Cand.soc.

Tilmeldingsperiode

 • Forårsfag: Tilmeld dig 1.-5. november  
 • Efterårsfag: Tilmeld dig 1.-5. maj

Krav til sammensætningen af valgfag

Du skal være opmærksom på, om der gælder særlige krav til sammensætningen af valgfag på din cand.soc.-uddannelse. Du kan vælge blandt en række udvalgte fag fra cand.merc.-udbuddet. 

Cand.soc (uden tilvalg)

Hvis du følger det normerede studieforløb på den et-faglig linje på cand.soc.-uddannelsen indeholder din uddannelse 80 ECTS valgfag indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Minimum 20 af disse ECTS skal være fag på videregående niveau.

I oversigten over valgfag herunder vil der ud for det enkelte fag være indikeret, hvis faget er på videregående niveau.

Der findes flere valgfagsvarianter. Det betyder, at du kan vælge imellem følgende muligheder:

Forhåndsgodkendelse og merit

Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag i din studieordning, skal du være ude i god tid, da du skal søge om forhåndsgodkendelse. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om forhåndsgodkendelse af fag fra andre uddannelser og universiteter.   

Fagklynger

Forår 2024

Vær opmærksom på, om der er faglige forudsætninger i de fag, du ønsker at følge.

Marketing

Business-to-Business Marketing and Purchasing

Strategy, Organisation and Leadership

Innovation Management and Business Development

Finance and International Business

Management Accounting and Control

Commercial and Retail Management

Business Intelligence 

Operations and Supply Chain Analytics

International Economic Consulting 

International Business

Efterår 2023

Vær opmærksom på, om der er faglige forudsætninger i de fag, du ønsker at følge.

Commercial and Retail Management

Introduction to Value Chain Management (5 ECTS)

Retail Strategy and Commercial Innovation (10 ECTS)

Consumer Behaviour in a Retail Setting (5 ECTS)

Marketing

Marketing Theory (5 ECTS)

Customer Value and Innovation (5 ECTS)

Economic Psychology (10 ECTS)

Strategy, Organisation and Leadership

Organisational Theory (10 ECTS)

Strategic Leadership: Psychology and Practice (10 ECTS)

Business-to-Business and Purchasing

Innovation in Buyer-Supplier Relationships (5 ECTS)

Innovation Management and Entrepreneurship

Appropriating Innovation, Managing Intellectual Property (5 ECTS)

Innovation Challenge: Hands-on Project (10 ECTS) -  obligatorisk for cand. soc. 

Classic Readings in Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS)

Management Accounting and Control

Strategic and Organisational Concepts for Management Control (5 ECTS)

Cost Management: Theories, Models and Technologies (10 ECTS) -  videregående niveau

Planning and Budgeting (5 ECTS)videregående niveau

Finance and International Business

International Finance (10 ECTS) -  videregående niveau

Corporate Finance (10 ECTS)

Auditing

Regnskabsteori (5 ECTS)

Business Intelligence

Machine Learning for Business Intelligence 1 (10 ECTS)

Business Forecasting (5 ECTS)

Business Intelligence (5 ECTS)

International Economic Consulting

Cost Benefit Analysis (10 ECTS)

Developing and Emerging Economies (5 ECTS)

International Business

Emerging Markets, Their Institutions and Challenges (10 ECTS)

The Emergence of Global Enterprises (10 ECTS)

Operation and Supply Chain Analytics

Tools for Analytics (5 ECTS)

Business Process Modelling and Simulation (5 ECTS)

Shared MSc electives

Solving Business Problems with R (10 ECTS)

Sustainable Production and Consumption - The Cross-Disciplinary Challenge (5 ECTS)

Sustainable Production and Consumption - The Cross-Disciplinary Challenge (10 ECTS)

People Strategy in Startups (10 ECTS) -  videregående niveau

Neuroscience for Business (10 ECTS)

Reinforcement Learning for Business (5 ECTS)

Unsupervised Learning with Python (5 ECTS) -  videregående niveau

Revenue Management

Foundations of Quantitative Empirical Methods (10 ECTS) -  videregående niveau

AI for Business Intelligence (10 ECTS) -  videregående niveau

Cand.soc (med tilvalg)

Hvis du følger det normerede studieforløb på den to-faglig linje på cand.soc.-uddannelsen med kandidattilvalg, indeholder din uddannelse 35 ECTS valgfag indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Minimum 10 af disse ECTS skal være fag på videregående niveau.

