Ingeniørpraktik

Ingeniørpraktik - diplomingeniører

Inden du påbegynder din ingeniørpraktik, er det vigtigt, at du har forskellige ting, såsom virksomhed, kontrakt, løn/ikke løn mv. på plads.

På siden her kan du se, hvad du bl.a. skal være opmærksom på før, under og efter dit praktikophold.

For alle diplomingeniører - lønnet praktik og SU

I din praktikaftalen skal du angive, om du skal i lønnet eller ulønnet praktik.

Uanset om du får løn eller ej i praktikperioden, skal du orientere SU-kontoret. Det gør du ved at udfylde denne formular: 
Udfyld formular om lønnet praktik

Ved at trykke send i bunden af formularen sendes oplysningerne til SU kontoret, som derefter behandler din sag.Er din praktik ulønnet, kan du i nogle tilfælde få SU i praktikperioden.

Du kan læse nærmere om SU-reglerne i forhold til lønnet og ulønnet praktik her.

Ingeniørpraktik - BDE Classic

Som en del af diplomingeniøruddannelserne ved Aarhus BSS skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed.

BDE-studerende påbegynder deres praktikforløb ved semesterstart i forårssemestret.

Du kan læse kursusbeskrivelsen for ingeniørpraktik - BDE Classic her.

1. Før praktikopholdet

Studerende skal selv tage kontakt til relevante virksomheder, hvor ingeniørpraktikken kunne foregå. Det er vigtigt, at praktikkens indhold er sammenhængende med den plan, du har lagt for dit specialiseringsforløb.

Du kan få sparring i forhold til virksomhedssamarbejde hos Aarhus BSS Career (John Hansen).

Når du har fundet en virksomhed, du skal lave din ingeniørpraktik ved, skal du udfylde kontrakten for ingeniørpraktik.

Du skal senest have udfyldt og godkendt kontrakten 15. januar/15. august.

Kontrakten, som du modtager pr. mail, skal du selv printe ud og underskrive, ligesom din virksomhedskontakt skal underskrive kontrakten. Til slut skal din praktikvejleder på BTECH (Jan Laursen) godkende og underskrive kontrakten. Du skal sende en kopi af den underskrevne kontrakt til din studieadministrator.

Det er desuden vigtigt, at du uploader en kopi af af den underskrevne kontrakt til SU-kontoret (forinden praktikkens start), så det er registreret, om du er i lønnet eller ulønnet praktik. Du bruger denne formular om lønnet praktik.

2. Under praktikopholdet

Ved praktikopholdets start skal du gøre dig nogle tanker om fokuspunkter under dit ophold i virksomheden. Under dit praktikophold skal du jævnligt reflektere over disse punkter. Punkterne danner grundlag for den løbende sparring og kontakt med praktikvejlederen i løbet af semestret.

Du skal bruge fokuspunkterne til at lave en fokusrapport, som skal afleveres i Pdf.-format til din praktikvejleder senest 3. mandag i praktikperioden. Rapportens omfang skal være 2-3 sider.Du kan læse mere om retningslinjerne for fokusrapporten i kursusbeskrivelsen.

3. Efter praktikopholdet

Ingeniørpraktikken afsluttes med en praktikrapport, der indeholder en dokumentation af praktikken og de opnåede resultater.

Praktikrapporten skal bestå af:

 • Et resumé
 • En virksomhedsanalyse
 • En konklusion

Rapporten skal have et samlet omfang på 10-15 sider. Du kan læse mere om rapportens opbygning i kursusbeskrivelsen.

Praktikrapporten skal afleveres i Wiseflow, og dato vil fremgå af eksamensplanen, som du kan finde her.

Ved afslutningen af praktikopholdet skal praktikvirksomheden udfylde dette skema til evaluering af praktikopholdet. Praktikevalueringen skal placeres som et bilag til praktikrapporten.

Ingeniørpraktik - BDE Iværksætter

Som en del af diplomingeniøruddannelserne ved Aarhus BSS skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed.

Du kan læse kursusbeskrivelsen for ingeniørpraktik - BDE Iværksætter her.

1. Før praktikopholdet

Før du påbegynder praktik i egen virksomhed, skal du udfylde denne kontrakt, som skal godkendes og underskrives af din praktikvejleder (Jan Kvist Martinsen) og dig selv. En kopi af den underskrevne kontrakt skal sendes til din studieadministrator.

Kontakten skal være underskrevet senest d. 15. januar (forårssemester) eller 15. august (efterårssemester).

Det er desuden vigtigt, at du uploader en kopi af af den underskrevne kontrakt til SU-kontoret (forinden praktikkens start), så det er registreret, om du er i lønnet eller ulønnet praktik. Du bruger denne formular om lønnet praktik.

2. Efter praktikopholdet

Ingeniørpraktikken afsluttes med en praktikrapport, der indeholder en dokumentation af praktikken og de opnåede resultater.

Praktikrapporten skal bestå af:

 •  Refleksioner (fx personlig udvikling, forretningsmæssige resultater, etc.)
 • En samlet konklusion på praktikforløbet

Rapporten skal have et samlet omfang på 10-15 sider. Du kan læse mere om rapportens opbygning i kursusbeskrivelsen.

