Tilmelding til undervisning for HD 2. del studerende på Regnskab og Økonomistyring 

Efterår 2021

På HD 2. del Regnskab og Økonomistyring kan du tilmelde dig følgende i efteråret 2021

1. semesters fag: 

Eksternt regnskab

Strategisk ledelse 

3. semesters fag 

Seminar 

Valgfag 

Afhandling 

Forår 2021

På det anbefalede forløb for studerende på HD Regnskab og Økonomistyring udbydes der fagene på følgende semestre: 

2. semester: 

Økonomistyring 

Skatteret

4. semester: 

Afgangsprojektet. Det er en betingelse for at tilmelde sig afgangsprojektet, at man er tilmeldt eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. del inden for sit speciale.

Du kan læse mere omkring processen for afgangsprojektet her