I oversigten over valgfag herunder vil der ud for det enkelte fag være indikeret, hvis faget er på videregående niveau.

Fagklynger

Forår 2024

Vær opmærksom på, om der er faglige forudsætninger i de fag, du ønsker at følge.

Marketing

Business-to-Business Marketing and Purchasing

Strategy, Organisation and Leadership

Innovation Management and Business Development

Finance and International Business

Management Accounting and Control

Commercial and Retail Management

Business Intelligence 

Operations and Supply Chain Analytics

International Economic Consulting 

International Business

Efterår 2023

Vær opmærksom på, om der er faglige forudsætninger i de fag, du ønsker at følge.

Commercial and Retail Management

Introduction to Value Chain Management (5 ECTS)

Retail Strategy and Commercial Innovation (10 ECTS)

Consumer Behaviour in a Retail Setting (5 ECTS)

Marketing

Marketing Theory (5 ECTS)

Customer Value and Innovation (5 ECTS)

Economic Psychology (10 ECTS)

Strategy, Organisation and Leadership

Organisational Theory (10 ECTS)

Strategic Leadership: Psychology and Practice (10 ECTS)

Business-to-Business and Purchasing

Innovation in Buyer-Supplier Relationships (5 ECTS)

Innovation Management and Entrepreneurship

Appropriating Innovation, Managing Intellectual Property (5 ECTS)

Innovation Challenge: Hands-on Project (10 ECTS) -  obligatorisk for cand. soc. 

Classic Readings in Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS)

Management Accounting and Control

Strategic and Organisational Concepts for Management Control (5 ECTS)

Cost Management: Theories, Models and Technologies (10 ECTS) -  videregående niveau

Planning and Budgeting (5 ECTS)videregående niveau

Finance and International Business

International Finance (10 ECTS) -  videregående niveau

Corporate Finance (10 ECTS)

Auditing

Regnskabsteori (5 ECTS)

Business Intelligence

Machine Learning for Business Intelligence 1 (10 ECTS)

Business Forecasting (5 ECTS)

Business Intelligence (5 ECTS)

International Economic Consulting

Cost Benefit Analysis (10 ECTS)

Developing and Emerging Economies (5 ECTS)

International Business

Emerging Markets, Their Institutions and Challenges (10 ECTS)

The Emergence of Global Enterprises (10 ECTS)

Operation and Supply Chain Analytics

Tools for Analytics (5 ECTS)

Business Process Modelling and Simulation (5 ECTS)

Shared MSc electives

Solving Business Problems with R (10 ECTS)

Sustainable Production and Consumption - The Cross-Disciplinary Challenge (5 ECTS)

Sustainable Production and Consumption - The Cross-Disciplinary Challenge (10 ECTS)

People Strategy in Startups (10 ECTS) -  videregående niveau

Neuroscience for Business (10 ECTS)

Reinforcement Learning for Business (5 ECTS)

Unsupervised Learning with Python (5 ECTS) -  videregående niveau

Revenue Management

Foundations of Quantitative Empirical Methods (10 ECTS) -  videregående niveau

AI for Business Intelligence (10 ECTS) -  videregående niveau

Cand.soc- Erhvervspsykologi

Hvis du følger det normerede studieforløb på cand.soc.-uddannelsen i erhvervspsykologi, indeholder din uddannelse 30 ECTS valgfag indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Her kan du finde fagklyngerne med valgfag til cand.soc. i erhvervspsykologi. Du bør orientere dig i kursuskataloget, inden du tilmelder dig, at du opfylder kursets faglige forudsætninger.

Der findes flere valgfagsvarianter. Det betyder, at du kan vælge imellem følgende muligheder:

Forhåndsgodkendelse og merit

Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag i din studieordning, skal du være ude i god tid, da du skal søge om forhåndsgodkendelse. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om forhåndsgodkendelse af fag fra andre uddannelser og universiteter.   

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de valgfag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til valgfag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de valgfag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig valgfag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige valgfag.
 4. Du skal kun tilmelde dig de valgfag/ECTS, som du ønsker at tage i det kommende semester (og du har plads til i dit studieprogram). Hvis du f.eks. mangler 10 ECTS, så kan du kun tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS. Du skal ikke tilmelde dig valgfag, hvis du skal på udveksling. Hvis du ønsker at følge valgfag samtidig med et projektorienteret forløb, Summer University eller gæstefag på anden uddannelsesinstitution kan du tilmelde dig det ønskede antal valgfag/ECTS.
 5. Du skal angive ”1” ved hvert valgfag, du ønsker at blive tilmeldt.
 6. Fordelingen af valgfag er endelig den 20. november 2023. Du tjekker dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Der kan ske ændringer i tildeling af valgfagene helt frem til den 20. november 2023. Hvis du f.eks. i første omgang har tilmeldt dig tre valgfag, og du nu kun kan se to valgfag i tilmeldingsoversigten, skyldes det, at du ikke har fået en plads på alle ønskede valgfag i første tilmeldingsrunde. Du kan tilmelde dig et tredje valgfag i den anden tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 21.– 23. november. Her kan du tilmelde dig valgfag med ledige pladser. Når fordelingen af valgfag er endelig og du skal herefter igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Hvis du ikke har fået plads efter anden tilmeldingsrunde, kan du kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Oversigt over valgfag

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det kan du gøre enten ved hjælp af fagklynger eller ved selv at tjekke for undervisnings- og eksamenssammenfald i skemaerne.

Fagklynger:

Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksamener inden for fagklyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksamener mellem fag fra forskellige fagklynger.

Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Valgfag fra forskellige fagklynger:

Såfremt du ønsker at vælge fag fra forskellige fagklynger, skal du være meget opmærksom på, at du risikerer, at der kan være undervisnings-/eksamenssammenfald. Inden du tilmelder dig fag fra forskellige fagklynger, er det derfor vigtigt, at du tjekker:

 • undervisningssammenfald i Timetable.au.dk 
 • eksamenssammenfald i eksamensplanen 

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i Timetable.au.dk.

Efter tilmeldingsfristen kan der desværre forekomme løbende ændringer i skema der forårsager undervisnings-og/eller eksamensoverlap.

Du skal være særligt opmærksom på, at dit valg af fag er bindende.

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

·       Projektorienteret forløb (praktik)

·       Udvekslingsophold

·       At være gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte kandidat.bss@au.dk 

I helt særlige situationer kan studieadministrationen give tilladelse til skift af valgfag, hvis Studieleder vurderer, at du mangler de faglige forudsætninger for at gennemføre det fag, du er påbegyndt. I forbindelse med vurderingen kan Studieleder blandt andet inddrage, hvilke fag du tidligere har gennemført.

For at søge om at skifte valgfag skal du:

 • Opsøge din studieleder for at få en faglig vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre det påbegyndte fag.
 • Ansøge via mitstudie.au.dk. Du skal benytte blanketten ’Dispensation’ og vedhæfte vurderingen fra Studieleder. Oplys i prioriteret rækkefølge, hvilke fag du ønsker at skifte til.

Frist for ansøgning: 12. september / 12. februar i det semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. 

Valgfagsskiftet er betinget af, at der er plads på et af de fag, du ønsker at skifte til i det samme semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. Du kan med andre ord ikke afmeldes fag til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Hvis du har behov for at blive afmeldt et fag pga. usædvanlige forhold såsom sygdom eller lignende, kan du søge en dispensation via mitstudie.au.dk

Kontakt

Har du spørgsmål om din undervisningstilmelding, skriv til:

Har du brug for hjælp til din studieplanlægning, kontakt studievejledningen