HA-meritforløb (top-up)

Studienævnet for Erhvervsøkonomi har tidligere tildelt 50/60 ECTS merit for fag på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA, på baggrund af en færdiggjort erhvervsakademiuddannelse: Markedsføringsøkonom eller Finansøkonom.

Denne praksis er ikke længere gældende. Det skyldes, at det ikke er lovligt at tildele merit på baggrund af en fuld uddannelse. Tildelingen af merit skal ske på baggrund af konkrete fagelementer.

Du kan søge om merit på baggrund af tidligere beståede fag, jf. studieportalens vejledning.

Hvis du ønsker at søge om merit for fag, som du har bestået på en erhvervsakademiuddannelse, skal du dog være opmærksom på:

  • Erhvervsakademiuddannelserne Markedsføringsøkonom og Finansøkonomi er på lavere niveau (niveau 5) end bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA (niveau 6). En bacheloruddannelse er en forskningsbaseret uddannelse, mens en erhvervsakademiuddannelse er en teori- og praksisorienteret uddannelse.
  • Som udgangspunkt vil fag, som er fulgt på en akademiuddannelse, ikke have et tilstrækkeligt niveau til at kunne give merit på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA. Det vil dog altid være op til en konkret faglig vurdering.
  • Studienævnet har et skærpet dokumentationskrav ved ansøgninger om merit på baggrund af fag fra en uddannelse på lavere niveau. Dette for at sikre, at kursets niveau er tilstrækkelig. Det skærpede dokumentationskrav betyder, at studienævnet stiller krav om en detaljeret kursusbeskrivelse, herunder pensumliste og lektionsplan.