Det skal du vide som studerende på Arts

Det er helt centralt, at du kommer godt i gang med din nye uddannelse, og det er også det, som du skal have mest fokus på den første tid som studerende. Men der er også andre forhold, som du skal have styr på og tage ansvar for. Nedenfor har vi samlet et overblik over rammer, regler og forventninger, som du kan orientere dig i.

Hvad er dit ansvar som studerende?

 • At holde dig orienteret på Studieportalen (www.studerende.au.dk/arts) – generelle forhold for studerende meldes ud her, fx oplysninger om eksamensperioder.
 • At holde dig orienteret på Brightspace, hvor du finder informationer om undervisningen.
 • At bruge mitstudie.au.dk (herunder mit.au.dk og Stads selvbetjeningen) til blandt andet undervisningstilmelding, tjek af eksamenstilmeldinger og dispensationsansøgninger. Det er dit eget ansvar at sikre, at du er korrekt tilmeldt til undervisning og eksamen og at overholde frister i den forbindelse.
 • At tjekke din AU-mail eller sætte den op på din smartphone eller PC/Mac. Universitetet kommunikerer vigtig information til dig via din AU-mail.
 • At holde øje med din E-boks. Vigtige dokumenter som fx svar på dispensationsansøgninger bliver sendt til din E-boks.
 • At sætte dig ind i studieordningen for din uddannelse og for undervisningsforløbene i denne og være opmærksom på eventuelle ændringer i løbet af din studietid. I studieordningen kan du blandt andet læse om kravene til bedømmelse af dine eksaminer.
 • At sætte dig ind i regler og informationer – hvis du er i tvivl, så spørg Studiecenter Arts eller hos din studenterstudievejleder.
 • At overholde tidsfrister – du kan for eksempel ikke få din opgave bedømt, hvis du afleverer den efter fristen, og du bruger et eksamensforsøg.
 • At du opgiver dit studienummer og øvrige relevante informationer, når du henvender dig til AU Studier.

Hvad er universitetets ansvar?

 • At samle relevant og aktuel information på Studieportalen.
 • At tilbyde information og vejledning om dine studiemæssige forhold og studieplanlægning.
 • At holde dig orienteret om forhold vedrørende din uddannelse, enten via Studieportalen eller via mail, der sendes til din AU-mail.
 • At dine eksamensresultater er tilgængelige på Studieselvbetjeningen senest fire uger efter, at du har været til eksamen. For bachelorprojekter og kandidatspecialer kan der dog gå op til seks uger, inden du får dit resultat.
 • At du modtager dit eksamensbevis i din e-boks senest to måneder efter, du har afsluttet din uddannelse (juli måned tæller ikke med).
 • At du senest en måned inden semesterstart kan finde oplysninger om, hvor og hvornår din undervisning finder sted.

Studievelkomst på Arts: Formål og regler

Studiestarten og din studivelkomstuge er planlagt med det formål at integrere dig fagligt og social på dit studie. For at alle får en god start på deres uddannelser, er der vedtaget følgende formål og regler for din studievelkomst:

Spørgsmål

Er du i tvivl eller har spørgsmål til informationerne på denne side, kan du finde yderligere information på Studieportalen eller henvende dig til et af Arts’ Studiecentre i Emdrup eller Aarhus.