Ingeniørpraktik

Ingeniørpraktik - diplomingeniører

Inden du påbegynder din ingeniørpraktik, er det vigtigt, at du har forskellige ting, såsom virksomhed, kontrakt, løn/ikke løn mv. på plads.

På siden her kan du se, hvad du bl.a. skal være opmærksom på før, under og efter dit praktikophold.

For alle diplomingeniører - lønnet praktik og SU

Skal du i lønnet praktik?

Du må ikke modtage SU, hvis du skal i lønnet praktik. Det er derfor vigtigt, at du uploader din underskrevne praktikaftale til SU-kontoret via dette link.
Har du ikke indsendt din aftale rettidig inden din praktik starter, vil du efterfølgende modtage et tilbagebetalingskrav på SU udbetalt i praktikperioden.

OBS! Det er desværre ikke nok, at du blot fravælger din SU. Der skal være registreret lønnet praktik i samme periode som er angivet i din praktikaftale.
Skal du i ulønnet praktik?

Du må gerne modtage SU, hvis du skal i ulønnet praktik, men det er dog stadig vigtigt, at du giver SU-kontoret besked om praktikken. Du skal derfor uploade din under-skrevne praktikaftale via SU's hjemmeside.

I din praktikaftalen skal du angive, om du skal i lønnet eller ulønnet praktik.

Du kan læse nærmere om SU-reglerne i forhold til lønnet og ulønnet praktik her.

Praktik - diplomingeniør i Forretningsudvikling

Som en del af diplomingeniøruddannelserne ved Aarhus BSS skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed.

På diplomingeniør i Forretningsudvikling ligger dit praktikforløb på dit 5. semester (efterårssemestret).

Du kan læse kursusbeskrivelsen for praktik her.

Hvis du skal i praktik på diplomingeniør i Forretningsudvikling, BDE

Før du påbegynder praktikken:

  • Du skal selv tage kontakt til relevante virksomheder, hvor praktikken kunne foregå
  • Når du har fundet en virksomhed, du skal lave din ingeniørpraktik ved, skal du udfylde kontrakten for praktik.
  • Kontrakten, som du modtager pr. mail, skal du selv printe ud og underskrive, ligesom din virksomhedskontakt skal underskrive kontrakten. Til slut skal din praktikvejleder på BDE (Jan Laursen) godkende og underskrive kontrakten.
  • Du skal sende en kopi af den underskrevne kontrakt til din studieadministrator. Det er desuden vigtigt, at du uploader en kopi af af den underskrevne kontrakt til SU-kontoret (forinden praktikkens start), så det er registreret, om du er i lønnet eller ulønnet praktik. Du bruger denne formular om lønnet praktik.
  • Hvis du har egen virksomhed, hvor du gerne vil i praktik, så læs disse kriterier igennem og se, om du opfylder kravene til praktik i egen virksomhed.

Kontakten skal være underskrevet senest d. 15. januar (forårssemester) eller 15. august (efterårssemester).

Du kan få sparring i forhold til virksomhedssamarbejde hos Aarhus BSS Career

Under din praktik:

Ved praktikopholdets start skal du gøre dig nogle tanker om fokuspunkter under dit ophold i virksomheden. Under dit praktikophold skal du jævnligt reflektere over disse punkter. Punkterne danner grundlag for den løbende sparring og kontakt med praktikvejlederen i løbet af semestret.

Du skal bruge fokuspunkterne til at lave en fokusrapport, som skal afleveres i Pdf.-format til din praktikvejleder senest 3. mandag i praktikperioden. Rapportens omfang skal være 2-3 sider. Retningslinjerne for rapporten kan du finde i kursusbeskrivelsen.

Ingeniørpraktikken afsluttes med en praktikrapport, der indeholder en dokumentation af praktikken og de opnåede resultater.

Praktikrapporten skal bestå af:

  • Et resumé
  • En virksomhedsanalyse
  • En konklusion

Rapporten skal have et samlet omfang på 10-15 sider og opbygningen fremgår i kursusbeskrivelsen.

Praktikrapporten skal afleveres i Wiseflow. Datoen kan du finde i eksamensplanen.

Ved afslutningen af praktikopholdet skal praktikvirksomheden udfylde dette skema til evaluering af praktikopholdet. Praktikevalueringen skal placeres som et bilag til praktikrapporten.

Internship - GMM

Som en del af diplomingeniøruddannelserne ved Aarhus BSS skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed. På GMM ligger din praktik på 5. semester i dit studieforløb, men studerende kan efter aftale godt være i praktik i forårssemestret. 

Du kan læse kursusbeskrivelsen for 'Internship' på GMM.

1. Før praktikopholdet

Studerende skal selv tage kontakt til relevante virksomheder, hvor ingeniørpraktikken kunne foregå.

Du kan få sparring i forhold til virksomhedssamarbejde hos Aarhus BSS Career.

Når du har fundet en virksomhed, du skal lave din ingeniørpraktik ved, skal du udfylde kontrakten for ingeniørpraktik.

Kontrakten, som du modtager pr. mail, skal du selv printe ud og underskrive, ligesom din virksomhedskontakt skal underskrive kontrakten. Til slut skal din praktikvejleder på GMM (Eva Sørum Poulsen) godkende og underskrive kontrakten. Du skal sende en kopi af den underskrevne kontrakt til din studieadministrator. Det er desuden vigtigt, at du uploader en kopi af af den underskrevne kontrakt til SU-kontoret (forinden praktikkens start), så det er registreret, om du er i lønnet eller ulønnet praktik. Du bruger denne formular om lønnet praktik.

Du skal senest have udfyldt og godkendt kontrakten den 15. januar/15. august før praktikstart.

2. Efter praktikopholdet

Ingeniørpraktikken afsluttes med en praktikrapport, der indeholder en dokumentation af praktikken og de opnåede resultater.

Den studerende skal aflevere:

  • En praktikrapport
  • En praktikevaluering fra virksomheden. Praktikevalueringen skal placeres som et bilag til praktikrapporten.

Du kan finde kravene til praktikrapportens indhold i kursusbeskrivelsen.

Praktikrapporten skal afleveres i Wiseflow, og dato vil fremgå af eksamensplanen, som du kan finde her.