Vedtægter

Vedtægter for Globale Studiers Fagudvalg

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Fagudvalgets navn er Globale Studiers Fagudvalg

Stk. 2. Fagudvalgets hjemsted er på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet

Stk. 3. Fagudvalget er tilknyttet de studerende på Bacheloruddannelserne Brasilien-, Kina-, Japan-, Rusland-, Indien- og Sydasienstudier, samt Kandidatuddannelserne  Internationale Studier, Europastudier og Global Area Studies (GLAS)

Stk. 3.1. Disse studier vil samlet set blive omtalt som Globale Studier

§ 2. Formål

Stk. 1. Fagudvalgets formål er:

• at fungere som et mellemled mellem de studerende og ansatte

• at varetage både faglige og sociale interesser for de studerende

• at formidle information fra de andre nævn, råd og fag på AU til de studerende

§ 3. Struktur

Stk. 1. Fagudvalget består af en forperson, næstforperson og menige medlemmer

Stk. 1.1 Forperson og næstforperson er til valg minimum én gang årligt ved generalforsamling

Stk. 2. Til hvert møde vælges en ordstyrer og referent

Stk. 3. Vedtægter skal revideres én gang årligt, den sidste onsdag i november til den årlige generalforsamling

§ 4. Møder

Stk. 1. Der afholdes inden for 2 uger efter introugen et opstartsmøde, hvor nye studerende har mulighed for at deltage

Stk. 2. Der afholdes den sidste onsdag i november en generalforsamling, der skal indeholde følgende punkter:

• valg af formand og næstformand

• Vedtægtsændringer 

• Evt. andet relevant

Stk. 3. Der indkaldes til møde ca. én gang om måneden

Stk. 3.1 Møderne skal varsles offentligt

Stk. 4. Forpersonen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling

Stk. 5. Dagsordenen til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling sendes ud ca. 14 dage før møderne 

Stk. 6. Forpersonen er ansvarlig for dagsordenen til møderne

Stk. 7. Vælger forpersonen eller næstforpersonen ikke at genopstille, skal dette meddeles offentligt mindst 14 dage inden en generalforsamling

§ 5. Medlemmer

Stk. 1. Fagudvalget består af studerende fra Globale Studier. Udvalget er åbent for alle studerende på Globale Studier, studerende med et studie på Globale Studier som deres centrale fag samt tilvalgsstuderende

Stk. 2. Hvert hold på bachelor- og kandidatuddannelsen, samt bachelortilvalget, opfordres til at vælge mindst to repræsentanter

§ 6. Formalia

Stk. 1. Alle kan få punkter på dagsordenen ved at henvende sig til forpersonen eller til Facebook-gruppen; Globale Studiers Fagudvalg

§ 7. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det møde, de vedtages på

§ 8. Datering

Således vedtaget på fagudvalgets generalforsamling den: 12/10-2022