Tompladsstuderende

Optagelse

Overvejer du at blive tomplads-studerende? På Arts udbyder vi en række enkeltfag, der kan udvide dine faglige kompetencer.

Læs mere og se det aktuelle udbud af fag her.

Studiestart

Tjekliste til nye tomplads-studerende

Som ny studerende er det vigtigt, at du får adgang til universitetets digitale platforme og studiefaciliteter. Derfor har vi lavet en tjekliste til dig, så du kan blive klædt godt på til studiestart.

Parkering

  • Find information om parkering på campusser i Aarhus
  • Find information om parkering i Emdrup

Undervisning

Når du er optaget på et undervisningsforløb, bliver du automatisk tilmeldt undervisning og første eksamensforsøg på dit/dine kurser.

Du kan læse om dine kurser i kursuskataloget, og forud for hvert semester kan du finde dit undervisningsmateriale på Brightspace.

Undervisningsskemaer på Arts er altid klar senest den 24. oktober for forårssemestret og den 24. april for efterårssemestret.

Tjek dit personlige skema

Når du er optaget, kan du i dit personlige skema se, hvor og hvornår du skal have undervisning.

Det er vigtigt, at du løbende tjekker dit skema, da der kan ske ændringer - også efter semesterstart.

Holdskifte

Hvis du er optaget på et kursus, hvor der er flere undervisningshold med undervisning på forskellige tidspunkter, har du mulighed for at ansøge om holdskifte. Henvend dig til Studiecenter Arts senest fredagen inden semesterstart (1. september/1. februar).

Eksamen

Generelt om eksamen

Tilmelding til eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt undervisning.

Du kan se dine aktuelle tilmeldinger i studieselvbetjeningen (STADS) via mit.au.dk og finde dine eksamensdatoer i eksamensplanen.

Information om eksamen og formalia

Hvis du har brug for vejledning, kan du kontakte Studiecenter Arts.

Hvis der er sammenfald mellem dine eksamener

Når du som tomplads-studerende følger flere kurser i samme semester, kan der i nogle tilfælde være sammenfald mellem dine eksamener. Hvis du i eksamensplanen kan se, at der er sammenfald mellem flere bundne hjemmeopgaver eller mundtlige prøver, kan du have mulighed for at aflægge en af prøverne på et senere tidspunkt.

Henvend dig til Studiecenter Arts på evu@au.arts.dk så tidligt som muligt og senest 7 dage før første eksamensdato, så vil vi hjælpe dig.

Skal du til omprøve efter at have brugt et eksamensforsøg?

Omprøve i samme semester som første prøveforsøg

Består du ikke den ordinære eksamen, har du mulighed for at tilmelde dig omprøven i samme eksamensperiode. Find eksamensdato for omprøven og deadline for tilmelding i eksamensplanen.

Skriv til Studiecenter Arts, hvis du vil tilmelde dig omprøven.

Studiecenter Arts kan også hjælpe, hvis du har spørgsmål til, hvor i omprøveperioden din eksamen ligger.

Omprøve i et senere semester end første prøveforsøg

Ønsker du at tilmelde dig omprøven i et senere semester end det, hvor du har haft undervisning, kan du tilmelde dig i perioden:

  • 15.-28. september for at kunne gå til eksamen i vinterterminen. Eksamen ligger i perioden december - februar
  • 15.-28. februar for at kunne gå til eksamen i sommerterminen. Eksamen ligger enten i maj, juni eller august

Skriv til Studiecenter Arts, hvis du vil tilmelde dig omprøven.

Studiecenter Arts kan også hjælpe, hvis du har spørgsmål til, hvor i omprøveperioden din eksamen ligger.

Regler for færdiggørelse af uddannelse og moduler

2-års-reglen

Som deltidsstuderende skal du være opmærksom på, at du skal afslutte hvert enkelt kursus senest to år efter, at du var tilmeldt undervisning på kurset. 

De to år tælles fra udgangen af den eksamenstermin, der ligger i forlængelse af undervisningen. Følger du eksempelvis undervisning på et kursus i forårssemesteret 2023, så tælles de to år fra udgangen af sommereksamensterminen 2023. Det betyder, at fristen for at bestå eksamen udløber i omprøveterminen i sommeren 2025.

Hvis du mangler at bestå en eksamen

Det er ikke i alle tilfælde muligt at gå til eksamen i hver termin. Hvis du mangler at bestå en eksamen, er det derfor vigtigt, at du undersøger, hvornår eksamen bliver udbudt næste gang. På den måde kan du sørge for at blive gentilmeldt i tide og afslutte kurset inden for de to år.

Skriv til Studiecenter Arts for at høre, hvornår du kan gå til eksamen igen.

Har du brug for dokumentation for beståede kurser?

Hvis du ønsker at dokumentere beståede kurser, kan du lave en studieudskrift fra studieselvbetjeningen (STADS). Klik på "Bestil/vis udskrift" under fanen "Udskrifter".

Har du brug for en underskrevet studieudskrift, kan du henvende dig til Studiecenter Arts.

Vil du tage flere tompladsfag?

Er du tomplads-studerende, og har du lyst til mere faglig fordybelse? Så kan du søge om optagelse på flere tompladsfag, når de udbydes.

Du kan se det aktuelle udbud i kursuskataloget, og du søger om optagelse på siden her.