som studerende at få en aftale på skrift.

Potentielle udfordringer?

Nogle gange kan der opstå uventede udfordringer som fx

 • Der sker ændringer i virksomhedens opgaver eller ansættelser, således at det er vanskeligt at fortsætte samarbejdet.
 • Der sker uforudsete ting i kontaktpersonens eller dit liv, således at det er vanskeligt at fortsætte samarbejdet.
 • Der opstår uoverensstemmelser mellem dig og samarbejdspartneren.
 • Kontaktpersonen møder ikke op til aftaler eller reagerer ikke på dine henvendelser.

I sådanne eller andre problemsituationer er det vigtigt, at du hurtigt tager kontakt til din samarbejdspartner og/eller din vejleder, så der kan indgås dialog om en alternativ løsning, og du dermed kan nå i mål med dit speciale til tiden.

Det er vigtigt at bemærke at man i sådanne tilfælde godt kan skrive sit speciale færdigt, da der ikke er krav om at samarbejdspartneren skal være med i hele processen. Og da det fortsat er et akademisk speciale med samme formalia som alle andre specialer kan det godt skrives færdigt med det arbejde, der er opnået. Men tag kontakt til din vejleder og aftal, hvordan du kommer bedst i mål.

HVORDAN AFLEVERER DU ERHVERVSSPECIALET?

Når du afleverer et erhvervsspeciale, vil du kunne opleve, at du skal leve op til forskellige krav to steder fra; din uddannelse forventer et akademisk speciale med akademiske problemstillinger og refleksioner, mens den virksomhed/organisation, du skriver hos, måske forventer et produkt med løsninger.

Det er derfor særligt vigtigt, at du har lavet en forventningsafstemning allerede i starten af dit samarbejde, både med din vejleder og virksomheden/organisationen. Brug her aktivt din vejleder til sparring.

Aflevering af specialet til uddannelsen

Selve afleveringen af et erhvervsspeciale foregår på præcis samme måde som et hvilket som helst andet speciale. Læs mere her.

Dog skal du være opmærksom på følgende: 

 • Senest 6 uger inden aflevering af specialet, skal du som studerende udfylde blanketten: ”Formular til censorudpegning”. Heri tilkendegiver du, at du skriver et erhvervsspeciale. Det er for at undgå inhablitet ift. et evt. erhvervssamarbejde.
 • I ugerne inden aflevering af specialet modtager du som studerende en mail fra AU, hvori der skal angives, om der afleveres et erhvervsspeciale (det er for at tælle antallet af erhvervsspecialer på AU).

Aflevering af specialet til virksomheden

Det du kan levere til arbejdsgiveren kan have mange former f.eks.:

 • Præsentation af resultater
 • Forslag til konkrete løsninger
 • rapport eller sammenfatning af konklusion
 • En workshop for medarbejdere eller ledelse

Vær opmærksom på at du selv skal være med til at definere, hvad du kan levere. Det er ikke et krav, at du skal aflevere et produkt til virksomheden, men de fleste virksomheder vil forvente noget fra dig for deres tid og ressourcer.

DIT UDBYTTE AF ET ERHVERVSSPECIALE

Fordelene ved et specialesamarbejde er mange.

Indblik

Ved at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed eller organisation får du et godt indblik i både selve virksomheden, men også i høj grad den branche, som virksomheden eller organisationen repræsenterer. Du kan få direkte indblik i virksomhedens eller organisationens egne data og erfaringer og evt. blive tilbudt god adgang til andre kilder.

Du får også indblik i, hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads. Dette giver dig nogle personlige erfaringer, du sidenhen kan drage stor nytte af, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Projektledelse

Du opnår erfaring med at være projektleder for dit eget projekt og styre forskellige interesser i forhold til projektets formål.

Et erhvervsspeciale kræver i høj grad at du tager styring på processen. Du har selv ansvaret for at lave og overholde en tidsplan, at designe forløbet, at følge op på aftaler og for afklaring omkring formalia og ønsker til omfang af samarbejdet.

Netværk

Herudover vil du styrke dit netværk på arbejdsmarkedet – ikke kun i din samarbejdsvirksomhed, men muligvis også i nogle af de virksomheder, som din samarbejdsvirksomhed arbejder sammen med eller handler med.

Akademiske kompetencer i praksis

Du vil også kunne drage nytte af at løse en konkret problemstilling i en virksomhed, som faktisk skal bruge dine resultater til noget efterfølgende. Dette er et stort ansvar, men også meget givende, lærerigt og motiverende for at løse opgaven godt.

Aktuelle opslag i AU job- og projektbank