Kandidattilvalget i erhvervsøkonomi

Tilmeldingsperiode

 • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. december  
 • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

For studerende på den nye 2020-studieordning indeholder 1. semester ikke længere valgfag.

På både 2017- og 2020-studieordningerne indeholder kandidattilvalgets 2. semester (samt 3. semester for studerende med det udvidede 75 ECTS kandidattilvalg) valgfag. Her kan der vælges mellem følgende udvalgte fag fra cand.merc.-uddannelsen:

Forårssemesteret 2022

Innovation Management and Business Development

Management Accounting and Control

Marketing

Strategy, Organisation and Leadership

Business-to-Business Marketing and Purchasing

Efterårssemesteret 2021

Business Intelligence

 • 460192U009: Business Intelligence and Data Management (10 ECTS)

Commercial and Retail Management

 • 460202U003: Introduction to Value Chain Management (5 ECTS)

Information Management

 • 460192U007: Project Management: A Practitioner's Approach (10 ECTS)

Innovation Management and Business Development

 • 460162U013: Appropriating Innovation, Managing Intellectual Property (5 ECTS)
 • 460162U010: Classic Readings in Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS)
 • 460162U011: Innovation Challenge: Hands-on Project (10 ECTS)

International Business

 • 460152U009: The Emergence of Global Enterprises (10 ECTS)

International Economic Consulting

 • 460202U011: Developing and Emerging Economies (5 ECTS)

Management Accounting and Control

 • 460152U075: Cost Management: Theories, Models and Technologies (10 ECTS)
 • 460152U090: Planning and Budgeting (5 ECTS)
 • 460152U070: Strategic and Organisational Concepts for Management Control (5 ECTS)

Marketing

 • 460152U020: Economic Psychology (10 ECTS)
 • 460152U066: Customer Value and Innovation (5 ECTS)
 • 460182U010: Marketing Theory (5 ECTS)

Strategy, Organisation and Leadership

 • 460152U011: Organisational Theory (10 ECTS)
 • 460202U012: Strategic Leadership: Psychology and Practice (10 ECTS)

Fælles cand.merc.-valgfag

 • 460202U082: Future Innovation and Design Studio (10 ECTS)
 • 460202U077: International Commercial and Retail Management (5 ECTS)
 • 460202U079: Leading a Learning Organisation (10 ECTS)
 • 460202U029: Organisational Crisis Management (10 ECTS)
 • 460202U028: Solving Business Problems with R (10 ECTS)
 • 460202U078: Stakeholder Management in Global Contexts (10 ECTS)
 • 460202U030: Sustainable Production and Consumption – The Cross-Disciplinary Challenge (5 ECTS)
 • 460202U031: Sustainable Production and Consumption – The Cross-Disciplinary Challenge (10 ECTS)

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt. Se afsnit 'Oversigt over valgfag'. Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig fag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
 4. Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.
 5. Du skal kun tilmelde dig det antal fag, du ønsker at følge. Hvis du har tilmeldt dig fag på Summer University, gæstefag på en anden uddannelsesinstitution eller skal på udveksling, skal du kun tilmelde dig det antal fag, du skal følge i foråret 2022 på din egen uddannelse. Vælger du for mange fag, bliver du automatisk afmeldt de fag, der ikke er plads til i dit studieprogram. Afmeldingen er vilkårlig, og der vil ikke blive taget hensyn til, hvilke fag det drejer sig om. 
 6. Efter den 14. december skal du tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 15. - 16. december. Her kan du tilmelde dig fag med ledige pladser. Herefter skal du igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Du kan se dine tildelte fag efer den 20. december. Hvis du ikke har fået plads efter 2. tilmeldingsrunde, så har du mulighed for at kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Oversigt over valgfag

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det kan du gøre enten ved hjælp af fagklynger eller ved selv at tjekke for undervisnings- og eksamenssammenfald i skemaerne.

Fagklynger:

Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksamener inden for fagklyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksamener mellem fag fra forskellige fagklynger.

Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Valgfag fra forskellige fagklynger:

Såfremt du ønsker at vælge fag fra forskellige fagklynger, skal du være meget opmærksom på, at du risikerer, at der kan være undervisnings-/eksamenssammenfald. Inden du tilmelder dig fag fra forskellige fagklynger, er det derfor vigtigt, at du tjekker:

 • undervisningssammenfald i Timetable.au.dk 
 • eksamenssammenfald i eksamensplanen 

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i Timetable.au.dk.

Efter tilmeldingsfristen kan der desværre forekomme løbende ændringer i skema der forårsager undervisnings-og/eller eksamensoverlap.

Du skal være særligt opmærksom på, at dit valg af fag er bindende.

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

·       Projektorienteret forløb (praktik)

·       Udvekslingsophold

·       At være gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte kandidat.bss@au.dk 

Dispensation til framelding

Hvis ingen af de 3 ovennævnte frameldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at framelde eller udskifte valgfag. Indtil en uge ind i semesteret er det muligt at ansøge om skift af valgfag, uden at der kræves dokumentation for usædvanlige forhold (Det gælder ikke fag på Summer University). Det er en forudsætning for skift af valgfag, at det valgfag, man ønsker at skifte til, er placeret på samme semester som det valgfag, man ønsker at skifte fra. Senere end en uge inde i semesteret, kan studienævnet give tilladelse til framelding, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.