Afmelding


Bachelor, kandidat og tilvalg


Afmeldingsfrister

Undervisning og ordinær eksamen (første eksamensforsøg)

  • For fag i efterårssemestret:  1.-5. maj
  • For fag i forårssemestret: 1.-5. november

2. og 3. eksamensforsøg (omprøve)

Særligt for kurser på 1. semester af bacheloruddannelsen

Er du i en situation, der gør, at du ikke kan følge undervisning og eksamen svarerende til 30 ECTS på dit første semester, har du mulighed for at afmelde dig et eller flere fag og tilhørende prøver.

Inden du afmelder dig, skal du være opmærksom på, om faget er del af førsteårsprøven eller studiestartsprøven. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at kontakte din studievejleder, inden du afmelder dig.

Du kan afmelde dig, ved at kontakte Studiecenter Arts, senest den 1. september.

Særligt på 1. semester af KA og Tilvalg

Da du endnu ikke er optaget på din KA eller dit tilvalg ved afmeldingsfristens udløb i det foregående semester, er fristen for dine fag på første semester anderledes.
I andet semester på din KA eller dit tilvalg er dine afmeldingsfrister helt normale.  

  • 1. semester i efterårssemestret: 5.-10. august
  • 1. semester i forårssemestret: senest 1. februar

Hvornår kan jeg tilmelde mig undervisning og eksamen igen?

Hvis du afmelder dig undervisning og/eller det første prøveforsøg til en eksamen, kan du først tilmelde dig eksamen igen, næste gang der udbydes undervisning og ordinær eksamen igen - typisk et år senere.


Master


Har du ikke bestået din eksamen i den termin, hvor du har deltaget i undervisningen eller overvejer du at afmelde dig eksamen, er det vigtigt, du kontakter Studiecenter Arts, så vi kan informere dig om dine muligheder for at aflægge din eksamen og afslutte din uddannelse.

Du kan afmelde din eksamen rettidigt frem til en uge før første eksamensdag. Du kan se din første eksamensdag i din eksamensplan. Du afmelder dig via selvbetjeningen på mit.au.dk.

Er du masterstuderende, kan du finde yderligere information her:

  • Information til masterstuderende