Praktikrapporten skal afleveres i Wiseflow, og dato vil fremgå af eksamensplanen, som du kan finde her.

Praktik - diplomingeniør i Forretningsudvikling

Som en del af diplomingeniøruddannelserne ved Aarhus BSS skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed.

På diplomingeniør i Forretningsudvikling ligger dit praktikforløb på dit 5. semester (efterårssemestret).

Du kan læse kursusbeskrivelsen for praktik her.

Hvis du skal i praktik på diplomingeniør i Forretningsudvikling, BDE

 • Du skal selv tage kontakt til relevante virksomheder, hvor praktikken kunne foregå
 • Når du har fundet en virksomhed, du skal lave din ingeniørpraktik ved, skal du udfylde kontrakten for praktik.
 • Kontrakten, som du modtager pr. mail, skal du selv printe ud og underskrive, ligesom din virksomhedskontakt skal underskrive kontrakten. Til slut skal din praktikvejleder på BTECH (Jan Laursen) godkende og underskrive kontrakten.
 • Du skal sende en kopi af den underskrevne kontrakt til din studieadministrator. Det er desuden vigtigt, at du uploader en kopi af af den underskrevne kontrakt til SU-kontoret (forinden praktikkens start), så det er registreret, om du er i lønnet eller ulønnet praktik. Du bruger denne formular om lønnet praktik.
 • Hvis du har egen virksomhed, hvor du gerne vil i praktik, så læs disse kriterier igennem og se, om du opfylder kravene til praktik i egen virksomhed.

Kontakten skal være underskrevet senest d. 15. januar (forårssemester) eller 15. august (efterårssemester).

Du kan få sparring i forhold til virksomhedssamarbejde hos Aarhus BSS Career (John Hansen).

Ved praktikopholdets start skal du gøre dig nogle tanker om fokuspunkter under dit ophold i virksomheden. Under dit praktikophold skal du jævnligt reflektere over disse punkter. Punkterne danner grundlag for den løbende sparring og kontakt med praktikvejlederen i løbet af semestret.

Du skal bruge fokuspunkterne til at lave en fokusrapport, som skal afleveres i Pdf.-format til din praktikvejleder senest 3. mandag i praktikperioden. Rapportens omfang skal være 2-3 sider.Du kan læse mere om retningslinjerne for fokusrapporten i kursusbeskrivelsen.

Ingeniørpraktikken afsluttes med en praktikrapport, der indeholder en dokumentation af praktikken og de opnåede resultater.

Praktikrapporten skal bestå af:

 • Et resumé
 • En virksomhedsanalyse
 • En konklusion

Rapporten skal have et samlet omfang på 10-15 sider. Du kan læse mere om rapportens opbygning i kursusbeskrivelsen.

Praktikrapporten skal afleveres i Wiseflow, og dato vil fremgå af eksamensplanen, som du kan finde her.

Ved afslutningen af praktikopholdet skal praktikvirksomheden udfylde dette skema til evaluering af praktikopholdet. Praktikevalueringen skal placeres som et bilag til praktikrapporten.

Trainee in Mentor Company (Ingeniørpraktik) - GMM

Som en del af diplomingeniøruddannelserne ved Aarhus BSS skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed. GMM-studerende påbegynder deres praktikforløb ved semesterstart i forårssemestret.

Du kan læse kursusbeskrivelsen for Trainee in Mentor Company (ingeniørpraktik) for GMM her.

1. Før praktikopholdet

Studerende skal selv tage kontakt til relevante virksomheder, hvor ingeniørpraktikken kunne foregå.

Du kan få sparring i forhold til virksomhedssamarbejde hos Aarhus BSS Career.

Når du har fundet en virksomhed, du skal lave din ingeniørpraktik ved, skal du udfylde kontrakten for ingeniørpraktik.

Kontrakten, som du modtager pr. mail, skal du selv printe ud og underskrive, ligesom din virksomhedskontakt skal underskrive kontrakten. Til slut skal din praktikvejleder på BTECH (Eva Sørum Poulsen) godkende og underskrive kontrakten. Du skal sende en kopi af den underskrevne kontrakt til din studieadministrator. Det er desuden vigtigt, at du sender en kopi af den underskrevne kontrakt til SU-kontoret (forinden praktikkens start), så det er registreret, om du er i lønnet eller ulønnet praktik.

Læs om reglerne for løn under ingeniørpraktik her.

Du skal senest have udfyldt og godkendt kontrakten den 15. januar/15. august før praktikstart.

2. Efter praktikopholdet

Ingeniørpraktikken afsluttes med en praktikrapport, der indeholder en dokumentation af praktikken og de opnåede resultater.

Den studerende skal aflevere:

 • En praktikrapport
 • En praktikevaluering fra virksomheden. Praktikevalueringen skal placeres som et bilag til praktikrapporten.

Du kan finde kravene til praktikrapportens indhold i kursusbeskrivelsen(Forår 2021).

Praktikrapporten skal afleveres i Wiseflow, og dato vil fremgå af eksamensplanen, som du kan finde her.