Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA

Valgfag

Tilmeldingsperioder

  • Tilmelding til valgfag i efterårssemesteret: 1.-5. maj
  • Tilmelding til valgfag i forårssemesteret:    1.-5. november

Dine valgfagsmuligheder

Er du påbegyndt bacheloruddannelsen Erhvervsøkonomi med tilvalg i september 2017 eller senere udgør valgfagene 10 ECTS og placeret på 4. semester.

Der skal vælges mellem valgfagene:

  • Finansiering (10 ECTS)
  • Operations Management (10 ECTS)


Er du påbegyndt bacheloruddannelsen Erhvervsøkonomi med tilvalg før september 2017 udgør valgfagene i alt 25 ECTS og er fordelt på 3. og 4. semester.

På 3. semester skal du vælge mellem valgfagene:

  • Financial Markets (10 ECTS)
  • Management and Financial Accounting (10 ECTS)

 

Forhåndsgodkendelse

Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag i din studieordning, skal du være ude i god tid, da du skal søge om forhåndsgodkendelse. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter. 

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog.  

Tilmelding

Du tilmelder dig valgfag i Studieselvbetjeningen (STADS).

Timesammenfald
Det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. 

Aflysning
Hvis valgfaget bliver aflyst eller hvis der ikke er plads i din valgfagsblok/faget ikke er godkendt til din uddannelse, vil du blive kontaktet senest 14 dage efter tilmeldingsfristen. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding godt fremstå som godkendt i mellemtiden. 

Deltagerbegrænsning
Såfremt et valgfag med deltagerbegrænsning bliver overtegnet, vil der blive trukket lod om pladserne.

Hvis du har problemer med tilmeldingkontakter du studieadministratoren for bachelorer, som du finder under kontaktoplysninger for Aarhus BSS Student Services.     

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag efter tilmeldingsrunden, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

 

Dispensation til framelding
Hvis ingen af de 2 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.