Speciale - cand.polyt.

Regler vedr. specialet

Regler vedr. specialet

På denne side kan du finde de fleste regler vedr. specialet. Du kan finde yderligere regler i studieordningen for din kandidatuddannelse.

Du kan læse kursusbeskrivelsen her.

Semestret, hvor du skriver dit specialeFrist for tilmelding af vejleder (foreløbig) titel og problemformuleringAfleveringsfrist
Foråret1. december10. juni
Efteråret1. juni10. januar

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg  (se nedenfor under "Aflevering af speciale").

Registrering af (foreløbig) titel samt problemformulering

Inden du går i gang med specialet, skal du beslutte dig for et emne samt udarbejde et udkast til en foreløbig problemformulering.

 

Inden ovenstående deadlines skal du via registreringsblanketten angive den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering:

 

 

Bemærk at du kun skal anvende den elektroniske registreringsblanket i forbindelse med dit første eksamensforsøg.

 

Uddannelseskoordinator tildeler vejleder. I registreringen skriver du navnet på din ønskede vejleder.
Din faglige vejleder skal godkende din titel og problemformulering. 

 

Du kan vælge at skrive speciale alene eller sammen med en medstuderende. Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe').

NB: Hvis du ikke skriver dit speciale i samarbejde med en virksomhed, skal du alligevel udfylde registreringen. Angiv da at der er tale om et teoretisk speciale i feltet med virksomhedens information.

Tilmelding i Studieselvbetjeningen (STADS)

Du vil automatisk blive tilmeldt specialet i Studieselvbetjeningen (STADS) ved starten af 4. semester med afleveringsfrist 10. juni. Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere din faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering senest den 1. december.

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni finde en vejleder og tilmelde dit speciale med navnet på vejleder, din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er her 10. januar.

Fristen for bedømmelse/forsvar af specialet er senest 4 uger efter aflevering af specialet. 

Bemærk: Efter tilmelding kan der ikke ske framelding.

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Aflevering af specialet

Aflevering af dit speciale

Specialet skal kun uploades digitalt i WISEflow.

Bemærk venligst, at selvom du afleverer før fristen, vil eksamineringsperioden stadig være 6 uger fra afleveringsfristens udløb.

WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

 

Vi anbefaler at du påbegynder upload af opgaven i god tid før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00. Det kan tage op til 30 minutter at uploade en så stor opgave som dit speciale.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit speciale, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til, hvordan du laver din besvarelse til PDF

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Specialer som afleveres i WISEflow inden afleveringsfristen vil ikke blive videresendt til bedømmelse før afleveringsfristen 10. juni/10. januar.

Mundtligt forsvar
Studieadministrationen vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg, men du bedes istedet kontakte din vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.
Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.

Hvis specialet ikke bestås

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg, men du bedes istedet kontakte din vejleder.  Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesdatoen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.  
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.