Ansøgning om gæstefag ved Arts for ikke-AU-studerende

Kun studerende indskrevet ved en fuldtidsuddannelse i Danmark kan ansøge om gæstefag.
Kursusudbuddet findes i AUs kursuskatalog.

To årlige ansøgningsrunder

  • Til forårets udbud: 15. oktober - 5. december
  • Til efterårets udbud: 15. april - 5. juni

Der er kun åbent for ansøgning i ovenstående perioder.
On-line ansøgningsskemaet er derfor kun tilgængeligt i de ovenstående perioder.
  

Spørgsmål?

Ansøg om til gæstefag på bachelor- eller kandidatniveau

Ligger de(t) fag, du ansøger om, på master-niveau, skal du i stedet søge gennem Efter- og videreuddannelse på Arts.

AUs kursuskatalog

OBS! Er niveauet "Master" skal du ansøge gennem Efter- og videreuddannelse på Arts.

I AUs kursuskatalog har hvert kursus en infoboks: