Erhvervskandidat

 • En erhvervskandidatuddannelse er en deltidsuddannelse for dig, der samtidig er i beskæftigelse. Det betyder, at du kan arbejde fuldtid samtidig med at du er erhvervskandidatstuderende.
 • Du bruger hverdagen sammen med andre studerende på erhvervskandidatuddannelsen og studerende på fuldtidsuddannelsen. Den vigtigste forskel på de to typer af uddannelser er, at du som erhvervskandidatstuderende tager færre fag på et semester og dermed bruger 4 år på at gennemføre din kandidatuddannelse, i modsætning til fuldtidsstuderende der gennemfører deres kandidatuddannelse på 2 år.
 • Du kan ikke få SU eller Socialpædagogisk Støtte, når du læser en erhvervskandidatuddannelse.

Der er enkelte regler omkring bla. beskæftigelse der gør sig gældende for erhvervskandidater. Denne information kan du finde nedenfor.

Udover dette skal du som erhvervskandidatstuderende forholde dig til regler omkring undervisning/ eksamen/ frister med videre på studieportalen for din uddannelse. Her finder du også den gældende studieordning.

Erhvervskandidatstuderene på Jura: Studieportalen for Jura

Erhvervskandidatstuderende på Revision: Studieportalen for Revision

Erhvervskandidatstuderende på Teknologibaseret forretningsudvikling: Studieportalen for cand.polyt

Beskæftigelseskrav

På erhvervskandidatuddannelsen er det et krav, at du har en dokumenteret ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse svarende til mindst 25 timer ugentligt i gennemsnit.

Kontrol af beskæftigelseskravet hvert semester

Aarhus Universitet laver hvert semester en kontrol af din beskæftigelsessituation, hvor du skal bekræfte, om din beskæftigelse har ændret sig eller fortsat er den samme. Hvert semester modtager du derfor en mail fra studieadministrationen, der beskriver, hvornår og hvordan du skal dokumentere din beskæftigelse.

Aarhus Universitet kan indhente dokumentation fra SKAT for at sikre, at de oplysninger, du har givet os, er korrekte.

Hvornår skal jeg bekræfte og dokumentere min beskæftigelsessituation?

 • Efterårssemesteret: 1.-15. november
 • Forårssemesteret: 1.-15. maj

Sådan dokumenterer du din beskæftigelse

 • Log ind på mitstudie.au.dk i dokumentationsperioden
 • Gå til ’Genveje for selvbetjening’ og klik på ’STADS’
 • Gå til ’Undervisning’ og vælg ’Tilmeld’
 • Vælg blanketten ”Kontrol af ansættelsesforhold/Employment conditions”
 • Sæt flueben ud for ’Mit ansæt.forhold er uændret’ og gem.

Hvis der sker ændringer i dine arbejdsopgaver eller ansættelsesforhold

 • Log ind på mitstudie.au.dk i dokumentationsperioden
 • Gå til ’Genveje for selvbetjening’ og klik på ’STADS’
 • Gå til ’Undervisning’ og vælg ’Tilmeld’
 • Vælg blanketten 'Kontrol af ansættelsesforhold/Employment conditions'
 • Sæt flueben ud for ’Nej, jeg uploader ny ansæt.aft.’ og gem.

Derudover skal du:

Hvis du ikke dokumenterer/opfylder krav om beskæftigelse

Hvis du ikke dokumenterer din beskæftigelse inden for den fastsatte frist, kan du ikke fortsætte på din erhvervskandidatuddannelse. Hvis vi vurderer, at du ikke længere opfylder kravene til relevant beskæftigelse, kan du blive overflyttet til fuldtidsuddannelsen fra førstkommende semesterstart, hvis du ønsker at fortsætte på uddannelsen.

Maksimal studietid

Erhvervskandidatuddannelsen er normeret til 4 år, og du skal gennemføre den senest 4 ½ år efter studiestart.

Barsel

Som studerende på erhvervskandidaten kan du afholde barsel uden undervisnings- og eksamensaktiviteter. Det vil sige, at du ikke kan deltage i undervisnings- eller eksamensaktiviteter under barslen.

Hvis du som erhvervskandidat ønsker at afholde barsel, skal du følge ansøgningsproceduren for 'dispensation til barsel'. Her kan du også læse omkring mulighederne for tilrettelæggelse.

Efter endt barsel skal du dokumentere, at du fortsat indgår i ansættelsesforholdet med en arbejdsbelastning svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit.

Du dokumenterer ved at udfylde blanketten i selvbetjeningen. Se hvordan du gør under punktet 'Beskæftigelseskrav'.

