Tilmelding til undervisning på Arts

Frister for tilmelding

 • 1.-5. maj: tilmelding til kurser i efterårssemestret

 • 1.-5. november: tilmelding til kurser i forårssemestret

OBS: Tilmeldingsfunktionerne på STADS / studie-selvbetjening er ikke tilpasset smartphones. Vi anbefaler, at du bruger en computer.

Oligatoriske fag

 • Du bliver automatisk tilmeldt den obligatoriske undervisning forud for hvert semester.
 • Du skal selv tjekke, at du er korrekt tilmeldt inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk.
 • Hvis du vil ændre din tilmelding, skal du gøre det inden for tilmeldingsperioden på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.
 • Hvis du vil afmeldes et kursus, kan du gøre det inden for tilmeldingsperioden.

Når du er tilmeldt undervisning, er du også tilmeldt den ordinære eksamen. Hvis du senere skal til omprøve, skal du selv tilmelde dig.

Valgfag, IV-fag og profilfag

Du skal selv tilmelde dig/angive din prioritet på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk, i tilmeldingsperioden. Du vil altså ikke automatisk blive tilmeldt valgfag og andre valgfrie elementer, som f.eks. IV-fag og profilfag

Tilmeldingen er bindende når tilmeldingsperioden udløber. Du kan altså ikke afmelde dig eller skifte valgfag efter tilmeldingsperioden.

Når du er tilmeldt undervisning, er du også tilmeldt den ordinære eksamen. Hvis du senere skal til omprøve, skal du selv tilmelde dig.

Valgfag på 1. semester - særlige tilmeldingsperioder

Er der valgfrie kurser på 1. semester af din bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du tilmelde dig/angive din prioritet via studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk. inden for disse perioder:

5.-10. august - kandidatuddannelserne i:

 • Antropologi, Almen linje
 • Digital design, Linje i Digital design
 • Engelsk, A-linje
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation
 • Informationsvidenskab, linje i informationsvidenskab
 • Nordisk, A-linje
 • Religionsvidenskab, A-linje
 • Teologi

5. – 10. august - kandidattilvalg i:

 • Engelsk
 • Historie

10.-15. august - bachelor- og bachelortilvalg i:

 • Historie

Hvilke valgfag jeg kan vælge mellem?

Du kan se de udbudte valgfag (herunder IV-fag og profilfag) i kursuskataloget forud for tilmeldingsperioden i disse perioder:

Studerende på Institut for Kommunikation og Kultur samt Institut for Kultur og Samfund

 • Valgfag i efterårssemesteret: 1. april
 • Valgfag i forårssemesteret: 1. oktober

Studerende på DPU

 • Valgfag i efterårssemesteret: 22. marts
 • Valgfag i forårssemesteret: 21. september

For at se det aktuelle semesters udbud af valgfag, kan du enten finde studiediagrammet i din studieordning og derfra klikke dig videre til kursuskataloget (ved at klikke på valgfaget i studiediagrammet). Du kan også bruge søgefunktionen i kursuskataloget. I begge tilfælde skal du være opmærksom på at afgrænse din søgning, så du får vist udbuddet for det relevante semester.

FAQ om tilmelding til valgfag

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med at tilmelde mig valgfag via studieselvbetjeningen?

Hvis du ikke kan logge på studieselvbetjeningen, eller af andre grunde ikke kan komme til at registrere dine valgfagsønsker i tilmeldingsperioden, skal du skrive til Studiecenter Arts. Hvis du henvender dig, inden tilmeldingsperioden udløber, vil dine valgfagsønsker blive registreret og behandlet på lige fod med de studerende, der søger gennem selvbetjeningen.

Det er vigtigt, at du i din mail til studiecenteret skriver præcist, hvilke valgfag du ønsker og angiver en eventuel prioritering.

Hvor mange valgfag skal jeg prioritere i mellem?

Det vil fremgå af studieselvbetjeningen, hvor mange valgfag du skal prioritere i mellem. Er der ikke angivet noget, skal du prioritere mellem alle valgfagene på listen. Fordi du ikke kan være sikker på at få plads på din 1. prioritet, er det vigtigt, at du prioriterer mellem alle de fag, der er angivet i studieselvbetjeningen. 

Hvordan bliver pladserne på valgfag fordelt?

Først og fremmest går vi efter at opfylde så mange 1. prioriteter som muligt.

Der kan dog være et begrænset antal pladser på et valgfag. Hvis der er flere ansøgere til et valgfag, end der er pladser, fordeles pladserne ved lodtrækning mellem de studerende, der har ønsket valgfaget som 1. prioritet.

Er der fortsat ledige pladser på kurset, når alle studerende med kurset som 1. prioritet har fået plads, får studerende med kurset som 2. prioritet plads, hvis ikke de har fået deres 1. prioritet. Denne fordeling sker ligeledes ved lodtrækning.

Fordi du ikke kan være sikker på at få plads på din 1. prioritet, er det vigtigt, at du angiver det antal prioriteter, som fremgår af studieselvbetjeningen. Hvis du ikke angiver en 2. eller 3. prioritet og ikke kan få plads på din 1. prioritet, vil du få plads på et tilfældigt valgfag.

Hvordan ser jeg, hvilket valgfag jeg har fået?

