Gæstefag på Arts

Kunne du tænke dig at erstatte obligatoriske kurser eller et valgfag i din uddannelse med et eller flere kurser fra en uddannelse på Arts ved Aarhus Universitet?

Så kan du søge om at blive optaget på kurset som gæstefagsstuderende. Her på siden kan du læse mere om, hvilke krav du skal opfylde og hvordan du søger.

Start med at finde information om hvilke kurser, vi udbyder:

Ansøgningsfrist

 • Gæstefag i forårssemestret:
  15. oktober - 5. december
 • Gæstefag i efterårssemesteret:
  15. april - 5. juni

Hvad er et gæstefag?

Et gæstefag er et modul eller kursus, du tager ved et andet fag end dit stamfag, og som kan erstatte et eller flere obligatoriske eller valgfri kurser i din uddannelse – altså meritoverføres.
Gæstefag er ikke et kursus ud over din uddannelse. Hvis du ønsker kurser ud over din uddannelse, kan du orientere dig om mulighederne for efter- og videreuddannelse på Arts.

Hvad er forudsætningerne for at blive indskrevet på et gæstefag på Arts?

For at du kan blive indskrevet på gæstefag på Arts, skal du leve op til følgende forudsætninger:

 • Du skal være indskrevet på en videregående uddannelse ved en dansk uddannelsesinstitution
  Det er ikke en forudsætning, at du i forvejen er indskrevet på en uddannelse ved Aarhus Universitet. Muligheden for indskrivning på et gæstefag er åben for alle, der er indskrevet som fuldtidsstuderende på en videregående uddannelse ved en dansk uddannelsesinstitution.
 • Modulet/kurset skal kunne meritoverføres
  Det er studienævnet på dit stamfag, der skal bekræfte, at kurset kan meritoverføres til din nuværende uddannelse og dermed erstatte et modul, der indgår i din nuværende uddannelse.
   
 • Du skal opfylde adgangskravene
  Du skal opfylde de adgangskrav, der gælder, for den uddannelse faget/kurset ligger på. Det er studienævnet, der vurderer, om du har det fornødne fagniveau til at følge undervisningen og deltage i eksamen i det ønskede kursus.
  Du kan finde adgangskravene for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelser her:
 • Der skal være ledige pladser på det kursus, du ønsker at blive indskrevet på
  Det er studienævnet på det fag, der udbyder kurset, der skal vurdere om der er ledige pladser. Bemærk, at der ikke kan optages gæstefagsstuderende på kurser, der ligger på bacheloruddannelsens 1. semester. 

Sådan gør du...

Studerende på AU

 1. Søg om forhåndsgodkendelse
  Inden du søger om optag på gæstefaget, skal du have en godkendelse af, at kurset kan indgå som en del af din uddannelse.
  Du søger om forhåndsgodkendelse af det ønskede kursus via ansøgningsformularen ”forhåndsgodkendelse af gæstefag”, som du finder på mitstudie.au.dk
 2. Søg om optag på det ønskede gæstefag inden ansøgningsfristen
  Du søger om optag på gæstefaget ved at udfylde og indsende ansøgningsformularen til gæstefag. Husk også at vedhæfte din forhåndsgodkendelse samt evt. bilag.
 3. Svar på din ansøgning
  Studienævnet ved gæstefaget behandler din ansøgning. Du kan forvente at få svar på din ansøgning senest medio januar/august.
 4. Afvent merit, når kurset er bestået
  Når du har bestået gæstefaget, vil resultatet blive meritoverført til dit studieprogram. 
 5. Hvis ikke du består gæstefaget
  Består du ikke gæstefaget i den godkendte periode, har du mulighed for at anmode gæstefaget om at få forlænget din indskrivningsperiode. Du skal selv sikre dig, at din indskrivningsperiode skal forlænges, det gør du ved at kontakte Studiecenter Arts.

Studerende fra andre uddannelsesinstitutioner

 1. Søg om forhåndsgodkendelse
  Inden du søger om optag på gæstefaget, skal du have en forhåndsgodkendelse af, at kurset kan indgå som en del af din uddannelse. Det er studienævnet på din uddannelse, der kan forhåndsgodkende kurser. Det er også en god ide at sikre dig, at der optages gæstefagsstuderende på det kursus, du ønsker. Det vil i det fleste tilfælde fremgå af kursusbeskrivelse i AU's Kursuskatalog.
 2. Søg om optag på det ønskede gæstefag inden ansøgningsfristen
  Du søger om optag på gæstefaget ved at udfylde og indsende ansøgningsformularen for gæstefag. Du skal desuden uploade forhåndsgodkendelsen fra dit eget studienævn/uddannelse.
 3. Svar på din ansøgning
  Studienævnet ved gæstefaget behandler din ansøgning. Du kan forvente at få svar på din ansøgning senest medio januar/medio august.
 4. Søg om merit, når kurset er bestået
  Når du har bestået gæstefaget, skal du give dit eget studienævn besked og indsende dokumentation, så faget kan blive meritoverført til dit studieprogram.
 5. Hvis ikke du består gæstefaget
  Består du ikke gæstefaget i den godkendte periode, har du mulighed for at anmode gæstefaget om at få forlænget din indskrivningsperiode. Du skal selv sikre dig, at Studiecenter Arts informeres om, at din indskrivningsperiode skal forlænges.

FAQ

 • Hvordan kan jeg finde ud af, om der optages gæstestuderende på et kursus/modul?
  I de fleste tilfælde vil det fremgå af AU's kursuskatalog. Hvis ikke, kan du kontakte Studiecenter Arts.
   
 • Hvornår skal jeg senest søge om forhåndsgodkendelse?
  Er du AU-studerende, skal du være opmærksom på, at der kan være frister for, hvornår du senest skal søge om forhåndsgodkendelse hos dit studienævn. Du finder fristerne på din studieportal.
  Er du studerende på Arts, kan du se fristerne for at søge forhåndsgodkendelse her.
   
 • Ansøgningsfristen udløber snart, men jeg har endnu ikke en forhåndsgodkendelse - kan jeg søge alligevel?
  Ja - hvis du endnu ikke har fået svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse, opfordrer vi dig til at søge alligevel og eftersende din forhåndsgodkendelse så snart muligt.
   
 • Jeg har problemer med min eksamenstilmelding til gæstefaget - hvad gør jeg?
  Hvis du har problemer med dine undervisnings- og/eller eksamenstilmeldinger skal du kontakte Studiecenter Arts.
   
 • Jeg bestod ikke min eksamen på gæstefaget - kan jeg gå til eksamen igen næste semester?
  Består du ikke gæstefaget i den periode, hvor din indskrivning gælder, skal du kontakte Studiecenter Arts og anmode om at få forlænget din indskrivningsperiode.
   
 • Jeg har bestået gæstefaget, men det fremgår ikke af min studieoversigt?
  Når du har bestået gæstefaget, skal du søge studienævnet på dit stamfag om at få meritoverført kurset/modulet til din uddannelse. Er du studerende på Arts, bør meritoverførslen ske automatisk og du skal kontakte Studiecenter Arts, hvis det ikke sker.
   
 • Kan jeg blive gæstefagsindskrevet på kurser fra en masteruddannelse?
  Nej. Hvis du ønsker at tage et kursus, der ligger på en masteruddannelse, skal du søge om optag gennem "Efter- og videreuddannelse på Arts".