Cand.soc.

Tilmeldingsperiode

 • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. november  
 • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Krav til valgfag for studerende på studieordningen for 2020

Studerende på 2020-studieordningen for cand.soc.-uddannelsen kan vælge blandt en række udvalgte fag fra cand.merc.-udbuddet. 

Cand.soc. (uden tilvalg)

Hvis du følger det normerede studieforløb på den et-faglig linje på cand.soc.-uddannelsen indeholder din uddannelse 80 ECTS valgfag indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Minimum 20 af disse ECTS skal være fag på videregående niveau.

I oversigten over valgfag herunder vil der ud for det enkelte fag være indikeret, hvis faget er på videregående niveau.

Cand.soc. med kandidattilvalg

Hvis du følger det normerede studieforløb på den to-faglig linje på cand.soc.-uddannelsen med kandidattilvalg, indeholder din uddannelse 35 ECTS valgfag indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Minimum 10 af disse ECTS skal være fag på videregående niveau.

I oversigten over valgfag herunder vil der ud for det enkelte fag være indikeret, hvis faget er på videregående niveau.

Krav til valgfag for studerende på studieordningen for 2017

Studerende på 2017-studieordningen for cand.soc.-uddannelsen kan vælge kurser udbudt af både studienævnet for økonomi og studienævnet for erhvervsøkonomi. For fagudbuddet under studienævnet for økonomi se økonomiuddannelsernes studieportal her. 

For studerende på 2017-ordningen er de udvalgte fag fra cand.merc. i henhold til studieordningens krav driftsøkonomiske fag og er som udgangspunkt på niveauet master basic/4xxx. I oversigten over fagene vil der være indikeret ud for det enkelte fags titel, hvis faget er på niveau 5xxx.

Cand.soc. (uden tilvalg)

Hvis du følger det normerede studieforløb på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (et-faglig linje) er dine valgfag placeret på dit 1., 2. og 3. semester og svarer til i alt 90 ECTS valgfag.

Deraf kræves mindst 60 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder, herunder:

a. 20 ECTS på niveauerne master high (5xxx) og/eller master advanced (6xxx), inklusiv mindst ét projektfag svarende til 10 ECTS på niveauet master high (5xxx).

b. 20 ECTS på niveauet master basic (4xxx).

c. 20 ECTS på niveauet master basic (4xxx), eller master high (5xxx), eller master advanced (6xxx).

Mindst 50 ECTS af uddannelsens i alt 90 ECTS valgfrie fag skal findes inden for de driftsøkonomiske fagområder ”Economics of Business” og/eller ”Finance" og/eller "Accounting”.

Cand.soc. med kandidattilvalg på Arts, Health eller ST (med rammeudvidelse)

Hvis du følger det normerede forløb på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi med kandidattilvalg på Arts, Health eller ST (med rammeudvidelse) er dine valgfag placeret på dit 3. semester (15 ECTS) og 4. semester (30 ECTS) og svarer til i alt 45 ECTS valgfag.

Der kræves 45 ECTS valgfrie kandidatfag inden for de økonomiske fagområder på niveauerne master basic (4xxx), og/eller master high (5xxx) og/eller master advanced (6xxx).

Det anbefales, at 10 ECTS opnås ved et projektfag.

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig fag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
 4. Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.
 5. Du skal kun tilmelde dig det antal fag, du ønsker at følge. Hvis du har tilmeldt dig fag på Summer University, gæstefag på en anden uddannelsesinstitution eller skal på udveksling, skal du kun tilmelde dig det antal fag, du skal følge i foråret 2022 på din egen uddannelse. Vælger du for mange fag, bliver du automatisk afmeldt de fag, der ikke er plads til i dit studieprogram. Afmeldingen er vilkårlig, og der vil ikke blive taget hensyn til, hvilke fag det drejer sig om. 
 6. Efter den 19. maj skal du tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 20.-23. maj. Her kan du tilmelde dig fag med ledige pladser. Herefter skal du igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Du kan se dine tildelte fag efter den 30. maj. Hvis du ikke har fået plads efter 2. tilmeldingsrunde, så har du mulighed for at kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Oversigt over valgfag

Oversigt over valgfag

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det kan du gøre enten ved hjælp af fagklynger eller ved selv at tjekke for undervisnings- og eksamenssammenfald i skemaerne.

Fagklynger:

Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksamener inden for fagklyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksamener mellem fag fra forskellige fagklynger.

Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Valgfag fra forskellige fagklynger:

Såfremt du ønsker at vælge fag fra forskellige fagklynger, skal du være meget opmærksom på, at du risikerer, at der kan være undervisnings-/eksamenssammenfald. Inden du tilmelder dig fag fra forskellige fagklynger, er det derfor vigtigt, at du tjekker:

 • undervisningssammenfald i Timetable.au.dk 
 • eksamenssammenfald i eksamensplanen 

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i Timetable.au.dk.

Efter tilmeldingsfristen kan der desværre forekomme løbende ændringer i skema der forårsager undervisnings-og/eller eksamensoverlap.

Du skal være særligt opmærksom på, at dit valg af fag er bindende.

Efterår 2022

Vær opmærksom på, om der er faglige forudsætninger i de fag, du ønsker at følge.

Commercial and Retail Management:

Marketing

Strategy, Organisation and Leadership

Business-to-Business and Purchasing

Innovation Management and Entrepreneurship

Information Management

Management Accounting and Control

Finance and International Business

Auditing

Business Intelligence

International Economic Consulting

International Business

Operation and Supply Chain Analytics

Shared MSc electives

Forår 2022

Forårssemesteret 2022

Marketing

Business-to-Business Marketing and Purchasing

Strategy, Organisation and Leadership

Innovation Management and Business Development

Finance and International Business

Management Accounting and Control

Commercial and Retail Management

Business Intelligence 

Operations and Supply Chain Analytics

International Economic Consulting 

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

·       Projektorienteret forløb (praktik)

·       Udvekslingsophold

·       At være gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte kandidat.bss@au.dk 

I helt særlige situationer kan studieadministrationen give tilladelse til skift af valgfag, hvis Studieleder vurderer, at du mangler de faglige forudsætninger for at gennemføre det fag, du er påbegyndt. I forbindelse med vurderingen kan Studieleder blandt andet inddrage, hvilke fag du tidligere har gennemført.

For at søge om at skifte valgfag skal du:

 • Opsøge din studieleder for at få en faglig vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre det påbegyndte fag.
 • Ansøge via mitstudie.au.dk. Du skal benytte blanketten ’Dispensation’ og vedhæfte vurderingen fra Studieleder. Oplys i prioriteret rækkefølge, hvilke fag du ønsker at skifte til.

Frist for ansøgning: 12. september / 12. februar i det semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. 

Valgfagsskiftet er betinget af, at der er plads på et af de fag, du ønsker at skifte til i det samme semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. Du kan med andre ord ikke afmeldes fag til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Hvis du har behov for at blive afmeldt et fag pga. usædvanlige forhold såsom sygdom eller lignende, kan du søge en dispensation via mitstudie.au.dk