I forlængelse af tilmeldingsperioden bliver valgfagsønskerne behandlet, og pladserne fordelt. Herefter vil du kunne se, at din tilmeldingsstatus har ændret sig fra ”under behandling” til ”plads”, hvis du klikker på kurset i studieselvbetjeningen (se under "Undervisning" og "Vis til- og afmeldinger").

Jeg har fortrudt mit ønske - kan jeg få plads på et andet valgfag?

I hele tilmeldingsperioden har du mulighed for at ændre i dine ønsker og prioriteringer i studieselvbetjeningen.

Efter tilmeldingsperioden kan du ikke ændre på dine ønsker eller prioriteringer. Det er derfor meget vigtigt, at du sikrer, at dine ønsker eller prioriteringer er noteret korrekt.

Når du har fået plads på et valgfag, er det ikke muligt at få plads et andet sted – heller ikke selvom du ikke har fået din 1. prioritet.

Jeg har glemt at søge valgfag i tilmeldingsperioden – hvad gør jeg?

Skriv til Studiecenter Arts for at få at vide, hvilke valgfag der er ledige pladser på. Herefter skal du skrive til studiecentret, hvilke af de valgfag, der har ledige pladser, du ønsker, og hvordan du prioriterer dem.

Hvad hvis jeg har en forhåndsgodkendelse til et kursus uden for min studieordning, men hellere vil have valgfag?

Hvis fristen for at søge forhåndsgodkendelse ikke er overskredet, skal du søge om at få din forhåndsgodkendelse annulleret.

Hvis fristen for at søge forhåndsgodkendelse er overskredet, skal du skrive til Studiecenter Arts  for at få at vide, hvilke valgfag der er ledige pladser på. Herefter skal du skrive til studiecentret, hvilke af de valgfag, der har ledige pladser, du ønsker, og hvordan du prioriterer dem.

Jeg har en midlertidig kandidatindskrivning – kan jeg søge valgfag?

Hvis du har en midlertidig kandidatindskrivning og er på 1. semester af en kandidatuddannelse, kan du godt søge valgfag på 2. semester. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser på det valgfag, du gerne vil have, kommer du dog bagerst i køen til at få en plads.

Jeg har ikke bestået eksamen i mit valgfag – kan jeg vælge et nyt?

Hvis du tidligere har været tilmeldt et valgfag, men ikke har bestået eksamen, kan du ikke blive tilmeldt et nyt valgfag. Du skal i stedet gå til omprøve i det valgfag, du har været tilmeldt undervisning i.

Projektorienteret forløb og feltstudium

Hvis du skal på feltstudium eller i projektorienteret forløb/praktik, skal du tilmelde dig undervisning på din studieselvbetjening (STADS). Dette gælder også, selvom du ikke har fået en endelig aftale med et praktiksted eller har en underskrevet praktikaftale.

Du skal tilmelde dig i tilmeldingsperioden - se ovenfor.

Når tilmeldingsperioden udløber, er din tilmelding bindende.

Har du tilmeldt dig feltarbejde eller et projektorienteret forløb det kommende semester, og lykkes det dig ikke at få en projektaftale eller et feltarbejde på plads, kan du søge om at blive eftertilmeldt det alternative undervisningsforløb, som ligger i det pågældende semester. Se undervisningsforløb i din studieordning - find din studieording

Bemærk at undervisningsudbuddet kan være begrænset, da du kun kan tilmeldes til fag med ledige pladser.

Når du er tilmeldt undervisning, er du også tilmeldt den ordinære eksamen. Hvis du senere skal til omprøve, skal du selv tilmelde dig.

Forhåndsgodkendte fag

Hvis du har fået forhåndsgodkendt fag på en anden uddannelse - evt. på et andet universitet - træder din forhåndsgodkendelse i stedet for undervisnings- og eksamenstilmelding i AU’s system.

Gentilmelding til undervisning

Hvis du mangler at bestå et fag, som du har været tilmeldt og brugt et eller flere prøveforsøg i, kan du anmode om at blive gentilmeldt undervisning og den ordinære eksamen.

Du skal være opmærksom på, at du skal leve op til de krav, der stilles til alle andre studerende på holdet. Hvis prøveformen er undervisningsdeltagelse, skal du deltage aktivt i kurset. Er der i studieordningen beskrevet et forudsætningskrav, skal du opfylde dette, hvis du ikke tidligere har opfyldt kravet.

Sådan gør du:

For at du kan blive gentilmeldt et fag, kræver det, at der er en ledig plads på holdet til dig. Studerende, der ikke før har været tilmeldt faget, har forrang til ledige pladser, og vi kan derfor først behandle dit ønske tæt på semesterstart, hvor øvrige studerende er blevet tilmeldt.

For at anmode om at blive gentilmeldt, skal du kontakte Studiecenter Arts inden for følgende frister:

 • Fag i forårssemestret: 15. januar - fredagen før semesterstart
 • Fag i efterårssemestret: 15. august - fredagen før semesterstart

Særligt for masterstuderende

Er du masterstuderende, kan du finde information om kursustilmelding på siden Information til masterstuderende

Problemer med tilmelding?

Hvis du har haft orlov, har fået dispensation, har været på barsel eller af andre årsager ikke selv kan tilmelde dig - eller hvis du iøvrigt har problemer med at til- eller afmelde dig - skal du kontakte Studiecenter Arts inden fristens udløb. Gem din kvittering som dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt.

Ved problemer med login og tekniske problemer