Globale Studiers Fagudvalg

Globale Studiers Fagudvalg er for de studerende på Globale Studier på Aarhus Universitet. Dette omfatter bacheloruddannelserne Brasilieanske studier, Kinastudier, Japanstudier, Ruslandstudier og Indien- og Sydasienstudier samt kandidatuddannelserne Internationale Studier, Europastudier og Global Area Studies (GLAS).

I fagudvalget kæmper vi for, at de studerende i højere grad bliver hørt, og får indflydelse på de studier vi går på. ALLE må være med til møderne, medlem eller ej, og ALLE har både tale- og stemmeret ved møderne. Det er en unik mulighed for, at dine meninger bliver hørt! Fagudvalget diskuterer studiemiljøet, de sociale og faglige tiltag, samt nyheder fra andre råd og organisationer på AU. Fagudvalget fungerer som bindeleddet mellem de studerende og universitetets øvrige nævn, råd og fag. Ved at deltage i fagudvalget får man derfor også en forståelse af universitetets struktur og arbejdsgange. 

Der afholdes møde ca. en gang i måneden i hvert semester. Alle møder er åbne og annonceres på vores Facebookside.

Find Globale Studiers Fagudvalg på Facebook: Facebookgruppe

Eller kontakt os på mail: GSFagudvalg@gmail.com.  

Har du lyst til at deltage i et råd på tværs af årgange, få indblik i og indflydelse på dit studie og være en del af et godt fællesskab med medstuderende, så mød op til et af vores møder, eller send os en mail.

Denne side er den officielle portal for Globale Studiers Fagudvalg, og derfor er det her, alt det formelle står. Hvad enten man ønsker at se vedtægter, en række praktiske informationer eller hvordan man får fat i fagudvalget, så findes det her på siden.

Alle er velkomne til at sende punkter ind til dagsordenen og få bragt et emne på banen. Man skal blot kontakte os. 


Hvad laver vi?

  • Arrangerer sociale og faglige begivenheder
  • Styrer en opgavebank til brug for alle
  • Diskuterer studieændringer

Vi tager kommentarer og inputs med til de relevante fora som fx Uddannelsesnævnet eller Studienævnet, hvor blandt andet studieordninger, evalueringer og eksamensformer diskuteres.