Velkommen til Idéhistorisk Fagudvalgs Hjemmeside!

Om Siden

Fagudvalget er de studerendes stemme på idéhistorie - og en del af Artsrådet og Studenterrådet ved Aarhus Universitet!

Mission

• at fungere som mellemled mellem studerende og ansatte, hvor dette er nødvendigt
• at varetage både faglige og sociale interesser for de studerende
• at fungere som samlende organ for de forskellige foreninger på Idehistorie
• at bedrive fagkritik

Kontakt

 

Facebook: https://www.facebook.com/iFagAU

Vedtægter for Idehistories Fagudvalg ved AU

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Fagudvalgets navn er Idehistories Fagudvalg
Stk. 2. Fagudvalgets hjemsted er på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet

§ 2. Formål
Stk. 1. Fagudvalgets formål er:
• at fungere som mellemled mellem studerende og ansatte, hvor dette er nødvendigt
• at varetage både faglige og sociale interesser for de studerende
• at fungere som samlende organ for de forskellige foreninger på Idehistorie
• at bedrive fagkritik

§ 3. Organisering
Stk. 1. Der afholdes inden for 2 uger efter rusugen et opstartsmøde, hvor nye studerende har mulighed for at deltage
Stk. 2. Der afholdes inden for 3 uger efter det første møde en generalforsamling, der skal indeholder følgende punkter:
• valg af forretningsudvalg bestående af 3 studerende
• valg af repræsentanter til studienævn og Artsrådet, Studenterrådet på Arts.
• vedtagelse af forretningsorden
• Indkomne forslag
• Vedtægtsændringer
Stk. 3. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal ved et almindeligt møde
Stk. 4. Dagsordenen til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling sendes ud minimum 14 dage før møderne

§ 4. Forretningsorden
Stk. 1. Forretningsordenen er sammen med vedtægterne bestemmende for arbejdet i fagudvalget
Stk. 2. Forretningsordenen skal indeholde følgende punkter:
• bestemmelse for hvornår et møde er gyldigt i forhold til deltagerantal
• bestemmelse for hvordan der på et gyldigt møde opnås flertal
• bestemmelse for hvor mange møder, der skal afholdes i løbet af et studieår
Stk. 3. Ændringer i forretningsordenen kan ske på et gyldigt møde

S 5. Forretningsudvalget
Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for at fagudvalget ledes efter gældende vedtægter
Stk. 2. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse til møder og udarbejdelse af forslag til forretningsorden
Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvaret for at hjemmesiden løbende er opdateret

§ 6. Medlemmer
Stk. 1. Alle, der er indskrevet på Idehistorie, har stemmeret hvis de møder op på møderne

§ 7. Vedtægtsændringer
Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det møde, de vedtages på

§ 8. Datering
Således vedtaget på fagudvalgets stiftende generalforsamling den 18.05 2011.