Eksamenstilmelding og -afmelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Når du tilmelder dig et fag, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinær eksamen i faget.

Husk at tjekke at du er tilmeldt eksamen på STADS Selvbetjeningen via mitstudie .

Din eksamenstilmelding kan stå med en af følgende status:  

  • Ej checket: Studieadministrationen har ikke behandlet din eksamenstilmeldingen endnu
  • Afvist: Fakturaen for deltagerbetaling er ikke betalt eller betalingen er ikke registreret korrekt systemet. Kontakt studieadministrationen, hvis fakturaen er betalt.
  •  Godkendt: Fakturaen er betalt og du har ret til at deltage i eksamen.

I din studieordning finder du en oversigt over, hvilke fag/eksamener du skal tilmeldes.

Kontakt studieadministrationen pr. mail evu.bss@au.dk  , hvis du har spørgsmål til din eksamenstilmelding eller ønsker, at blive tilmeldt yderligere eksamener.

Husk at tjekke din eksamenstilmelding

HUSK at tjekke din eksamenstilmeldingen inden eksamen!
Din eksamenstilmelding vil først stå som tilmeldt, når din faktura er betalt og du vil derefter kunne deltage i eksamen. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består eller udebliver til dit 1. eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig via Studieselvbetjeningen (STADS). 

Er du enkeltfagsstuderende, skal du tilmelde dig reeksamen ved at skrive til evu.bss@au.dk

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i reeksamensperioden (der typisk ligger i henholdsvis februar eller august) er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Har du været til din ordinære eksamen i marts/april eller oktober/november, kan reeksamensperioden godt ligge tidligere.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.  

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Har du afmeldt dig den ordinære eksamen, kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at de fleste eksamener kun udbydes én gang om året, og det kan derfor medføre forsinkelse i dit studieforløb at udsætte eksamen. 

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester:

SEMESTER

REEKSAMENSTIDSPUNKT

DEADLINE FOR TILMELDING

Forår 2024

August 2024

7. juli 2024 

Efterår 2024

Februar 2025

6. februar 2025

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.   

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at de fleste fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et senere semester:

SEMESTER

EKSAMENSTIDSPUNKT

DEADLINE FOR TILMELDING

Forår 2024

Marts- til og med 5. maj 2024

19. februar 2024

Forår 2024

Fra 6. maj 2024 til og med juni 2024

21. marts 2024

Efterår 2024

Oktober - til og med 16. november 2024

27. maj 2024

Efterår 2024

Fra 18. november 2024 til og med januar 2025

22. september 2024

Du skal tilmelde dig reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester ved at sende en e-mail til  evu.bss@au.dk.  

Afmelding af eksamen og reeksamen

Du vil kunne afmelde dig eksamen indtil 8 dage inden eksamensdatoen. Du skal afmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du skal være opmærksom på, at hvis du afmelder dig eksamen, får du først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Afhængig af dit studie kan der gå lang tid mellem at de ordinære eksaminer udbydes.

Vær opmærksom på at du har ret til tre eksamensforsøg i hvert fag. Men du har ikke ret til at følge undervisningen i et fag igen, medmindre du betaler for faget igen.

Særligt omkring MBA og Master i rusmidler, Masterprojekt og Metodefaget

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig uden at bruge et eksamensforsøg. 

Hvis du har særlige omstændigheder, kan der være mulighed for at søge dispensation. Du kan kontakte studievejledningen, hvis du har brug for vejledning herom. 

Særligt om Master i IT

Er du Master i IT studerende, hvor uddannelsens tilrettelæggelse betyder at fagene udbydes hvert andet år, skal du være opmærksom på at 3. eksamensforsøg udbydes ½ år efter afvikling af 2. forsøg.

Dispensationer

Husk at hvis du skal ansøge om særlige vilkår til eksamen, skal ansøgningen med relevant dokumentation være modtaget af Studienævnet senest seks uger inden din eksamen, hvis du vil være sikret svar inden afviklingen af din eksamen.   

Vær opmærksom på, at du på hvert semester skal genansøge på ny om særlige vilkår.

Læs mere om dispensationer.

Kontakt

Har du spørgsmål om din eksamenstilmelding, så skriv til evu.bss@au.dk