Læsepladser - liste

Læsepladserne på Arts er inddelt i følgende kategorier:

 • Specialepladser: Enkeltpladser med kuber. Reservation via mit.au.dk eller sekretariat.
 • Stillelæsesal: Stillezone i studiemiljøer. Kan ikke reserveres.
 • Studieområder: Studieområder uden krav om stilhed. Kan ikke reserveres.
 • Grupperum: Studiepladser til grupper. 
 • Opholdspladser/drop-down: Pladser på gange, i nicher mv. med møbler af varierende karakter. 

Tåsingegade

 • Specialepladser: Bygning 1442 (113 pladser) - ansøges via mit.au.dk.
 • Studieområder: Bygning 1441 og 1442 (115 pladser)
 • Opholdspladser/drop-down: Bygning 1443 (41 pladser)

Nobelparken

 • Specialepladser: 175 pladser. Ansøgning via mit.au.dk

 • Stillelæsesal: Bygning 1461 og 1463 (192 pladser)

 • Studieområder: Bygning 1451 (263 pladser), 1461 (76 pladser), 1462 (77 pladser), 1463 (67 pladser), 1465 (61 pladser), 1481 (40 pladser), 1482 (379 pladser), 1483 (193 plader), 1484 (141 pladser) og 1485 (88 pladser)

 • Grupperum: Bygning 1461 (4 rum) og bygning 1463 (2 rum). Reserveres online via resourcebooker.au.dk 

 • Opholdspladser/drop-down: Bygning 1482 og 1484 (97 pladser)

Kasernen

 • Specialepladser: Bygning 1580 (44 pladser). Ansøges via IKK sekretariatet. 
 • Studieområder: Bygning 1585 (86 pladser)
 • Grupperum: Bygning 1581 (8 rum). Reserveres på www.kasernescenen.dk
 • Opholdspladser/drop-down: Bygning 1584 og 1585 (70 pladser)

Katrinebjerg

 • Specialepladser: Bygning 5361 (33 pladser). Ansøges via IKK Katrinebjerg-sekretariatet. 
 • Studieområder: Bygning 5008 (40 pladser), 5335 (42 pladser) og 5350 (30 pladser)
 • Grupperum: Bygning 5104 (7 rum uden reservering) og 5350 (7 rum uden reservering)
 • Opholdspladser/drop-down: Bygning 5104 (29 pladser)

Moesgård

 • Specialepladser: Bygning 4231 (24 pladser). Ansøgning sker via skema på BlackBoard (til inst. sekretæren).
 • Stillelæsesal: Bygning 4231 (39 pladser)

Emdrup

 • Stillelæsesal: Bygning 7211-B (144 pladser)
 • Studieområder: Bygning 7210-A (517 pladser), 7211-B (84 pladser), 7212-X (18 pladser) og 7213-C (200 pladser)
 • Grupperum: Bygning 7211-B (2 rum) og 7220-D (2 rum). Reserveres på seddel udenfor lokalerne.
 • Opholdspladser/drop-down: 7210-A, 7211-B, 7212-X og 7220-D (117 pladser)