Top-up uddannelsen

Top-up uddannelsen

Nedenfor kan du finde informationer vedrørende for top-up-uddannelsen - også kaldet suppleringsuddannelsen - for markedsførings- og finansøkonomer. Har du spørgsmål til noget vedrørende uddannelsesforløb og regler, kan du altid kontakte studievejledningen.

Studieregler

Som studerende på top-up-uddannelsen følger du de samme studieregler som studerende på HA-uddannelsen. Det vil sige, at du altid kan finde de gældende studieregler for dit studium i studieordningen for HA.

Dog er der følgende fravigelse i forhold til reglerne på HA-uddannelsen:

  • Der findes ingen 1.-års regler for studerende på top-up-uddannelsen. 

Studieforløb

Herunder kan du finde oversigter over de fag, som du som top-up-studerende skal deltage i:

Du kan finde fagbeskrivelser til de enkelte fag i kursuskataloget.

Finansøkonomer og Financial Controllers optaget FRA SEPTEMBER 2020

1. semester2. semester3. semester4. semester
Matematik (5 ECTS)Kvantitativ metode (10 ECTS)Kvalitativ metode (5 ECTS)Finansiering (10 ECTS)
Statistik (5 ECTS)Operations Management (10 ECTS)Forretningsudvikling med informationssystemer (5 ECTS)Bachelorprojekt (20 ECTS)
Eksternt Årsregnskab (10 ECTS)Marketing Management (10 ECTS)Industriøkonomi og strategi (10 ECTS)
Organisationsadfærd (10 ECTS)Valgfag fra HA, 5. semester (10 ECTS)

Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi optaget FRA SEPTEMBER 2020

1. semester2. semester 3. semester4. semester
Matematik (5 ECTS)Kvantitativ metode (10 ECTS)Kvalitativ metode
(5 ECTS)
Finansiering (10 ECTS)
Statistik (5 ECTS)Operations Management (10 ECTS) Forretningsudvikling med informationssystemer (5 ECTS)Bachelorprojekt (20 ECTS)
Eksternt årsregnskab (10 ECTS) Økonomistyring (10 ECTS)Industriøkonomi og strategi (10 ECTS)
Organisationsadfærd (10 ECTS)Valgfag fra HA, 5. semester (10 ECTS)

Finansøkonomer optaget FØR september 2020

2-årigt forløb med studiestart i september:

1. semester2. semester3. semester4. semester
Eksternt årsregnskab (10 ECTS)Kvantitativ metode (10 ECTS)Kvalitativ Metode (5 ECTS)Operations Management (10 ECTS)
Organisationsadfærd (10 ECTS)Marketing Management (10 ECTS)

Forretningsudvikling med IS

(5 ECTS)
Bachelorprojekt (20 ECTS)
Industriøkonomi og strategi (10 ECTS)
20 ECTS20 ECTS20 ECTS30 ECTS

1½-årigt forløb med studiestart i februar:

1. semester2. semester3. semester
Kvantitativ metode (10 ECTS)Kvalitativ Metode (5 ECTS)Operations Management (10 ECTS)
Marketing Management (10 ECTS)

Forretningsudvikling med IS.

(5 ECTS) 
Bachelorprojekt (20 ECTS)
Industriøkonomi og strategi (10 ECTS)
Eksternt årsregnskab (10 ECTS)
Organisationsadfærd (10 ECTS)
20 ECTS40 ECTS30 ECTS

Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi optaget FØR september 2020

2-årigt forløb med studiestart i september:

1. semester2. semester3. semester4. semester
Eksternt årsregnskab (10 ECTS)Kvantitativ metode (10 ECTS)Organisationsadfærd (10 ECTS)  Operations Management (10 ECTS)
Forretningsudvikling med IS (5 ECTS)  Økonomistyring (10 ECTS)

Kvalitativ metode (5 ECTS) 

Bachelorprojekt (20 ECTS)
Finansiering (10 ECTS)
15 ECTS30 ECTS15 ECTS30 ECTS

1½-årigt forløb med studiestart i februar:

1. semester2. semester3. semester
Kvantitativ metode (10 ECTS)  Organisationsadfærd (10 ECTS)  Operations Management (10 ECTS)  
Økonomistyring (10 ECTS)Kvalitativ metode (5 ECTS)  

Bachelorprojekt (20 ECTS)

Finansiering (10 ECTS)  Eksternt årsregnskab (10 ECTS)
Forretningsudvikling med IS (5 ECTS)     
30 ECTS30 ECTS30 ECTS