Vedtægter

Vedtægter for Globale Studiers Fagudvalg

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Fagudvalgets navn er Globale Studiers Fagudvalg

Stk. 2. Fagudvalgets hjemsted er på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet

Stk. 3. Fagudvalget er tilknyttet de studerende på Brasilien-, Kina-, Japan-, Rusland-, Indien- og Sydasienstudier

Stk. 3.1. Disse studier vil samlet set blive omtalt som Globale Studier

§ 2. Formål

Stk. 1. Fagudvalgets formål er:

• at fungere som mellemled mellem studerende og ansatte

• at varetage både faglige og sociale interesser for de studerende

• at formidle information fra de andre nævn, råd og fag på AU til de studerende

§ 3. Struktur

Stk. 1. Fagudvalget består af en formand, næstformand og menige medlemmer

Stk. 1.1 Formand og næstformand er til valg minimum én gang årligt

Stk. 2. Til hvert møde vælges ordstyrer og referent.

Stk. 3. Vedtægter skal revideres én gang årligt

§ 4. Møder

Stk. 1. Der afholdes inden for 2 uger efter rusugen et opstartsmøde, hvor nye studerende har mulighed for at deltage

Stk. 2. Der afholdes inden for 3 uger efter det første møde en generalforsamling, der skal indeholde følgende punkter:

• valg af formand og næstformand

• Indkomne forslag

• Vedtægtsændringer 

Stk. 3. Der indkaldes til møde 3 gange i semesteret. Møderne bliver holdt enten den 1. uge eller den 4. uge i måneden.

Stk. 3.1 Møderne skal varsles offentligt

Stk. 4. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal ved et almindeligt møde

Stk. 5. Dagsordenen til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling sendes ud minimum 14 dage før møderne 

Stk. 6. Formanden er ansvarlig for dagsorden til møderne

§ 5. Medlemmer

Stk. 1. Fagudvalget består af studerende fra Globale Studier. Udvalget er åbent for alle studerende på Globale Studier, både studerende med et studie på Globale Studier som deres centrale fag og tilvalgsstuderende.

Stk. 2. Hvert hold på bacheloruddannelsen og bachelortilvalget opfordres til at vælge mindst to repræsentanter

§ 6. Formalia

Stk. 1. Alle kan få punkter på dagsordenen ved at henvende sig til formanden eller til Facebook-gruppen Globale Studiers Fagudvalg

§ 7. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det møde, de vedtages på

§ 8. Datering

Således vedtaget på fagudvalgets møde d. 11 april 2018.