Emnefag på cand.polyt

Emnefag på cand.polyt.

Studerende på cand.polyt. skal vælge emnefag  (subject courses) på første og andet semester af uddannelsen. Emnefagene ligger inden for områderne 1) Technology and Operations Management, 2) Managing the Digital Enterprise, eller 3) Energy Systems Management

Det anbefales at emnefagene på både første og andet semester er inden for samme område, men det er ikke obligatorisk. Herunder kan du se fagene under de forskellige områder.

Sådan vælger du emnefag

Nye studerende bliver introduceret for første semesters emnefag i løbet af den første uge og skal herefter selv vælge fag i STADS.

Til andet semester vælges emnefag i samme periode som den almindelige fagtilmelding, 1.- 5. maj til efterårsfag og 1.- 5. november til forårsfag.

Technology and Operations Management

Følgende fag hører under emnet Technology and Operations Management.

Vær opmærksom på, at to af fagene i dette emne er 5 ECTS. Det betyder at du skal vælge begge 5 ECTS i denne emnepakke, da der ikke findes andre 5 ECTS emnefag.

Managing the Digital Enterprise

Følgende fag hører under emnet  Managing the Digital Enterprise.

Energy Systems Management

Følgende fag hører under emnet Energy Systems Management.