Lokaleoverblik Emdrup

Undervisningslokaler og auditorier

7210-Bygning A

Undervisningslokaler

Lokale 7210-A100a (benyttes til specialepladser i forårssemesteret)

Lokale 7210-A104a

Lokale 7210-A200

7220-Bygning D

Undervisningslokaler

Auditorier

Lokale 7220-D169

Lokale 7220-D174

Studieområder

Studieområderne er reserveret til studieaktiviteter i tidsrummet kl. 08.00-16.00. Derefter kan lokalet reserveres til øvrige arrangementer. Kontakt Arts Bygningsservice artsbyg@au.dk for reservation.

7210-Bygning A

Lokale 7210-A120

60 pladser

Lokale 7210-A409a Tagterressen

Lokale 7210-A141 MødeStedet

180 pladser

7210-A240 Studiebalkonen

130 pladser

Læsepladser

7210-Bygning A

Lokale 7210-A015

Lokale 7210-A100a

Lokale 7210-A104

Grupperum

Grupperum er for studieaktivitet enten enkeltvis eller gruppevis

7210-Bygning A

Lokale 7210-A400a

Lokale 7210-A400b

Lokale 7210-A406a

Lokale 7210-A406b

7220-Bygning D

Lokale 7220-D168b

Lokale 7220-D168C