Du kan genoptage dit studie på erhvervskandidaten, når du genoptager dit arbejde. Du skal være opmærksom på selv at tilmelde dig undervisningen i tilmeldingsperioden forud for det semester, du vender tilbage til.

Fx skal du starte op igen i efterårssemesteret, så skal du tilmelde dig i perioden 1-5. maj. Starter du op i foråret, skal du tilmelde dig i perioden 1.-5. november.

Cand.jur.

På erhvervskandidaten i jura kan de 2 obligatoriske fag Civilproces og Skatteret frit placeres på 1.-6. semester. Der er automatisk tilmelding til specialet, der skrives på 7-8 semester.

Find din studieordning med studieoverblik og information om regler mv. på denne webside.

Du skal selv sørge for at tilmelde dig de obligatoriske fag samt det ønskede antal kursusfag hvert semester.

Du finder information om fagtilmelding her på din studieportal under Undervisning/Undervisningstilmelding - Kandidatfag.

Cand.merc.aud.

Du tilmeldes automatisk fag på første semester af uddannelsen samt specialet, men du skal selv tilmelde dig fag på de øvrige semestre via selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. Dette gælder både obligatoriske fag og valgfag.

Hvis du ønsker flere fag, kan det være en fordel at vælge flere valgfag om efteråret, da udbuddet af valgfag er større end i foråret.  

Studieordning

Find din studieordning med studieoverblik og information om regler mv. her

Speciale

Erhvervskandidatstuderende bliver automatisk tilmeldt specialet, som skrives på 7.-8. semester.   

Som erhvervskandidatstuderende på cand.merc.aud. bliver du automatisk administrativt tilmeldt specialet på dit 7. semester med afleveringsfrist 1. juni (slutningen af 8. semester).

Erhvervskandidater har to semestre til at skrive speciale.

Læs mere om specialeskrivning på AUD her

Cand.polyt.

Du tilmeldes automatisk fag på første semester af uddannelsen samt specialet, men du skal selv tilmelde dig fag på de øvrige semestre via selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. Dette gælder både obligatoriske fag og valgfag.

Det er muligt at komme på udveksling på erhvervskandidat på 5. og 6. semester. Vær opmærksom på at du skal opfylde beskæftigelseskravet under din udveksling. 

Find din studieordning med studieoverblik og information om regler mv. her  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/btech/undervisning/bekendtgoerelser/

Skift mellem erhvervskandidat- og fuldtidsuddannelse

Hvis du vil skifte fra erhvervskandidatuddannelsen til fuldtidsuddannelsen

 

 • Du kan kun skifte fra det førstkommende semester. Du kan altså ikke skifte midt i et semester.
 • Hvis du vil skifte, skal du skrive en mail til indskriv@au.dk.
 • Hvis du stadig har et relevant arbejde, men ønsker at tage flere fag end nødvendigt i forhold til studieordningen, anbefaler vi, at du tilmelder dig flere fag i stedet for at skifte til fuldtidsuddannelsen. For at tilmelde dig flere fag skal du kontakte dit fakultet.

 

Hvis du vil skifte fra fuldtidsuddannelsen til erhvervskandidatuddannelsen

 

 • Du kan kun skifte fra det førstkommende semester. Du kan altså ikke skifte midt i et semester.
 • Du skal være opmærksom på, at fagene på erhvervskandidatuddannelsen og fuldtidsuddannesen ikke nødvendigvis er de samme.

 • Hvis du er i tvivl om, om du når at bestå hele 1. studieår på fuldtidsuddannelsen, anbefaler vi, at du både søger optagelse på ny og søger studieskift.

Hvis du har bestået hele 1. studieår på fuldtidsuddannelsen

Hvis du ikke har bestået hele 1. studieår på fuldtidsuddannelsen

 • Hvis du ikke har bestået hele 1. studieår, skal du søge om optagelse på erhvervskandidatuddannelsen på ny gennem ansøgningssystemet.

 • Hvis du bliver optaget på erhvervskandidatuddannelsen, vurderer vi efterfølgende, om du kan få merit på fuldtidsuddannelsen for dine beståede fag.

 • Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen, og at uddannelsen kan være adgangsbegrænset.

Her kan du læse mere om obligatorisk meritvurdering, og hvornår og hvordan du skal søge ind på uddannelsen

Studievejledning

Studievejledningen på Aarhus BSS

Hvad er en studievejledningssamtale?

En studievejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne kan spænde lige fra en snak om studieordningsregler, valg af fag til din trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din studievejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Studievejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål, samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

 • Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.
 • Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.
 • Husk, når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Erhvervskandidatstuderende skal henvende sig til studievejlederne på det pågældende studie fx. 

Erhvervsøkonomi, Jura og cand.polyt. 

Find dine studievejledere

Gå til din studieportal