Masterstuderende

Optagelse

Overvejer du at tage en fuld masteruddannelse eller et enkelt mastermodul? På Arts udbyder vi hvert år en række spændende, kompetenceudviklende masteruddannelser på deltid for erhvervsaktive.

Læs om vores forskellige masteruddannelser, om ansøgning, økonomi m.m. her.

 

Studiestart

Tjekliste til nye masterstuderende

Som ny studerende er det vigtigt, at du får adgang til universitetets digitale platforme og studiefaciliteter. Derfor har vi lavet en tjekliste til dig, så du kan blive klædt godt på til studiestart.

Parkering

  • Find information om parkering på campusser i Aarhus
  • Find information om parkering i Emdrup

Undervisning

Når du er optaget på et undervisningsforløb, bliver du automatisk tilmeldt undervisning og første eksamensforsøg på dit/dine moduler.

Du kan læse om dine moduler i kursuskataloget, og forud for hvert semester kan du finde dit undervisningsmateriale på Brightspace.

Undervisningsskemaer på Arts er altid klar senest den 24. oktober for forårssemestret og den 24. april for efterårssemestret.

Tjek dit personlige skema

Når du er optaget, kan du i dit personlige skema se, hvor og hvornår du skal have undervisning.

Det er vigtigt, at du løbende tjekker dit skema, da der kan ske ændringer - også efter semesterstart.

Eksamen

Generelt om eksamen

Tilmelding til eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt undervisning.

Du kan se dine aktuelle tilmeldinger i studieselvbetjeningen (STADS) via mit.au.dk og finde dine eksamensdatoer i eksamensplanen.

Information om eksamen og formalia

Hvis du har brug for vejledning, kan du kontakte Studiecenter Arts.

Afmelding af eksamen

Som masterstuderende kan du afmelde dig eksamen indtil en uge før første eksamensdag. Tjek dine eksamensdage i eksamensplanen.

Før du afmelder dig, skal du være opmærksom på:

  • Du kan ikke gå til eksamen i den omprøvetermin, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Afmelder du dig eksempelvis den ordinære eksamen i december eller januar, kan du ikke gå til omprøve i februar
  • Det varierer fra modul til modul, hvor ofte der udbydes eksamen. Skriv til Studiecenter Arts for at høre, hvornår du kan gå til eksamen igen

Skal du til omprøve efter at have brugt et eksamensforsøg?

Omprøve i samme semester som første prøveforsøg

Består du ikke den ordinære eksamen, har du mulighed for at tilmelde dig omprøven i samme eksamensperiode. Find eksamensdato for omprøven og deadline for tilmelding i eksamensplanen.

Tilmeld dig omprøven via studieselvbetjeningen (STADS) på mitstudie.au.dk.

Kontakt Studiecenter Arts hvis du har spørgsmål til, hvor i omprøveperioden din eksamen ligger, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan du tilmelder dig omprøven i STADS.

Omprøve i et senere semester end første prøveforsøg

Ønsker du at tilmelde dig omprøven i et senere semester end det, hvor du har haft undervisning, kan du tilmelde dig i perioden:

  • 15.-28. september for at kunne gå til eksamen i vinterterminen. Eksamen ligger i perioden december - februar
  • 15.-28. februar for at kunne gå til eksamen i sommerterminen. Eksamen ligger enten i maj, juni eller august

Tilmeld dig omprøven via studieselvbetjeningen (STADS) på mitstudie.au.dk.

Kontakt Studiecenter Arts hvis du har spørgsmål til, hvor i omprøveperioden din eksamen ligger, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan du tilmelder dig omprøven i STADS.

Regler for færdiggørelse af uddannelse og moduler

6-års-reglen

Når du er masterstuderende, skal du være opmærksom på, at din uddannelse skal afsluttes senest seks år efter, at den er påbegyndt.

Eksempel:
Hvis du påbegynder din masteruddannelse i september 2023, skal du have afsluttet din masteruddannelse senest 1. september 2029.

For enkeltmoduler gælder desuden 2-års-reglen. Læs mere om 2-års-reglen nedenfor.

2-års-reglen

Som masterstuderende skal du være opmærksom på, at du skal afslutte hvert enkelt modul senest to år efter, at du var tilmeldt undervisning på modulet.

De to år tælles fra udgangen af den eksamenstermin, der ligger i forlængelse af undervisningen. Følger du eksempelvis undervisning på et modul i forårssemesteret 2023, så tælles de to år fra udgangen af sommereksamensterminen 2023. Det betyder, at fristen for at bestå eksamen udløber i omprøveterminen i sommeren 2025.

Hvis du mangler at bestå en eksamen

Det er ikke i alle tilfælde muligt at gå til eksamen i hver termin. Hvis du mangler at bestå en eksamen, er det derfor vigtigt, at du undersøger, hvornår eksamen bliver udbudt næste gang. På den måde kan du sørge for at blive gentilmeldt i tide og afslutte modulet inden for de to år.

6-års-regel eller 2-års-regel?

Hvis du kommer i en situation, hvor 2-års-reglen kommer på tværs af 6-års-reglen, vil det være 6-års-reglen, som gælder.

Eksempel:
Du blev optaget på et enkelt modul eller en hel masteruddannelse i september 2021, og du skal have afsluttet uddannelsen senest 1. september 2027. Du har afsluttet de tre første moduler og har efterfølgende holdt en længere pause. Nu søger du om optagelse på masterprojektet i foråret 2026. Da fristen for at færdiggøre din uddannelse er den 1. september 2027 jævnfør 6-års-reglen, skal du have bestået masterprojektet senest ved omprøven i sommeren 2027, selvom det giver dig under to år til at bestå masterprojektet.

Kontakt Studiecenter Arts, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Masterprojektet skal afslutte din uddannelse

Masterprojektet skal være det sidste element i din masteruddannelse. Det betyder, at alle øvrige moduler på din masteruddannelse skal være bestået, før du kan gå til eksamen og deltage i eventuel undervisning i forbindelse med masterprojektet.

Dette er vigtigt at være opmærksom på, hvis du er optaget på en hel masteruddannelse, og du har et eller flere moduler, du ikke har bestået ved første prøveforsøg.

Har du ikke bestået de øvrige 45 ECTS på masteruddannelsen senest 1. marts for masterprojekter i foråret og 1. oktober for masterprojekter i efteråret, vil du blive afmeldt masterprojektet.

Eksamensbevis og eksamensudskrift

Når du har gennemført din masteruddannelse, modtager du et digitalt eksamensbevis i din e-Boks. Du kan finde information om digitale eksamensbeviser her.

Hvis du ønsker at dokumentere enkelte beståede mastermoduler, kan du lave en eksamensudskrift fra studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk.

Kontakt Studiecenter Arts hvis du har problemer med at lave eksamensudskriften.

Vil du tage flere moduler?

Er du allerede optaget på et enkelt mastermodul, og har du lyst til mere faglig fordybelse? Så kan du søge om optagelse på flere moduler, når de udbydes.

Du søger via det digitale ansøgningssystem (DANS). Linket til ansøgningssystemet ligger på den enkelte uddannelses informationsside, hvor du også kan se hvilke moduler, der i øjeblikket udbydes.

Hvis du er optaget på en fuld masteruddannelse, er du automatisk tilmeldt alle dine moduler.